Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2016-03-17 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus

​2016 m. kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai:

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. V-839 „Dėl vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-485 „Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl mokyklų, kurioms 2016 metais skiriami mokykliniai autobusai vežti kaimuose, miesteliuose didesniu kaip 3 kilometrų atstumu nuo mokyklos gyvenantiems mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, sąrašo ir dėl mokyklų, kurioms 2016 metais skiriami mokykliniai autobusai vežti kaimuose, miesteliuose didesniu kaip 3 kilometrų atstumu nuo mokyklos gyvenantiems mokiniams, kurie turi pakeisti mokyklą ar yra pakeitę mokyklą, dėl jos reorganizavimo, likvidavimo ar struktūrinės pertvarkos, sąrašo patvirtinimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro akreditacijos“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. ISAK-2008 „Dėl Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose: Bendrieji dokumentai, Egzaminai, Neformalusis ugdymas, Mokyklos veikla.

Jei norite prisijungti prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos spauskite šią nuorodą http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx