Tinklalapio logotipas
Grįžti

Inovatyvių mokytojų dėmesiui! Kviečiame dalyvauti gerosios patirties konkurse
event 2016-06-03 domain Ugdymo plėtotės centras

Inovatyvių mokytojų dėmesiui! Kviečiame dalyvauti gerosios patirties konkurse
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P"><strong>Kas?</strong> Ugdymo plėtotės centras, įgyvendinamas „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (plačiau apie projektą <a href="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/apie.php">čia</a>), organizuoja ugdomosios veiklos gerosios patirties konkursą. </p> <ul class="ms-rteFontFace-1"> <li><p class="ms-rteElement-P">Konkurso dalyviai – Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">Konkurso tikslas – surinkti integruotų gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų, matematikos gerosios patirties – pamokų / projektų scenarijų, planų ir jiems įgyvendinti reikalingų išteklių (užduočių lapų, dalijamosios ir vaizdinės medžiagos, vertinimo pavyzdžių, taikomųjų programų ir pan.), mokinių ugdymui skirtų skaitmeninių mokymo(si) priemonių rinkinių pavyzdžių.</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">Gerosios patirties konkursui darbai teikiami nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. liepos 6 d.</p></li> </ul> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><strong>Kaip?</strong> Konkursui darbai siunčiami el. pašto adresu Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt<strong> iki 2016 m. liepos 6 d. (žr. konkurso </strong><a href="https://docs.google.com/document/d/1fnEMBKo6zw_y026IWYCfyf5SnotqFd5wc39mjFrqDY4/edit?usp=sharing"><strong>nuostatus</strong></a><strong> ir jų </strong><a href="https://drive.google.com/file/d/0B6Rc6pqF71RFeDlMQTZjcEprc1k/view?usp=sharing"><strong>priedą</strong></a><strong>).</strong></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><strong>Kas iš to? </strong>Geriausio konkursinio darbo autorius bus pakviestas dalyvauti projekto kvalifikacijos tobulinimosi kursuose, kurie vyks Italijoje (Romoje) 2017 m. vasario 27 d. – kovo 3 d.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Trijų geriausių konkursinių darbų autoriai bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Gerosios patirties konkurso nugalėtojai (20 pedagogų) bus pakviesti į nemokamus kvalifikacijos tobulinimo kursus pagal projekto kvalifikacijos tobulinimo programą „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“. Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė – 40 akad. val., pagrindinės temos: duomenimis grįstas mokyklos tobulinimas, STEAM, geimifikacija, problemų sprendimas bendradarbiaujant.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Visi konkurso dalyviai, kurių pateikti darbai atitiks konkurso sąlygas ir bus tinkami viešinti, bus apdovanojami Ugdymo plėtotės centro padėkos raštais. Jiems bus išduodamos pažymos apie dalyvavimą konkurse, jų darbai bus viešinami Gerosios patirties konkurso rinkinyje, Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.</p> </div>