Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vyko pirmieji projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ trumpalaikiai partnerių mokymai
event 2016-03-03 domain Ugdymo plėtotės centras

Vyko pirmieji projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ trumpalaikiai partnerių mokymai
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>2016 m. vasario 15–20 d. vyko Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo „Erasmus+“ strateginių partnerysčių <span>projekto </span>„</span><a href="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/apie.php">Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant</a><span>“ pirmieji trumpalaikiai partnerių mokymai. Šių mokymų tikslas – dalijantis patirtimi parengti kvalifikacijos tobulinimo programą pedagogams. Programa bus naudojama tarptautiniu ir nacionaliniais lygmenimis.</span></p></div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Druskininkuose vykusiame mokymosi renginyje dalyvavo projekto partnerių atstovai iš aštuonių šalių: Bulgarijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos ir Portugalijos. Tai – jau antrasis projekto įgyvendinimo laikotarpiu įvykęs renginys (<a href="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/susitikimas.php">pirmasis vyko 2015 m. lapkričio 2–7 d</a>.).</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Trumpalaikės partnerių mokymosi veiklos metu dalyviai dalijosi pedagogų kvalifikacijos tobulinimo patirtimi, kaip gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, aptarė informacinių komunikacinių technologijų taikymo šalyse poreikius, sutarė dėl programos tikslo ir paskirties. Be to, jie parengė 40 valandų 4 modulių kvalifikacijos tobulinimo programą „Motyvuotiems mokiniams reikia novatoriško mokytojo“, skirtą mokytojams.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Šią kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro keturi toliau išvardijami moduliai.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><ul class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <li><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Duomenimis grįstas mokyklos tobulinimas. Modulio temos: mokyklų veiklos kokybės gerinimas, vertinimas ir įsivertinimas, pamokos vadyba ir mentorystė (indėlis, <span>veiksmingumas</span>, rezultatas), kompiuterinės programos ir įrankiai, skirti vykdyti ugdymo stebėseną ir vertinimą, didinti mokinių mokymosi motyvaciją.</p></li> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <li><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Problemų sprendimas bendradarbiaujant. Modulio temos: naujas požiūris į mokymosi paradigmą; vertinimo <span>strategijos </span>švietimo kontekste; minčių ir mąstymo žemėlapiai; veiklos ir užduotys, skatinančios kūrybiškumą bei kritinį mąstymą; el. aplankas (e-portfolio); IKT įrankiai ir programos bei skaitmeninės aplinkos, tinkančios bendravimui ir bendradarbiavimui, taip pat problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotims kurti ir atlikti.</p></li> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <li><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Geimifikacija. Modulio temos: geimifikacijos tipai ir mokymo(si) kryptys, plėtros metodika; žaidimais grįstas mokymas(is); <span>žaidimų </span>ir geimifikacijos taikymas vertinimui ir įsivertinimui; IKT įrankių-ženklelių naudojimas į(si)vertinant mokymosi pasiekimus, planuojant asmeninį tobulėjimą.</p></li> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <li><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">STEM (gamtos mokslai, technologijos, informacinės technologijos, inžinerija, matematika). Modulio <span>temos</span>: nuo STEM link STEAM; STEM požiūris (metodai), integracijos lygiai STEM‘e – gerųjų patirčių analizė.</p></li> <p class="ms-rteElement-P"> </p> </ul> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Kiekvieną modulį sudaro teorinės, praktinės ir savarankiško darbo dalys. Programos teorinėje dalyje bus apžvelgta kiekvienos šalies partnerės patirtis, pristatoma geroji patirtis.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Po intensyvaus darbo renginio dalyviai grožėjosi Druskininkų miestu, domėjosi jo architektūra, istorija, siūlomomis pramogomis, gyvenimo būdu, lyno keliu kėlėsi į Druskininkų Snow areną. Daug diskusijų sukėlė ir didelį įspūdį projekto partneriams paliko apsilankymas Grūto parke.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Pirmieji mokymai pagal parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą vyks Graikijoje šių metų birželio 20–24 d. Mokymuose dalyvaus po tris projekto partnerių darbuotojus. Įvykus mokymams, programa, atsižvelgiant į kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyvių išsakytas pastabas, pageidavimus ir pasiūlymus, bus tobulinama, akredituojama bei įgyvendinama kiekvienoje partnerių šalyje.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Lietuvoje mokytojams seminarai pagal šią programą bus organizuojami Ugdymo plėtotės centre šių metų rudenį. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos lėšomis (dotacijos sutarties Nr. 2015–1-LT01-KA201–013472).<span style="color:rgb(87, 97, 112)">  </span></p> <div class="attachments ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <div class="image-gallery"> <p class="ms-rteElement-P"> </p> </div> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <div class="author"> <p class="ms-rteElement-P">Eglė Vaivadienė </p> <p class="ms-rteElement-P">Projekto koordinatorė, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.</p> <p class="ms-rteElement-P">Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt</p> </div> <p class="ms-rteElement-P"> </p> </div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span> </div>