Tinklalapio logotipas
Grįžti

Viešoji konsultacija mokykloms: kaip suteikti vaikui mokymosi pagalbą „čia ir dabar“?
event 2016-04-25 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Viešoji konsultacija mokykloms: kaip suteikti vaikui mokymosi pagalbą „čia ir dabar“?
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P" style="font-family:tahoma;text-align:justify"><span style="font-size:8pt;background-color:window">K</span><span style="font-size:8pt;background-color:window">ą daryti, jeigu mokiniui dėl kokių nors priežasčių tiesiog nesiseka mokytis? Arba jeigu jis sirgo ir turi pasivyti savo bendraklasius? Kaip teikti mokymosi pagalbą kiekvienam vaikui, siekiant pagerinti jo pasiekimus? Apie tai diskutuota Švietimo ir mokslo ministerijos Kretingoje surengtoje viešojoje konsultacijoje „Mokymosi pagalba – pasiekimams gerinti“. Joje dalyvavę mokyklų direktorių pavaduotojai ne tik konsultavosi, kaip organizuoti mokymosi pagalbą, bet ir patys dalinosi sėkmingais pavyzdžiais.</span></p> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P" style="font-family:tahoma;text-align:justify"> </p> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P" style="font-family:tahoma;text-align:justify">„Labai svarbu kalbėti apie pagalbą mokyklai plačiąja prasme. Mokinių pasiekimus pagerinsime tik bendradarbiaudami, kartu siekdami bendro tikslo: mokytojai turi teikti pagalbą mokiniams, vadovai – mokytojams, o ministerija – bendrojo ugdymo įstaigoms ir jų vadovams. Tuomet galėsime tikėtis gerų rezultatų“, - kalbėjo viešojoje konsultacijoje apsilankiusi švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.</p> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P" style="font-family:tahoma;text-align:justify"> </p> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P" style="font-family:tahoma;text-align:justify">Viešosios konsultacijos metu aptartos mokymosi pagalbos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams aktualijos, taip pat vertinimo duomenų panaudojimas mokymosi pagalbai teikti. Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldžios institucijos – Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra ir Nacionalinis egzaminų centras – pateikė vertinimo duomenis ir aptarė, kaip mokyklos turėtų su jais dirbti, siekdamos geresnių mokinių pasiekimų. Savo patirtį, teikiant mokymosi pagalbą, pristatė Šiaulių Salduvės progimnazija, Telšių Eigirdžių ir Mažeikių pagrindinės mokyklos, Kretingos raj. Darbėnų gimnazija. Geriausiai pasiteisinusia praktika dalinosi ir kiti viešosios konsultacijos dalyviai.</p> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P" style="font-family:tahoma;text-align:justify"> </p> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P" style="font-family:tahoma;text-align:justify">2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose planuose nustatyta, kad mokykla turi suteikti mokymosi pagalbą kiekvienam mokiniui, jeigu jo vieno ar kelių dalykų pasiekimų lygis žemesnis, nei numatyta bendrosiose programose. Pagalbai skiriamos 3 valandos klasei per savaitę.</p> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P" style="font-family:tahoma;text-align:justify"> </p> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P" style="font-family:tahoma;text-align:justify">Mokymosi pagalbos modelį mokykla pati susikuria. Tai gali būti mokytojo dalykininko trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos, konsultacijos po nesėkmingai parašyto kontrolinio, papildomos pamokos, moduliai, konsultacijos, kurias teikia kitas mokytojas. Vienas iš pagalbos būdų – kai vyresnių klasių mokiniai  konsultuoja jaunesnių klasių mokinius. Svarbu, kad mokymosi pagalba turi būti suteikta laiku, nelaukiant trimestro, semestro ar mokslo metų pabaigos. Suteikiamos pagalbos intensyvumas turi atitikti mokymosi pagalbos poreikį.</p> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P" style="font-family:tahoma;text-align:justify"> </p> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P" style="font-family:tahoma;text-align:justify">Analogiška viešoji konsultacija – kaip spręsti mokymosi pagalbos klausimus mokyklose – kovo pabaigoje vyko Švietimo ir mokslo ministerijoje. Žemaitijos regiono mokyklų vadovai pageidavo, kad viešoji konsultacija būtų organizuojamos ne tik Vilniuje.</p> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P" style="font-family:tahoma;text-align:justify"> </p> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1" style="font-family:tahoma;text-align:justify"><span style="line-height:1.4em;background-color:window">Švietimo ir mokslo ministerijos</span></p> <div style="text-align:justify"> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span> </div> <p class="ms-rteFontSize-1" style="margin-top:1.4em;margin-bottom:1.4em;line-height:1.4em;text-align:justify;font-family:tahoma"></p> <div style="text-align:justify"> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1" style="text-align:justify">Komunikacijos skyrius</p> <div style="text-align:justify"> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1" style="text-align:justify">Tel. 8 5 219 1173</p> <div style="text-align:justify"> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1" style="text-align:justify">El. paštas info@smm.lt</p> <div style="text-align:justify"> </div> <p></p> <div style="text-align:justify"> </div> <p class="ms-rteElement-P" style="font-family:tahoma;text-align:justify"> </p> <div style="text-align:justify"> </div> </div>