Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2016-03-17 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">​2016 m. kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai: </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1123683&amp;p_tr2=2">Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. V-839 „Dėl vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1125981&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-485 „Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1126405&amp;p_tr2=2">Dėl mokyklų, kurioms 2016 metais skiriami mokykliniai autobusai vežti kaimuose, miesteliuose didesniu kaip 3 kilometrų atstumu nuo mokyklos gyvenantiems mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, sąrašo ir dėl mokyklų, kurioms 2016 metais skiriami mokykliniai autobusai vežti kaimuose, miesteliuose didesniu kaip 3 kilometrų atstumu nuo mokyklos gyvenantiems mokiniams, kurie turi pakeisti mokyklą ar yra pakeitę mokyklą, dėl jos reorganizavimo, likvidavimo ar struktūrinės pertvarkos, sąrašo patvirtinimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1122586&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1123682&amp;p_tr2=2">Dėl Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro akreditacijos</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1126407&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. ISAK-2008 „Dėl Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“.</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose: Bendrieji dokumentai, Egzaminai, Neformalusis ugdymas, Mokyklos veikla.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Jei norite prisijungti prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos spauskite šią nuorodą<span> <a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx"><span>http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx</span></a></span></p> <div> <span id="ms-rterangepaste-end"></span> </div> </div>