Tinklalapio logotipas
Grįžti

Tyrimas „ERASMUS+ programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais poveikis ir rezultatų tvarumas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“ (pristatymo medžiaga)
event 2016-02-11 domain Lyderių laikas

Tyrimas „ERASMUS+ programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais poveikis ir rezultatų tvarumas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“ (pristatymo medžiaga)
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <span id="ms-rterangepaste-start" class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="font-size:8pt;background-color:window">2016 m. vasario 3 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje </span><span style="font-size:8pt;background-color:window">pristatytas Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF) atliktas tyrimas apie progr</span><span style="font-size:8pt;background-color:window">amos „Erasmus+“ mobilumo mokymosi tikslais poveikį ir rezultatų tvarumą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.</span><br></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Bendras ERASMUS+ programos tikslas – paremiant veiklas švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse, padėti prisitaikyti prie socialinių, ekonominių pokyčių, sukurti sąlygas efektyviau spręsti problemas, su kuriomis iki šio dešimtmečio pabaigos susidurs visa Europa.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Atliktas tyrimas – longitudinio tarptautinio tyrimo dalis. Šiuo metu ŠMPF partneriai Suomijoje, Vokietijoje, Estijoje ir Lenkijoje, vadovaudamiesi ta pačia metodologija, atlieka nacionalinius tyrimus. Ly<span id="ms-rterangecursor-start" style="display:none"></span><span id="ms-rterangecursor-end" style="display:none"></span>ginamoji visų šalių tyrimų ataskaita bus parengta iki 2016 m. rugsėjo. Ją taip pat ketinama pristatyti viešai. O 2018 m. ir vėl bus matuojamas šios svarbios įgyvendinamos ERASMUS+ programos investivijų tvarumas.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Siekiant nustatyti, kaip praktiškai veikia nauja ERASMUS+ KA1 veiksmo finansavimo strategija, kokią pridėtinę vertę ji kuria Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, stiprinant europinę dimensiją, ŠMPF užsakymu tyrėjų komanda, kurią sudarė Šiaulių universiteto (ŠU) Socialinių tyrimų centro vadovė dr. Jūratė Valuckienė, šio centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Milda Damkuvienė ir ŠU Socialinių mokslų fakulteto Kokybės stebėsenos centro direktorius Sigitas Balčiūnas, atliko tyrimą. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Tyrėjai susirinkusiai auditorijai pristatė tyrimą, supažindino su jo eiga, pateikė gautus rezultatus ir rekomendacijas.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Atlikto tyrimo tikslas – rasti ir pasimokyti iš ERASMUS+ KA1veiksmo projektų gerosios praktikos, keliant mobilumo mokymosi tikslais programos įgyvendinimo kokybę.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Tyrimo dizainas remiasi ERASMUS+ programos strateginėmis nuostatomis ir grindžiamas šiais teoriniais konceptais:</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">• mokytojų profesinio tobulinimosi, </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">• tarptautiškumo dimensijos švietime, </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">• lyderystės mokymuisi, </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">• profesinio tobulinimosi vertinimo ir pripažinimo, strateginio personalo valdymo.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Tyrimu siekta atsakyti į klausimus:</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Ar kvalifikacijos tobulinimo vizituose užsienyje dalyvavusių mokytojų pamokos tampa įdomesnės vaikams?</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Ar grįžę iš mokymų užsienyje mokytojai dažniau naudoja išmaniąsias technologijas?</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Ar tėvai pedagogų mokymąsi užsienyje mato kaip mokinių mokymo tobulinimo ir mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo veiksnį?</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Ar projekto idėjos prisideda prie mokyklos strategijos įgyvendinimo?</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Atliekant tyrimą, buvo taikomi kokybiniai tyrimo metodai (sutelktosios diskusijos grupės, giluminiai interviu, dokumentų analizė), kiekybiniai (apklausa raštu) ir duomenų analizės metodai (aprašomoji ir daugiamatė statistinė analizė bei indukcinė ir dedukcinė turinio analizė).</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Tyrimas buvo atliktas keliais etapais. Jo imtys buvo šios:</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">• ERASMUS+ KA1 projekto 31 paraiškos analizė: atskleista, kaip mokyklos supranta europinę plėtrą savo veiklos realybėje. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">• Mokyklų apklausa raštu: įvertintas profesinio tobulinimosi vizitų pripažinimas; jų rezultatų ir pokyčių tvarumas 32 mokyklose. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">• Mokyklų vadovų diskusijos grupės (14 vadovų): įvertintos institucinės mobilumo pripažinimo formos, atskleistos mokyklos paramos, užtikrinant ERASMUS+ KA1 mobilumo indėlį ir tvarumą, patirtys. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">• Diskusijos grupės su 24 mobilumo vizituose dalyvavusiais pedagogais: nustatyta naudos, susijusios su jų profesiniu tobulėjimu, dermė su mokyklos strateginiais siekiais, sklaidos rezultatai.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Atlikus tyrimą ir remiantis jo rezultatais, buvo padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos, kurios buvo vaizdžiai ir glaustai pristatytos tyrėjų grupės parengtose skaidrėse. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Susirinkusi auditorija – Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) atstovai, Švietimo mainų ir paramos fondo (ŠMPF) darbuotojai, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) specialistai, Nacionalinio egzaminų centro (NEC), Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) atstovai, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) dėstytojai ir studentai, Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai – itin gerai įvertino atlikto tyrimo aktualumą, svarbą, teikiamą naudą strategiškai planuojant tolesnes nacionalines priemones ir veiklas siekiant kuo geresnio pedagogų kvalifikacijos kėlimo poveikio mokymosi rezultatams.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Apibendrindama įvykusį tyrimo pristatymą, ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Dr. Loreta Žadeikaitė puikiai įvertino nuveiktą darbą: „Mieli kolegos, pirmiausia dėkojame Gražinai ir visai ŠMPF komandai, inicijavusiais šį aktualų tyrimą, ir tyrėjams už kompetentingai ir profesionaliai atliktą tyrimą, analizuojant programos   poveikį ir rezultatų tvarumą Lietuvos ugdymo institucijose. Šis tyrimas ypač aktualus ir jo įžvalgos bus naudingos toliau planuojant nacionalines priemones ir veiklas, kurios veiksmingai padėtų tobulinti mokyklą, mokytojų kvalifikaciją susietų su mokinių pasiekimais ir poveikiu visam ugdymo procesui. Linkiu tolesnio bendradarbiavimo siekiant bendrų tikslų.“</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Renginio pabaigoje buvo aptarti tolesnės tyrimo rezultatų, išvadų ir rekomendacijų sklaidos klausimai: numatyti tyrimą viešinti ŠMM, ŠMPF tinklalapiuose, ŠMPF darbuotojai ketina drauge su ŠMM specialistais parengti pora švietimo problemos analizių šia tema, taip pat yra planų publikuoti straipsnį informaciniame leidinyje „Švietimo naujienose.“</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Tyrimas „ERASMUS+ programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais poveikis ir rezultatų tvarumas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“ pdf formatu yra prisegtas žemiau.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">„Lyderių laiko“ inf.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Atsisiųsti <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3805/ERASMUS%20plus%20ATASKAITA_LT.pdf">ataskaitą<span id="ms-rterangepaste-end"></span></a>.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <span> </span><span> </span><span> </span></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <span> </span><span> </span><span> </span></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span> </div>