Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pradedama registracija į 2016 metų geografijos olimpiadą 6 –12 klasėms „Mano gaublys”
event 2016-02-19 domain Lietuvos geografijos mokytojų asociacija

Pradedama registracija į 2016 metų geografijos olimpiadą 6 –12 klasėms „Mano gaublys”
LGMA taryba informuoja, jog pradedama registracija į jau penktus metus iš eilės organizuojamą olimpiadą „MANO GAUBLYS“. 2016 metų olimpiadoje kviečiami dalyvauti ne tik 6–8, bet ir 9-12 klasių geografijos mokomuoju dalyku besidomintys moksleiviai. Olimpiada įvyks 6-8 klasėms kovo 17 d. ir 9-12 klasėms kovo 18 d.

Olimpiados „Mano gaublys” 6–12 klasėms taisyklės

Renginio tikslas

1.       Skatinti mokinių domėjimąsi geografija ir jos populiarinimą Pagrindinėje ir Vidurinėje bendrojo lavinimo mokyklose.

2.       Sudaryti galimybes visiems 6–12 klasių mokiniams varžytis konkrečios mokyklos, kelių mokyklų, rajono, miesto, regiono mastu.

3.       Sudaryti galimybes atsirinkti stipriausius mokinius, galinčius dalyvauti kituose geografijos konkursuose ir olimpiadose.

4.       Padėti mokytojams greitai ir efektyviai surengti geografijos olimpiadą 6–12 klasių mokiniams. Tuo tikslu LGMA parengia užduotis, žemėlapius, kartoschemas, kitas iliustracijas, galutinį užduočių maketą, vertinimo lentelę.

Renginio dalyviai

1.       Olimpiadoje dalyvauja visi norintys 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 klasių mokiniai. Dalyviai rungiasi savo klasės kategorijose. Mokinių atranką į olimpiadą organizuoja geografijos mokytojai.

2.       Geografijos mokytojui arba bendruomenei nutarus, gali būti nustatomas dalyvių skaičius.

3.       Renginys gali būti organizuojamas vienoje mokykloje, rungtis gali kelios mokyklos, konkretaus miesto/rajono mokyklos ar tam tikros savivaldybės visų mokyklų atstovai.

Užduočių pateikimas

Informacija bus pateikta artėjant renginiui.

Registracija ir renginio data

1.       Už renginį vietoje atsakingas atstovas iki kovo 15 d. siunčia laisvos formos paraišką LGMA užduotims gauti šiuo adresu: manogaublys@gmail.com

2.       Paraiškoje nurodoma, kur vyks renginys, kas už jį atsakingas, kontaktiniai duomenys ir tikslus elektroninio pašto adresas, kuriuo olimpiados dieną 8.00–9.00 bus persiųstos pilnai paruoštos, sumaketuotos užduotys (pdf formatu). Gavus jas, beliks atsispausdinti tiek kopijų, kiek dalyvaus mokinių, arba užduočių pateikimą organiuzuoti naudojant multimedia įrangą,

3.       Visi besiregistruojantys turi gauti patvirtinimą apie sėkmingą registraciją.

4.       Olimpiada įvyks kovo 17 dieną (6–8 klasės) ir kovo 18 dieną (9-12 klasės).

Trukmė

Rekomenduojama užduočių atlikimo trukmė visų klasių kategorijose – 1 val.

Olimpiados pradžios laiką kovo 17 d. ir kovo 18 d. pasirenka mokytojai, organizatoriai.

Vykdymas

Užduotis rekomenduojama spausdinti spalvotai. Prašome į tai atkreipti dėmesį ir tam pasiruošti.

1.       Jeigu nėra galimybių visų užduočių spausdinti spalvotai, LGMA siūlo tokiu atveju spalvotai spausdinti tik tam tikrus puslapius, kuriuose spalvos atlieka svarbią reikšmę. Tokius puslapius LGMA nurodys, artėjant renginiui.

2.       Jeigu nėra jokių galimybių spausdinti užduotis (nesvarbu, spalvotai arba nespalvotai), tokiu atveju LGMA siūlo pasitelkti multimedia projektorių ir užduotis mokiniams rodyti prieš klasę didžiuliame ekrane. Tokiu atveju būtina atminti, kad kai kurioms praktinėms užduotims atlikti BŪTINA atspausdinti būtent tą užduoties lapą.

Vertinimas

Užduotys sudaromos ir atsakymų lapas parengiamas taip, kad vieno mokinio darbui patikrinti pakaktų 2 min.

Apdovanojimas

1.       LGMA prašo pasibaigus renginiui atsiųsti rezultatų protokolą, kuriame turėtų būti nurodytos visų dalyvių pavardės, vardai, mokykla, mokytojo vardas ir pavardė, surinkti mokinio taškai.

2.       Jeigu LGMA negauna rezultatų protokolo, tačiau pagal registraciją žinoma, kad tam tikroje vietoje toks renginys vyko ar turėjo vykti, kitais metais užduotys nesiunčiamos.

3.       Gavus visų dalyvių protokolus, LGMA parengia Padėkos rašto šabloną ir patalpina jį svetainėje www.geografija.lt. Mokytojai šį standartinės formos šiam renginiui paruoštą šabloną naudoja nugalėtojams apdovanoti.

4.       Prizinių ir apdovanojamų vietų skaičių nustato kiekvieno konkretaus renginio organizatoriai.

Organizacinis olimpiados „Mano gaublys 2016″ komitetas