Tinklalapio logotipas
Grįžti

Aktyviai pasirašomos sutartys dėl neformaliojo švietimo krepšelio, daugėja būrelių ir juos lankančių vaikų
event 2016-02-11 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Aktyviai pasirašomos sutartys dėl neformaliojo švietimo krepšelio, daugėja būrelių ir juos lankančių vaikų

Vasarį savivaldybėse toliau intensyviai pasirašinėjamos sutartys su neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjais. Dauguma savivaldybių jau yra pasitvirtinusios lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašus, aktyviai registruojami programų teikėjai ir jų siūlomos naujos programos, kurių nebuvo 2015 m. 

„Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjai turėtų mažinti tėvų mokestį už būrelius – juk valstybė tam skiria tikslines lėšas. Tėvai turi atidžiai perskaityti pasirašomą sutartį, kurioje turi būti numatytas ir mokesčio mažinimas, – sako švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina. – 2015 metai buvo didelis išbandymas savivaldybėms, taip pat ir teikėjams, nes dauguma pirmą kartą registravosi į švietimo registrus. Šiais metais tereikia atnaujinti duomenis ir juos pakoreguoti“.

Preliminariais duomenimis, kai kuriose savivaldybėse naujų neformaliojo švietimo programų registruojama daugiau negu pernai, savivaldybės geriau panaudoja skiriamas lėšas. Pavyzdžiui, 2015 m. Šalčininkų rajone buvo finansuota 16 programų. Iš viso jose dalyvavo 504 vaikai. O 2016 m. savivaldybė jau patvirtino 34 programas. Paraiškas pateikė 29 teikėjai – visi, kurie 2015 m. sėkmingai įgyvendino numatytas programas, ir 15 naujų. Čia atsidarys „Robotikos akademija“, veiks teatro programos, užsiėmimai, susiję su medijomis, pilietiškumu, saugiu eismu, turizmu, technologijomis, kalbų mokymu. 

Dėl 2015 m. spalio mėnesį įvesto neformaliojo vaikų švietimo krepšelio savivaldybėse  vaikų dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo programose padidėjo 17 proc. Buvo užregistruotos 2 235 naujos programos, kurias vykdė 955 švietimo teikėjai, dalyvavo daugiau nei 58 tūkst. mokinių. Valstybė tam skyrė 3,24 mln. eurų.

23 savivaldybėse vaikų, lankančių tikslinėmis lėšomis finansuojamas programas, padidėjo 20 ir daugiau procentų, pvz., Šilutės, Zarasų, Neringos, Lazdijų. Šiaulių r. Kitoms savivaldybėms ne viskas klojosi sklandžiai – panaudoti skirtų lėšų pernai nepavyko Kalvarijos, Vilniaus r., Palangos m. Šalčininkų, Kauno r. savivaldybėms.

Krepšelis padidino programų įvairovę: atsirado naujų programų, naujų teikėjų, ypač padaugėjo pageidaujamų pilietinio ugdymo programų, informacinių technologijų ir kitokių programų.        

Švietimo ir mokslo ministerija 2015 m. atliko patikrą dėl lėšų skyrimo ir panaudojimo savivaldybėse. Didelių pažeidimų nebuvo nustatyta. Savivaldybės ir teikėjai siūlė tęsti šią finansavimo metodiką kaip pasiteisinusią. 2016 m. neformaliojo vaikų švietimo krepšeliui skirta 9,7 mln. eurų, pakoreguotas lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Šiemet nauja tai, kad krepšelio suma – 15 eurų – gali svyruoti trečdaliu, t. y. vieno vaiko būreliui bus galima skirti nuo 10 iki 20 eurų. Krepšelio dydis galės kisti, atsižvelgus į būrelius lankančių mokinių skaičių savivaldybėje.

Valstybės lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa.

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis neskiriamas bendrojo ugdymo mokykloms. Pastarosios mokyklos lėšų popamokinei veiklai gauna iš mokinio krepšelio, tam skiriamos  2 val. per savaitę. Tikslinėmis lėšomis nefinansuojamos ir muzikos, meno ar sporto mokyklų ilgalaikės programos. Šios programos yra priskiriamos formalųjį švietimą papildančioms programoms ir finansuojamos iš kitų savivaldybės ir valstybės lėšų šaltinių bei tėvų lėšų. 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1253

El. paštas info@smm.lt