Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vadovavimas mokyklai: klasikinės vadybos ir naujų teorijų sankirtos
event 2016-02-23 domain Lyderių laikas

Vadovavimas mokyklai: klasikinės vadybos ir naujų teorijų sankirtos
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Nuolat besikeičiančioje aplinkoje kiekvienai švietimo įstaigai būtinas tiek veiklos kryptingumas, tiek greita reakcijas į nuolat besikeičiančios aplinkos iššūkius. Tik mokyklos vadovas, gerai išmanantis tradicines vadybos priemones ir žinantis naująsias vadybines praktikas, gali sėkmingai rasti vadovavimo mokyklai sprendimus, kurie užtikrintų rezultatyvią veiklą ir bendruomenės sutelktą judėjimą Geros mokyklos vizijos link.</span><br> </div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Programos tikslas – ugdant programos dalyvių vadybines, komunikacines ir mokymosi kompetencijas, suteikti teorinių žinių ir formuoti praktinius gebėjimus taikyti tradicines vadovavimo priemones šiuolaikinių vadybinių teorijų kontekste.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Programos turinys grindžiamas vadybos klasikų ir šiuolaikinių mokslininkų darbais ir įžvalgomis, reikšmingomis siekiant efektyvaus vadovavimo mokyklai, siekiančiai sėkmingai įgyvendinti naujausius strateginius švietimo dokumentus.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Plėtojamos kompetencijos: Programa stiprina bendrąsias vadybines kompetencijas, įgalinančias mokyklos vadovą efektyviau savo žinias ir idėjas derinti su kitų bendruomenės narių; sėkmingiau burti komandas ir darbo grupes mokyklos pokyčių inicijavimui ir įgyvendinimui; įtraukti mokyklos bendruomenės narius į mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, kūrimą.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Turinys:</strong></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><ul class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Seminaro uždavinių ir programos pristatymas, dalyvių patirties ir iššūkių identifikavimas</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Ateities iššūkiai: nauji ir tradiciniai vadybinio darbo metodai, judant Geros mokyklos link</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Tradicinė ir šiuolaikinė organizacijos apibrėžtis: bendrojo ugdymo mokyklos kontekstas</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Tradiciniai vadovavimo organizacijai pagrindai: ugdymo proceso valdymas</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Šiuolaikinio vadovavimo nuostatos: </span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/3815-vadovavimas-mokyklai-klasikins-vadybos-ir-nauj-teorij-sankirtos" title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sis" style="font-size:8pt;background-color:window">lyderystė</a><span style="font-size:8pt;background-color:window"> ir besimokančios organizacijos kūrimas</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Sisteminis požiūris į organizacijas: rezultatyvumo poreikis.</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Seminaro užbaigimas: individualaus ir bendro mokymosi refleksija, galimų vadybinės veiklos pokyčių projekcijos.</span><br> </li> </ul> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Nauda:</strong></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">susipažinsite su klasikiniais vadovavimo būdais ir priemonėmis veiksmingo ugdymo proceso administravimo kontekste;</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">mokysitės praktiškai derinti tradicinius vadovavimo būdus ir priemones su naujais vadybiniais požiūriais į organizaciją, siekiant mokyklos pokyčių Geros mokyklos link.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Darbo metodai:</strong></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Įtraukianti paskaita, darbas porose ir grupėse, sutelkta diskusija, individualios konsultacijos.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Lektorė: Dr. Jūratė Valuckienė daugiau kaip dešimt metų dėsto aukštojoje mokykloje Bendruosius vadybos pagrindus, Visuotinės kokybės vadybos ir Žinių vadybos studijų dalykus bakalauro ir magistrantūros studijose. Kartu lektorė puikiai išmano bendrojo ugdymo mokyklos kaitą lemiančius iššūkius ir reglamentuojančius dokumentus. Ji yra atnaujintos Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistemos ir metodinių rekomendacijų (2015) kūrėja; projekto „Lyderių laikas“ ilgalaikio švietimo lyderystės raiškos kaitos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose trečiojo etapo (2015) – tyrėjų grupių narė ir vadovė; ŠMPF tyrimo ERASMUS+ programos KA1 veiksmo poveikis ir rezultatų tvarumas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose (2016) tyrimo vadovė.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Seminaras skirtas mokyklų vadovams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Data ir vieta</strong></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">2016 m. kovo 15 d. 12.00–16.40 val., Mokyklų tobulinimo centras, Vilniaus g. 39, Vilnius, LT-01119 Lietuva</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Registracija ir kaina </strong></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Patvirtinti dalyvavimą renginyje galima tik <a href="http://www.mtc.lt/lt/renginiai/renginyssmulkiau/315/26%7C28%7C27%7C47%7C80%7C78%7C83%7C48%7C42%7C43%7C44%7C45%7C46%7C58%7C59%7C62%7C63%7C49%7C29%7C69%7C70%7C82/vadovavimas-mokyklai-klasikines-vadybos-ir-nauju-teoriju-sankirtos?filter_reset=1" target="_blank">prisijungus prie svetainės</a>. (Prisijungimo lentelė yra viršuje, dešinėje svetainės pusėje) Neturintys prisijungimo prie MTC svetainės registruojasi <a href="http://mtc.lt/lt/registruotis/registers" target="_blank">ČIA</a>.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Seminaro kaina dalyviui - 45 € (apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba pavedimu). Apmokėti galima po seminaro. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Seminaro dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="MsoNormal ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <span id="ms-rterangepaste-end"></span></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span> </div>