Tinklalapio logotipas
Grįžti

Europinis bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje: nauji prioritetai
event 2016-02-10 domain Lyderių laikas

Europinis bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje: nauji prioritetai

2015 m. rugsėjo 1 d. Europos Komisija pasiūlė iki 2020 m. sustiprinti europinį bendradarbiavimą švietimo ir mokymo srityje. Paskelbtoje preliminarioje Komisijos ir valstybių narių bendroje ataskaitoje raginama gerinti socialinę įtrauktį Europos švietimo ir mokymo sistemose.

Ataskaitoje siūloma vykdyti tikslingesnę politiką, leisiančią geriau spręsti opiausias mūsų visuomenės problemas. Joje nustatyti šeši nauji prioritetai, be kita ko, gerinti įgūdžius bei galimybes įsidarbinti ir kurti atvirą, novatorišką ir skaitmeninę mokymosi aplinką, drauge puoselėjant tokias pagrindines vertybes kaip lygybė, nediskriminavimas ir aktyvus pilietiškumas.

Šiuo metu yra paskelbta preliminarioji Komisijos ir valstybių narių bendra ataskaita Tarybai (anglų kalba). Ataskaitą Taryba turėtų priimti iki šių metų pabaigos.

Be kita ko, ataskaitoje siūloma pakeisti iki šiol taikytą trejų metų ciklą, kuriame buvo nustatyta trylika prioritetų, ir naujus prioritetus nustatyti penkerių metų laikotarpiui – tai padėtų užtikrinti ilgalaikį poveikį.

European Commission logoKomisija siūlo šešis naujus prioritetus:

• ugdyti paklausius, aukšto lygio ir rezultatais grindžiamus įgūdžius ir gebėjimus, kurių reikia užimtumo, inovacijų ir aktyvaus pilietiškumo srityse;

• skatinti įtraukųjį švietimą, lygybę, nediskriminavimą ir pilietinius gebėjimus;

• diegti atvirą ir novatorišką švietimą ir mokymą, be kita ko, išnaudojant visas skaitmeninės eros galimybes;

• geriau remti švietimo srities specialistus;

• užtikrinti gebėjimų bei kvalifikacijos skaidrumą ir pripažinimą, taip sudarant palankesnes mokymosi ir darbo jėgos judumo sąlygas;

• skatinti tvarias investicijas, gerinti švietimo ir mokymo sistemų rezultatus ir veiksmingumą.

Pristatydama preliminariąją Ataskaitą Tarybai, Europos Komisija paskelbė pranešimą spaudai „Nauja įtraukesnio švietimo ir mokymo vizija iki 2020 m.“, kurio visą tekstą galite skaityti čia (lietuvių kalba).

2015 m. gruodžio 15 d. paskelbtoje bendroje Tarybos ir Europos Komisijos ataskaitoje „Nauji Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje prioritetai“ raginama stiprinti bendradarbiavimą švietimo ir mokymo srityje iki 2020 m. ir ypač propaguoti socialinę įtrauktį.

Siekiant geriau suderinti strateginę programą „ET 2020“ su ES politikos laikotarpiu ir prioritetais, šioje bendroje ataskaitoje siūloma Europos bendradarbiavimą pagal šią programą vykdyti laikotarpiu iki 2020 m. ir taip darbo pagal programą ciklą prailginti nuo trejų iki penkerių metų.

Ataskaitoje siūloma nustatyti šešias naujas prioritetines sritis, skirtas pagerinti žmonių įgūdžius ir užimtumo perspektyvas, kurti atvirą, naujovišką skaitmeninę mokymosi aplinką ir puoselėti tokias svarbiausias vertybes kaip vienodos galimybės, nediskriminavimas ir aktyvus pilietiškumas.

2015 m. Tarybos ir Komisijos Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) įgyvendinimo bendra ataskaita „Nauji Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje prioritetai“.

Ataskaitą anglų ir lietuvių kalbomis taip pat galite rasti „Lyderių laiko" tinklalapio skyriaus „Dokumentai“ kategorijoje „Europos Sąjungos“.

 EK inf.