Tinklalapio logotipas
Grįžti

Seminarų ciklas, skirtas technologinio ugdymo kokybei tobulinti
event 2016-03-14 domain Ugdymo plėtotės centras

Seminarų ciklas, skirtas technologinio ugdymo kokybei tobulinti
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į technologinio ugdymo mokytojų pageidavimus, bendradarbiaudamas su Nacionaliniu egzaminų centru, aukštųjų mokyklų mokslininkais, technologijų mokytojų rengėjais, Lietuvos technologijų mokytojų asociacija, 2016 m. pirmąjį pusmetį organizuoja seminarų ciklą, skirtą technologinio ugdymo kokybei tobulinti. Kviečiame technologijų mokytojus, dirbančius pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, įgyvendinančius <span>technologijų </span>brandos egzamino programą, egzamino kandidatų vadovus, vertinimo komisijų narius dalyvauti renginiuose, kurie vyks Ugdymo plėtotės centre.</span></p></div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Seminaras „Technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė“ (trijų dalių, nemokamas) – vasario 22 d., <a href="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2059" target="_blank" title="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2059 Ctrl+spustelėkite arba bakstelėkite, kad atidarytumėte saitą">balandžio 11</a> d. ir <a href="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2060" target="_blank">birželio 15</a> d., 201–202 aud.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Seminaras „Technologinio ugdymo galimybės STEAM kontekste“ (pagal atskiras programas, mokamas):</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><ul class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <li> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">IKT taikymas, tarpdalykinė integracija – <a href="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2118" target="_blank">kovo 21</a> d., 302 aud.,</p> <span> </span><p></p> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> </li> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span> </span><li> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Mityba ir tekstilė – <a href="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2114" target="_blank">kovo 22</a> d., 302 aud.,</p> <span> </span><p></p> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> </li> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span> </span><li> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Elektronika – <a href="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2061">kovo 23</a> d., 302 aud.,</p> <span> </span><p></p> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> </li> <span> </span><span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span> </span><span> </span><li> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Verslas, vadyba, mažmeninė <span>prekyba </span>– <a href="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2116" target="_blank">balandžio 12</a> d., 201–202 aud.,</p> <p></p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> </li> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span> </span><li> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Dizainas. Konstrukcinės medžiagos – <a href="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2117" target="_blank">balandžio 13</a> d., 201–202 aud.</p> <span> </span><p></p> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> </li> </ul> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Technologijų mokyklinio brandos egzamino aptarimas – 2016 m. birželio 16 d.</span> (transliacija internetu).</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Registracija į renginius vykdoma informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Klausimus galima iš anksto siųsti Eglei Vaivadienei el. paštu <a href="mailto:egle.vaivadiene@upc.smm.lt">egle.vaivadiene@upc.smm.lt</a>.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><div class="author ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Eglė Vaivadienė,</p> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> <span>Ugdymo turinio skyriaus metodininkė,</span></p> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Alė Vilutienė,</p> <span> </span><span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> <span>Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė</span></p> </div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span> </div>