Tinklalapio logotipas
Grįžti

ŠMM skelbia konkursus pareigoms eiti Europos mokyklose
event 2016-05-06 domain Švietimo ir mokslo ministerija

ŠMM skelbia konkursus pareigoms eiti Europos mokyklose

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą eiti šias mokytojų pareigas: Briuselio II Europos mokykloje – lietuvių kalbos; Liuksemburgo I Europos mokykloje – lietuvių kalbos, ekonomikos (mokymui anglų kalba) ir dailės (mokymui anglų kalba, taip pat reikalingi prancūzų arba vokiečių kalbų pagrindai).

Reikalavimai pretendentams pretenduojantiems eiti lietuvių kalbos mokytojo pareigas: turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir būti baigusiam(-iai) lietuvių kalbos studijas; ne mažesnė kaip 4 metų atitinkamos pareigybės pedagoginio darbo patirtis; B1 ar aukštesniu kalbos mokėjimo lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokėjimo, mokymo ir vertinimo metmenis mokėti bent vieną iš anglų, prancūzų, vokiečių kalbų; turėti žinių apie Europos mokyklų sistemą; išmanyti mokinių vertinimo sistemas ir gebėti jas taikyti ugdymo procese; gebėti planuoti ir organizuoti ugdymo procesą pagal humanistinės pedagogikos principus; kompiuterinis raštingumas; gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.
 
Reikalavimai pretendentams pretenduojantiems eiti ekonomikos mokytojo pareigas: turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir būti baigusiam(-iai) ekonomikos studijas; ne mažesnė kaip 4 metų atitinkamos pareigybės pedagoginio darbo patirtis; C1 ar aukštesniu kalbos mokėjimo lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokėjimo, mokymo ir vertinimo metmenis mokėti anglų kalbą; turėti žinių apie Europos mokyklų sistemą; išmanyti mokinių vertinimo sistemas ir gebėti jas taikyti ugdymo procese; gebėti planuoti ir organizuoti ugdymo procesą pagal humanistinės pedagogikos principus; kompiuterinis raštingumas; gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.
 
Reikalavimai pretendentams pretenduojantiems eiti dailės mokytojo pareigas: turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir būti baigusiam(-iai) dailės studijas; ne mažesnė kaip 4 metų atitinkamos pareigybės pedagoginio darbo patirtis; B2 ar aukštesniu kalbos mokėjimo lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokėjimo, mokymo ir vertinimo metmenis mokėti anglų kalbą ir turėti prancūzų arba vokiečių kalbos pagrindus; turėti žinių apie Europos mokyklų sistemą; išmanyti mokinių vertinimo sistemas ir gebėti jas taikyti ugdymo procese; gebėti planuoti ir organizuoti ugdymo procesą pagal humanistinės pedagogikos principus; kompiuterinis raštingumas; gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.
 
Pretendentų atranka vykdoma pokalbio būdu, jo metu vertinamas pretendentų atitikimas keliamiems reikalavimams.
 
Konkursas vykdomas pagal Mokytojų atrankos ir skyrimo į Europos mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1354 (2016 m. balandžio 21 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-358 redakcija).
Pagal šį Aprašą, pretendentai prašomi pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją, išsilavinimą ir kvalifikaciją liudijančius dokumentus ir jų kopijas, dokumentą/-us,
įrodančius kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų mokėjimo, mokymo ir vertinimo metmenis ir jo (-ų) kopijas; valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, gyvenimo aprašymą, dokumentus, įrodančius atitinkamo dalyko/pareigybės pedagoginio darbo patirtį, rekomendaciją(-as).
 
Dokumentai turi būti pateikti ministerijos Užsienio lietuvių skyriui (A. Volano g. 2, 484 kab.). Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai arba registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos notaro patvirtintos dokumentų kopijos (dokumentų originalų siųsti nereikia). Pretendentų dokumentai priimami 15 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos, įskaitant ir skelbimo dieną.
Informacija apie Europos mokyklas teikiama interneto svetainėse www.eursc.eu, www.smm.lt.
 
Informacija apie darbą Europos mokykloje teikiama tel. (8 5) 2191254, el. paštu Ruta.Stanaitiene@smm.lt.