Tinklalapio logotipas
Grįžti

bernardinai.lt: Įvyko respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Mokymas(is) gamtoje“
event 2016-04-06 domain Švietimo informacinių technologijų centras label_outline Spaudos apžvalga

bernardinai.lt: Įvyko respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Mokymas(is) gamtoje“

​Kovo 24 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje vyko Respublikinė teorinė-praktinė pradinių klasių mokytojų konferencija ,„Mokymas(is) gamtoje“.

Pirmą kartą gamtamoksline tematika organizuojamoje konferencijoje dalyvavo daugiau negu septyniasdešimt dalyvių, kurie rengė ir pristatė pranešimus, dalyvavo naudingose diskusijose, dalinosi patirtimi.

Gamtos mokslai yra svarbi žmonijos kultūrinio paveldo dalis, turinti didelę įtaką visuomenės raidai. Jie padeda mums suprasti pasaulį, kuriame gyvename, suvokti mūsų planetos gyvybę palaikančias sistemas ir procesus.

Gamtos mokslų laimėjimai ir pažinimo metodų taikymas padeda išspręsti nemažai klausimų, kurie kyla šiuolaikinei visuomenei, kurti ir diegti inovacijas visose gyvenimo srityse. Tad svarbu, kad bendrojo ugdymo mokyklose mokiniai įgytų gamtamokslinę kompetenciją – pasirengtų tapti visaverčiais piliečiais, gebančiais sveikai gyventi, atsakingai taikyti gamtotyros žinias kasdieniame gyvenime ir profesinėje veikloje, spręsti darnaus vystymosi problemas.

Pagrindinis konferencijos tikslas – skatinti pradinių klasių mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi, ugdant mokinių aplinkos apsaugos kompetencijas, suteikti žinių ir padėti ugdytis praktinės veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti, tyrinėti ir ją saugoti.
 
Konferencijos uždaviniai:
  1. Dalintis gerąja patirtimi apie mokinių gamtamokslinės kompetencijos ugdymą, atliekant gamtos mokslų stebėjimus bei tyrimus, taikant inovatyvius mokymo metodus bei priemones pasaulio pažinimo pamokose.
  2. Atliekant praktinę veiklą, dalintis gerąja patirtimi, kaip tikslingai organizuoti mokinių mokslo-tiriamuosius darbus.
  3. Pristatyti projektą „Žalioji savaitė“.
  4. Kelti dalykinę kvalifikaciją.
Konferencijos plenariniame posėdyje svečiai iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Komunikacijos skyriaus, Lietuvos neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo pagrindų katedros bei Vilniaus universiteto akcentavo gamtamokslinės kompetencijos ugdymo svarbą – gebėjimą ir nusiteikimą naudotis gamtos pasaulį aiškinančiomis žiniomis ir gamtos tyrimų metodais, siekiant atsakyti į iškylančius klausimus, ieškoti įrodymais pagrįstų išvadų bei sprendimų, suprasti žmogaus veiklos sukeltus pokyčius gamtoje ir imtis asmeninės atsakomybės už aplinkos išsaugojimą, tausoti savo ir kitų žmonių sveikatą. Konferencijos dalyvius pasveikino ir renginio svarbą akcentavo Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė Gražina Šoblickienė.
 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistas Selemonas Paltanavičius pristatė pranešimą „Sykiu su gamta – visada ir draugiškai“.
 
Lietuvos neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis pasidalino patirtimi apie žalias edukacines erdves ir gamtos ekspozicijas mokyklų aplinkoje.
 
Viešnia iš Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo pagrindų katedros mokslų daktarė, docentė Rita Makarskaitė-Petkevičienė pristatė gamtos ir žmogaus santykį, kalbėjo apie realų ir virtualų pasaulį, apie veiklos įvairovę bei integralumą.
 
Vilniaus universiteto profesorė  Dovilė Krupickaitė pristatė konferencijos dalyviams šiuolaikišką geografinį požiūrį į aplinką, kalbėjo apie mokymosi gamtoje aspektus.
 
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja Aldona Barišauskienė pasidalino patirtimi apie projektą ,,Mokymas(is) gamtoje. Žalioji savaitė”, kuris Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje vykdomas jau daugiau kaip dešimt metų.
 
Respublikinėje teorinėje-praktinėje pradinių klasių mokytojų konferencijoje ,,Mokymas(is) gamtoje” savo patirtimi dalijosi ir keturiolika pradinių klasių mokytojų iš visos Lietuvos (Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Tauragė). Jų pranešimuose atsispindėjo gamtinių erdvių panaudojimas, organizuojami  projektai, eksperimentai, tyrimai, analizės, pristatymai, išvykos  su šeimomis, taip pat muzikos ir gamtos santykis.
 
Atskirose konferencijos sekcijose buvo dalinamasi patirtimi apie tiriamąją veiklą gamtoje, mini gamtamokslinę konferenciją „Stebiu, bandau, sužinau“ bei sveikatos stiprinimą mokantis gamtoje. Konferencijos dalyviai aktyviai įsitraukė į pamoką gamtoje, kurią padėjo suorganizuoti programos „Samsung Mokykla ateičiai“ steigėjai.
 
Pamokos metu pedagogai sudalyvavo kūrybiškame ir šiuolaikiškame mokymosi procese, kai pamokoje yra panaudojamos progimnazijos kieme įrengtos edukacinės žaliosios erdvės mokomosios kortelės ir QR kodai, kurie mokymosi procesą padaro patrauklesnį ir įdomesnį šiuolaikiniams mokiniams.
 
Tikime, kad konferencija darbą pratęs kitais metais, toliau plėtodama atvirą diskusiją apie mokymosi gamtoje svarbą ir gamtamokslinės kompetencijos ugdymo galimybes. 
 
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos pavaduotojos ugdymui
Lina Kilčiauskaitė ir Monika Kelpšienė