Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Lietuvoje
event 2016-04-12 domain Ugdymo plėtotės centras

Kviečiame dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Lietuvoje

Europos Taryba, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Europos Vergelando (Wergeland) centras kviečia mokyklų komandas dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Lietuvoje. 2016 m. akademija vyks birželio 26 d. – liepos 1 d. Druskininkuose. Šių metų tema – įtraukios ir visa apimančios mokyklos aplinkų kūrimas.

Kas yra Baltijos regioninė vasaros akademija?

Baltijos akademija yra mokymų programa, skirta kurti demokratinę ir įtraukią kultūrą Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokyklose. Ja siekiama ugdyti bei tobulinti švietimo srities profesionalų ir bendruomenės veikėjų kompetencijas, taip pat skatinti jų bendras veiklas ir partnerystę. Ši akademija suteikia puikią progą mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams, bendruomenės nariams pagilinti savo žinias ir pagerinti praktinius gebėjimus, susijusius su įtraukesnės ir visa apimančios mokymosi aplinkos kūrimu, pasitelkiant demokratinio pilietiškumo ugdymą ir žmogaus teisių švietimą.

Kodėl tokia tema?

Kadangi pastaruoju metu visuomenė tampa vis labiau daugiakultūrė ir įvairi, vis didesnį iššūkį kelia imigrantų, pabėgėlių, kitų mažumos grupių integracija – ir patiems integruojamiesiems, ir priimančiai visuomenei. Nors Baltijos šalys turi ilgametės darbo daugiakultūriuose, įvairialypiuose kontekstuose patirties, vis dėlto naujieji migracijos procesai kelia naujų iššūkių. Be tradicinių etninių mažumų grupių ir padidėjusios imigracijos iš kaimyninių šalių (pvz., Ukrainos, Rusijos), Baltijos šalys taip pat susiduria su grįžtančiųjų iš užsienio reintegracijos ir vaikų iš mišrių šeimų ugdymo problemomis.

Akademijos tikslai

  • Plėtoti mokytojų, mokyklų vadovų ir mokinių atstovų darbo su įvairove klasėje ir mokykloje kompetencijas.

  • Skatinti dalyvius kurti mokyklų lygmens demokratinio pilietiškumo ir žmogaus teisių ugdymo projektus, prisidedančius prie demokratinės ir įtraukios mokyklos aplinkos, skirtos visiems ir kiekvienam, kūrimo.

  • Sudaryti sąlygas keistis veiksminga praktika ir patirtimi, kaip gerinti įtrauktį mokyklose.

  • Skatinti dalyvaujančių įvairių šalių atstovų dialogą ir bendradarbiavimą.

  • Užtikinti Europos Tarybos demokratinio pilietiškumo ugdymo ir švietimo apie žmogaus teises sklaidą.

  • Stiprinti demokratinio pilietiškumo ugdymo ir švietimo apie žmogaus teises konsultantų tinkle.

Kas gali dalyvauti?

Baltijos akademijoje kviečiamos dalyvauti mokyklų komandos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Mokyklos komanda sudaroma iš keturių narių: mokyklos administracijos atstovo (mokyklos vadovo, pavaduotojo, skyriaus vedėjo ar pan.); mokytojo; mokinių savivaldos atstovo (rekomenduojama dalyvauti mokinių atstovams, ne jaunesniems kaip 16 metų) ir bendruomenės atstovo, kuris gali būti arba vietovėje veikiančios NVO, arba vietos savivaldos institucijos (pvz., savivaldybės švietimo skyriaus ar pan.) atstovas.

Kalba, kuria bus dirbama

Akademijos darbo kalba – anglų. Tikimasi, jog dalyvių anglų kalbos mokėjimo lygis leis jiems aktyviai dalyvauti akademijos veiklose.

Dalyvių atranka

Iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos bus atrinkta po 3 mokyklų komandas (12 dalyvių), iš viso 9 komandos (36 dalyviai). Atranka bus grindžiama tokiais kriterijais kaip geografinis balansas (šalies mastu), patirtis demokratinio pilietiškumo, taip pat žmogaus teisių švietimo srityje, motyvacija, projektų idėjos ir anglų kalbos mokėjimas. Pirmenybė bus teikiama mokykloms, kurios susiduria su etninių mažumų įvairovės ir integracijos iššūkiais.

Praktinė informacija

Mokymus sudaro trys etapai:

I etapas: parengiamasis etapas, vykdomas internetu (gegužė – birželis);

II etapas: mokymai Druskininkuose (birželio 26 d. – liepos 1 d.);

III etapas: per mokymus sukurtų projektų įgyvendinimas (2016 m. rugsėjo mėn. – 2017 m. gegužės mėn.).

Mokymų (II etapo) apgyvendinimo, maitinimo, veiklos ir kelionės į Druskininkus ir atgal išlaidas padengs organizatoriai.

Paraiškos dalyvauti akademijoje teikiamos internetu:

https://theewc.wufoo.com/forms/the-baltic-regional-summer-academy-2016/

Paraiškų pateikimo terminas – 2016 m. gegužės 2 d.

Daugiau informacijos apie Baltijos akademiją rasite pridedamame dokumente arba kreipęsi tel. (8 5) 279 9599, el. p. giedre.tumosaite@upc.smm.lt