Tinklalapio logotipas
Grįžti

Konferencija „Augu su knyga“
event 2016-03-15 domain Lietuvos respublikos specialiųjų pedagogų asociacija

Konferencija „Augu su knyga“
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <div class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-1"> <span id="ms-rterangepaste-start"></span><p class="MsoNormal">Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokinių, turinčių skirtingų gebėjimų, konferencijoje „Augu su knyga“ ir knygų skirtukų parodoje, kurios vyks 2016 m. balandžio 8 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje!</p> <p class="MsoNormal">KONFERENCIJOS IR PARODOS TIKSLAS</p> <p class="MsoNormal">Inicijuoti veiklas, leidžiančias pasireikšti skirtingais gebėjimais pasižyminčių mokinių kūrybai, saviraiškai, bendradarbiavimui bei skatinti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atskleisti įgūdžius ir gebėjimus.<span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <p class="MsoNormal">KONFERENCIJOS IR PARODOS UŽDAVINIAI</p> <p class="MsoNormal">ugdyti skirtingų gebėjimų turinčių mokinių raštingumą, skaitymo sąmoningumą;</p> <p class="MsoNormal">aktyvinti mokinių smalsumą, žingeidumą, grožinės ir negrožinės literatūros kūrinių skaitymo motyvaciją;</p> <p class="MsoNormal">ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai reikšti savo mintis, kūrybiškai mąstyti, jausmus perteikti kūrybinėmis priemonėmis; naudoti informacines technologijas;</p> <p class="MsoNormal">skatinti skirtingų gebėjimų mokinius dalintis informacija, įspūdžiais;</p> <p class="MsoNormal">tobulinti mokinių asmeninę, pažinimo, komunikavimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.</p> <p class="MsoNormal">SIŪLOMOS KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ KRYPTYS:</p> <p class="MsoNormal">Mano pirmoji/ mėgstamiausia knyga;</p> <p class="MsoNormal">Skaitydamas keliauju ir pažįstu pasaulį;</p> <p class="MsoNormal">Skaitau ir pats kuriu.</p> <p class="MsoNormal">SIŪLOMOS MOKINIŲ PRANEŠIMŲ FORMOS</p> <p class="MsoNormal">žodiniai pranešimai (skaidrių pristatymas);</p> <p class="MsoNormal">stendiniai pranešimai;</p> <p class="MsoNormal">inscenizacija (miniatiūra, vaidinimas, šokis ir kt.);</p> <p class="MsoNormal">kitos kūrybinės formos.</p> <p class="MsoNormal">REIKALAVIMAI KONFERENCIJOS DALYVIAMS<span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <p class="MsoNormal">Pranešimas turi atspindėti konferencijos temą.</p> <p class="MsoNormal">Pranešimo trukmė – iki 5 min. (Iš kiekvienos mokyklos priimama ne daugiau kaip 3 pranešimai). Pageidautina, kad pranešimus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams padėtų rengti stipresnieji (įprastos raidos) mokiniai. Vieną pranešimą gali rengti nuo 1 iki 4 skirtingų gebėjimų arba specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai);</p> <p class="MsoNormal">Stendinis pranešimas turi tilpti 1 kv. m stende.<span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <p class="MsoNormal">REIKALAVIMAI PARODOS DALYVIAMS</p> <p class="MsoNormal">Iš kiekvienos mokyklos priimama ne daugiau kaip 5 skirtukus.</p> <p class="MsoNormal">Kūrybiniai darbai gali būti atliekami įvairiomis meninės raiškos priemonėmis: tapybos, piešimo, grafikos, koliažo, tekstilės ir kt. tradicinėmis bei netradicinėmis technikomis.</p> <p class="MsoNormal">Antroje skirtuko pusėje būtina užrašyti mokinio vardą, metus. Pageidautina, kad vieną skirtuką kurtų 1 vaikas.</p> <p class="MsoNormal">Visi skirtukai bus dovanojami Šiaulių universiteto bibliotekai.<span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <p class="MsoNormal">KONFERENCIJOS IR PARODOS DALYVIAI<span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <p class="MsoNormal">Respublikos pradinių, pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, profesinių ir specialiojo ugdymo mokyklų skirtingų gebėjimų turintys mokiniai.<span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <p class="MsoNormal">KONFERENCIJOS IR PARODOS DATA IR VIETA<span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <p class="MsoNormal">Konferencija vyks 2016 m. balandžio 8 d.10.00 val. Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, Šiauliai), konferencijų salėje (205 aud.).<span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <p class="MsoNormal">SVARBIAUSIOS DATOS</p> <p class="MsoNormal">iki 2016 m. kovo 31 d. užpildyti konferencijos / knygų skirtukų parodos dalyvio anketą <a href="http://goo.gl/forms/ZP0NYhWIh9">čia</a> arba surinkus nuorodą <a href="http://goo.gl/forms/ZP0NYhWIh9">http://goo.gl/forms/ZP0NYhWIh9</a> .</p> <p class="MsoNormal">iki 2016 m. balandžio 1 d. atsiųsti pranešimų pateiktis, stendinių pranešimų trumpas anotacijas elektroniniu paštu <a href="mailto:taryba.konferencija@gmail.com">taryba.konferencija@gmail.com</a>";</p> <p class="MsoNormal">2016 m. balandžio 8 d. nuo 9.00 iki 9.40 val. pristatyti mokinių parengtus stendinius pranešimus, knygų skirtukus (darbų parodai) į Šiaulių universiteto biblioteką renginio organizatoriams (atsakingi – specialieji pedagogai, mokytojai).</p> <p class="MsoNormal">Registracija vyks 2016 m. balandžio 8 d. nuo 9.00 iki 10.00 val. Šiaulių universiteto bibliotekos II aukšto foje (prie konferencijų salės, 205 aud.).</p> <p class="MsoNormal">Iškilus klausimams skambinti galima konferencijos organizacinio komiteto nariams</p> <p class="MsoNormal">tel. 8673 34542.<span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <p class="MsoNormal">KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS</p> <p class="MsoNormal">Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų metodinė taryba:</p> <p class="MsoNormal">Laima Tomėnienė, Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų metodinės tarybos pirmininkė, Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Šiaulių Salduvės progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė;</p> <p class="MsoNormal">Ilona Greviškienė, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja;</p> <p class="MsoNormal">Sandra Civinskaitė-Vekshina, Šiaulių Centro pradinės mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė;</p> <p class="MsoNormal">Asta Kairienė, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, logopedė metodininkė;</p> <p class="MsoNormal">Ingrida Strockienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė;</p> <p class="MsoNormal">Aistė Vedeckienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė.<span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <p class="MsoNormal">KONFERENCIJOS PARTNERIAI</p> <p class="MsoNormal">Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų metodinis būrelis;</p> <p class="MsoNormal">Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto Specialiosios pedagogikos katedra;</p> <p class="MsoNormal">Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos taryba.<span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <p class="MsoNormal">KONFERENCIJOS MOKESTIS</p> <p class="MsoNormal">Konferencijai ir parodai mokinius parengusiems pedagogams bus išduodami metodinės veiklos pažymėjimai.</p> <p class="MsoNormal">Mokytojo dalyvio mokestis – 4 EUR .​<span id="ms-rterangepaste-end"></span></p> </div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span> </div>