Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2016-04-04 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">2016 m. <strong>kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai</strong>: </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1131595&amp;p_tr2=2">Dėl Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016-2020 metų tarpinstitucinio veiksmų plano patvirtinimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1133282&amp;p_tr2=2">Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1127653&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1127652&amp;p_tr2=2">Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span><a href="https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b94e0c50f5af11e58a059f41f96fc264">„Dėl Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“.</a></span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose: <em>Bendrieji dokumentai, Egzaminai, Atestacija ir kvalifikacija, Mokyklų vertinimas</em>.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Jei norite prisijungti <strong>prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos </strong>spauskite šią nuorodą<span> <a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx"><span>http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx</span></a></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> </div>