Tinklalapio logotipas
Grįžti

ŠMM ir pedagogų asociacijos pasirašys sutartis dėl mokinių pasiekimų gerinimo
event 2016-06-16 domain Švietimo ir mokslo ministerija

ŠMM ir pedagogų asociacijos pasirašys sutartis dėl mokinių pasiekimų gerinimo

Kaip pagerinti mokinių pasiekimus? Jau septintąjį kartą organizuojamas Pedagogų bendruomenės asociacijų rėmimo konkursas kvietė pedagogų bendruomenes įsitraukti į šios problemos sprendimą.

Geriausiais pripažinti Lietuvos chemijos mokytojų, Lietuvos anglų kalbos mokytojų, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų, Lietuvos technologijų mokytojų, Lietuvos socialinių pedagogų ir kitų asociacijų projektai. Su konkurse laimėjusiomis asociacijomis Švietimo ir mokslo ministerija pasirašys sutartis.

„Vienas svarbiausių švietimo sistemos uždavinių dabar – mažinti atotrūkį tarp skirtingų Lietuvos mokyklų, gerinti mokinių pasiekimus. Matome, kad vienos mokyklos pasiekia puikių rezultatų, kitoms sekasi prasčiau. Skatiname pedagogus dalintis savo patirtimi su kolegomis, nuosekliai dirbti gerinant mokinių pasiekimus ir mikroklimatą mokyklose“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Šių metų konkurso tikslas – siekiant mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir pažangos, švietimo veiksmingumo didinimo, sudaryti galimybes asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, stiprinti ir tobulinti asociacijos narių kompetencijas. Siekiama, kad kuo daugiau asociacijos narių, taip pat ir pradedantieji mokytojai, įsitrauktų į projekto organizavimo ir įgyvendinimo veiklas, kad parengta pedagogų medžiaga būtų prieinama visai švietimo bendruomenei.

Projektus konkursui pateikė 24 asociacijos. Savo siūlymuose asociacijos pristatė numatomas metų veiklas, susijusias su ugdymo turinio ir mokytojų kompetencijų tobulinimu. Bus kuriama metodinė medžiaga, organizuojami patirties sklaidos renginiai.

Konkurso fondas – 5 tūkst. eurų.