Tinklalapio logotipas
Grįžti

Konferencija „Augu su knyga“
event 2016-03-15 domain Lietuvos respublikos specialiųjų pedagogų asociacija

Konferencija „Augu su knyga“

Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokinių, turinčių skirtingų gebėjimų, konferencijoje „Augu su knyga“ ir knygų skirtukų parodoje, kurios vyks 2016 m. balandžio 8 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje!

KONFERENCIJOS IR PARODOS TIKSLAS

Inicijuoti veiklas, leidžiančias pasireikšti skirtingais gebėjimais pasižyminčių mokinių kūrybai, saviraiškai, bendradarbiavimui bei skatinti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atskleisti įgūdžius ir gebėjimus. 

KONFERENCIJOS IR PARODOS UŽDAVINIAI

ugdyti skirtingų gebėjimų turinčių mokinių raštingumą, skaitymo sąmoningumą;

aktyvinti mokinių smalsumą, žingeidumą, grožinės ir negrožinės literatūros kūrinių skaitymo motyvaciją;

ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai reikšti savo mintis, kūrybiškai mąstyti, jausmus perteikti kūrybinėmis priemonėmis; naudoti informacines technologijas;

skatinti skirtingų gebėjimų mokinius dalintis informacija, įspūdžiais;

tobulinti mokinių asmeninę, pažinimo, komunikavimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

SIŪLOMOS KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ KRYPTYS:

Mano pirmoji/ mėgstamiausia knyga;

Skaitydamas keliauju ir pažįstu pasaulį;

Skaitau ir pats kuriu.

SIŪLOMOS MOKINIŲ PRANEŠIMŲ FORMOS

žodiniai pranešimai (skaidrių pristatymas);

stendiniai pranešimai;

inscenizacija (miniatiūra, vaidinimas, šokis ir kt.);

kitos kūrybinės formos.

REIKALAVIMAI KONFERENCIJOS DALYVIAMS 

Pranešimas turi atspindėti konferencijos temą.

Pranešimo trukmė – iki 5 min. (Iš kiekvienos mokyklos priimama ne daugiau kaip 3 pranešimai). Pageidautina, kad pranešimus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams padėtų rengti stipresnieji (įprastos raidos) mokiniai. Vieną pranešimą gali rengti nuo 1 iki 4 skirtingų gebėjimų arba specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai);

Stendinis pranešimas turi tilpti 1 kv. m stende. 

REIKALAVIMAI PARODOS DALYVIAMS

Iš kiekvienos mokyklos priimama ne daugiau kaip 5 skirtukus.

Kūrybiniai darbai gali būti atliekami įvairiomis meninės raiškos priemonėmis: tapybos, piešimo, grafikos, koliažo, tekstilės ir kt. tradicinėmis bei netradicinėmis technikomis.

Antroje skirtuko pusėje būtina užrašyti mokinio vardą, metus. Pageidautina, kad vieną skirtuką kurtų 1 vaikas.

Visi skirtukai bus dovanojami Šiaulių universiteto bibliotekai. 

KONFERENCIJOS IR PARODOS DALYVIAI 

Respublikos pradinių, pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, profesinių ir specialiojo ugdymo mokyklų skirtingų gebėjimų turintys mokiniai. 

KONFERENCIJOS IR PARODOS DATA IR VIETA 

Konferencija vyks 2016 m. balandžio 8 d.10.00 val. Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, Šiauliai), konferencijų salėje (205 aud.). 

SVARBIAUSIOS DATOS

iki 2016 m. kovo 31 d. užpildyti konferencijos / knygų skirtukų parodos dalyvio anketą čia arba surinkus nuorodą http://goo.gl/forms/ZP0NYhWIh9 .

iki 2016 m. balandžio 1 d. atsiųsti pranešimų pateiktis, stendinių pranešimų trumpas anotacijas elektroniniu paštu taryba.konferencija@gmail.com";

2016 m. balandžio 8 d. nuo 9.00 iki 9.40 val. pristatyti mokinių parengtus stendinius pranešimus, knygų skirtukus (darbų parodai) į Šiaulių universiteto biblioteką renginio organizatoriams (atsakingi – specialieji pedagogai, mokytojai).

Registracija vyks 2016 m. balandžio 8 d. nuo 9.00 iki 10.00 val. Šiaulių universiteto bibliotekos II aukšto foje (prie konferencijų salės, 205 aud.).

Iškilus klausimams skambinti galima konferencijos organizacinio komiteto nariams

tel. 8673 34542. 

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS

Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų metodinė taryba:

Laima Tomėnienė, Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų metodinės tarybos pirmininkė, Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Šiaulių Salduvės progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė;

Ilona Greviškienė, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja;

Sandra Civinskaitė-Vekshina, Šiaulių Centro pradinės mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė;

Asta Kairienė, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, logopedė metodininkė;

Ingrida Strockienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė;

Aistė Vedeckienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė. 

KONFERENCIJOS PARTNERIAI

Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų metodinis būrelis;

Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto Specialiosios pedagogikos katedra;

Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos taryba. 

KONFERENCIJOS MOKESTIS

Konferencijai ir parodai mokinius parengusiems pedagogams bus išduodami metodinės veiklos pažymėjimai.

Mokytojo dalyvio mokestis – 4 EUR .​