Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kuriama vieša platforma mokyklų veiklai tobulinti
event 2016-02-26 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Kuriama vieša platforma mokyklų veiklai tobulinti
Švietimo ir mokslo ministerijoje darbą pradėjo plati iš mokyklų, savivaldybių, ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovų sudaryta darbo grupė dėl mokyklų veiklos tobulinimo: mokinių pasiekimų gerinimo, pažangos vertinimo, mokytojų, mokyklų vadovų kvalifikacijos ir atestacijos, mokyklų finansavimo, ugdymo planų įgyvendinimo, visos dienos mokyklų veiklos tobulinimo, švietimo pagalbos.

Atsižvelgiant į mokyklų keliamas problemas bus siūlomi konkretūs sprendimai. Kuriama vieša platforma elektroninėje erdvėje „Ugdymo sodas“, kurioje švietimo bendruomenės nariai galės kelti problemas, pateikti savo siūlymus.

„Mokinių pasiekimų rezultatai rodo nemažą atotrūkį tarp skirtingų mokyklų. Turime padėti toms, kurios pačios neranda būdų, kaip pagerinti savo veiklos kokybę. Juk visi norime, kad kiekviena šalies mokykla – ar mieste, ar kaime – būtų labai gera, kad vyrautų draugiška atmosfera ir mokiniai ugdytų savo gabumus, pasiektų puikių rezultatų. Tai visų švietimo bendruomenės narių bendras darbas, todėl siekiame įtraukti į sprendimų priėmimą visus suinteresuotus piliečius“, - sako Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė Žydronė Žukauskaitė.

Švietimo ir mokslo ministerija konsultacijas ir kitokią pagalbą savivaldybėms ir mokykloms pastaruoju metu teikia nuolat. Rudenį ministerijoje vyko konsultacijos mokyklos direktorių pavaduotojams, savivaldybių administracijos specialistams, tartasi su švietimo skyrių specialistais, švietimo centrais bei mokyklų vadovų asociacijomis dėl lietuvių kalbos programų įgyvendinimo. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, ministerijos specialistai buvo surengę išvažiuojamuosius vizitus į Panevėžio, Tauragės, Marijampolės regionų mokyklas.

Šiemet Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu pradėjo projektą „Iniciatyva savivaldybėms“. Jo tikslas – suteikti profesionalią pagalbą mokykloms, kuriose mokinių pasiekimai žemesni. Mokyklas ir savivaldybes konsultuoja ekspertai – Nacionalinio egzaminų centro atstovai, Lietuvos mokyklų vadovai, psichologai, kiti specialistai, nagrinėjantys žemų mokinių pasiekimų priežastis. 

Švietimo ir mokslo ministerijos                                                                                         Komunikacijos skyrius