Tinklalapio logotipas
Grįžti

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pristato metinį pranešimą
event 2016-02-18 domain Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pristato metinį pranešimą
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pristato penktąją mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatų apžvalgą, kuri parengta remiantis 2013–2014 mokslo metų bendrojo ugdymo mokyklų pateiktais įsivertinimo ir 2010–2014 metų išorinio vertinimo duomenimis. Kaip įprasta leidinyje aptariami NMVA sukaupti įsivertinimo ir išorinio vertinimo bendrieji duomenys, išryškinami sėkmingi ir probleminiai mokyklų veiklos aspektai, atkreipiamas dėmesys į didžiausią poveikį mokinių pasiekimams ir pažangai darančius veiksnius. Be minėtų aspektų, šiame leidinyje:

  • aptariami mokinių ir jų tėvų nuomonių tyrimo apie mokyklos veiklą (solidarumo, veiklumo ir mokymosi klausimais) duomenys;
  • gretinami 2012 metų tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OECD PISA ir 2010–2012 metų mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo duomenys; bandoma prognozuoti, kokius rezultatus Lietuvos mokiniai demonstruos tarptautiniuose PISA (angl. Programme for International Student Assessment) ir TIMSS (angl. Trends in International Mathematics and Science Study) tyrimuose 2015 metais;
  • išskiriama ir kaip sėkmės atvejis aptariama vienos savivaldybės – Panevėžio miesto – mokyklų veikla.

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros darbuotojai dėkoja Panevėžio miesto švietimo darbuotojams ir Nacionalinio egzaminų centro kolegoms už bendradarbiavimą ir pagalbą rengiant metinį pranešimą.

Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metinis pranešimas (2015).