Tinklalapio logotipas
Grįžti

Respublikinė LKLMS konferencija „Probleminis mokymas – galimybė užmegzti dialogą su šiandieniniu mokiniu“
event 2016-02-11 domain Lietuvos Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga

Respublikinė LKLMS konferencija „Probleminis mokymas – galimybė užmegzti dialogą su šiandieniniu mokiniu“
Atėjo metas, kai tradicinį ugdymo modelį turi pakeisti kiti būdai – labiau aktyvinantys mokymąsi, o ne mokymą. Vienas jų – probleminis/problemų sprendimu grįstas ugdymasis. Organizuoti probleminį mokymą(si) mokytojams yra nemenkas iššūkis, nes siekiant BP apibrėžtų tikėtinų mokinių pasiekimų vien vadovėlio nebepakanka, reikalingos ir kitos mokymosi priemonės, metodai, kurie turėtų padėti šiandieniniam mokiniui sudaryti sąlygas plėtoti mokymąsi, sujungiantį įvairių šaltinių informaciją, formuoti gebėjimus, o ne kaupti žinias. Taigi mokytojas turi mokėti kurti motyvuojančias mokinį problemines situacijas, pateikti tam tikrus faktus, šaltinius, organizuoti jų pažintinę veiklą, o mokiniai – savarankiškai apibendrinti, sieti medžiagą su įvairiais kultūriniais kontekstais, realiu gyvenimu, t. y., aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą: tyrinėti, analizuoti, bendradarbiaujant su kitais ieškoti problemų sprendimų ir juos atrasti. Todėl šioje LKLMS ir jos bendradarbiavimo partnerės „Šviesos“ leidyklos konferencijoje aiškinsimės, kaip taikyti šį metodą, rengiantį jauną žmogų gyvenimui, ugdantį socialumą ir pasitikėjimą savo jėgomis bei kūrybiškumu.   

Konferencijos data: 2016 m. kovo mėn. 18 d. 9 val. 

Konferencijos vieta: Kauno Rasos gimnazija, P. Lukšio g. 40.

Konferencijos programa bus skelbiama vėliau. 

Registracija  http://mokymocentras.sviesa.lt/node/572