Tinklalapio logotipas
Grįžti

Diskusijos „Ugdymas Lietuvos mokyklose: įtraukiantis ar diskriminuojantis?“ medžiaga
event 2016-06-22 domain Lyderių laikas

Diskusijos „Ugdymas Lietuvos mokyklose: įtraukiantis ar diskriminuojantis?“ medžiaga
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span id="ms-rterangepaste-start"></span><strong>2016 m. birželio 15 d. Mokyklų tobulinimo asociacija organizavo diskusiją „Ugdymas Lietuvos mokyklose: įtraukiantis ar diskriminuojantis?“. </strong></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/3910-mokykl-tobulinimo-asociacija-kvieia-diskusij-ugdymas-lietuvos-mokyklose-traukiantis-ar-diskriminuojantis" target="_blank">Kaip jau buvo rašyta</a>, 2015 m. birželio 11 d. LR Prezidento kanceliarija, Mokyklų tobulinimo asociacija ir Nacionalinis švietimo lyderystės forumas organizavo diskusiją „Kaip pasiekti geresnės ugdymo kokybės?“, kurioje dalyvavo visų lygmenų švietimo politikos formuotojai, mokytojų, mokinių, studentų, tėvų, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Diskusijos dalyviai kvietė švietimo dalyvius susitarti dėl ugdymo kokybės ir šių susitarimų laikytis.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Buvo susitarta kiekvienais metais birželio mėn. organizuoti apskritojo stalo diskusiją, kurioje būtų aptarta, <strong>kas pasikeitė ugdymo kokybės srityje</strong>, sistemiškai mokantis iš sukauptos patirties ir turimų duomenų.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">2015–2016 m. Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino įvairių dokumentų, susijusių su ugdymo kokybe. LR Prezidentė D. Grybauskaitė 2015 m. rugsėjo mėn. kartu su 150 kitų valstybių vadovų pasirašė „Jungtinių tautų darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų“. Joje daug dėmesio skiriama visa apimančio ir lygiomis galimybėmis grįsto ugdymo sampratai bei jos praktiniam įgyvendinimui kiekvienoje šalyje ir pasaulyje.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Diskusijos „Ugdymas Lietuvos mokyklose: įtraukiantis ar diskriminuojantis?“ dalyviai aptarė, kaip švietimo politikos formuotojai ir mokyklų bendruomenės galėtų kurti sąlygas lygiateisiam ir kokybiškam ugdymui, kaip keisti mokinius vienodinančią ugdymo kultūrą.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Apskritojo stalo diskusijoje pagrindinį pranešimą skaitė VDU prof. Jonas Ruškus, pirmasis Lietuvos atstovas Jungtinių Tautų Neįgaliųjų Komitete.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><strong>Kviečiame susipažinti su žemiau pateiktomis skaidrėmis</strong>, glaustai supažindinančiomis su Mokyklų tobulinimo asociacijos vertybiniu pamatu, veiklos principais ir tikslais, <strong>prof. Jono Ruškaus pranešimo „Ugdymas Lietuvos mokyklai: įtraukiantis ar diskriminuojantis?“ pristatymu</strong>.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Taip pat primename 2015 m. birželio 11 d. LR Prezidento kanceliarijos, Mokyklų tobulinimo asociacijos ir Nacionalinio švietimo lyderystės forumo inicijuotoje diskusijoje „Kaip pasiekti geresnės ugdymo kokybės?“ suformuluotus <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/renginiai/rengini-mediaga/3872-pasilymai-dl-neatidliotin-darb-mokini-mokymosi-paangos-efektyvesniam-utikrinimui" target="_blank">pasiūlymus</a>.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">„Teisė į ugdymą – pagrįsta kryptis Lietuvos švietimui.“ (prof. J. Ruškus) </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Susijusi medžiaga:</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="http://www.mtc.lt/lt/mtc-balsas/mokyklu-tobulinimo-asociacija/413-diskusija-prezidenturoje-kaip-pasiekti-geresnes-ugdymo-kokybes" target="_blank">Diskusija Prezidentūroje „Kaip pasiekti geresnės ugdymo kokybės?“</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/renginiai/rengini-mediaga/3608-po-susitikimo-prezidentroje-nuo-kalb-prie-darb" target="_blank">Po susitikimo Prezidentūroje: nuo kalbų prie darbų</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/renginiai/rengini-mediaga/3713-apskrito-stalo-diskusijos-kaip-pasiekti-geresns-ugdymo-kokybs-dalyvi-silomi-veiklos-prioritetai" target="_blank">Apskrito stalo diskusijos „Kaip pasiekti geresnės ugdymo kokybės?“ dalyvių siūlomi veiklos prioritetai</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/viceministre-svetlana-kauzoniene-prioritetas-bendrojo-ugdymo-srityjemokiniu-pasiekimu-gerinimas" target="_blank">Viceministrė Svetlana Kauzonienė: prioritetas bendrojo ugdymo srityje – mokinių pasiekimų gerinimas</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="https://www.smm.lt/uploads/documents/Kalbos-pranesimai/Ministr%C4%97s%20konfere_08%2026%20spausdinti_ministres%20prane%C5%A1imas%20konferencijoje_2015-08-26.pdf" target="_blank">Ministrės pranešimas „Geresnis mokinių mokymasis – esminis švietimo sistemos prioritetas“ konferencijoje „Ką turime daryti kitaip“</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gba_WJdm0Ls" target="_blank">Rita Dukynaitė. Lietuvos mokinių pasiekimai: džiaugsmai ir rūpesčiai </a></p> <div class="attachmentsContainer ms-rteFontFace-1"><div class="attachmentsList"><table> <p class="ms-rteElement-P">&lt;&gt;</p> <p> </p> <tbody> <tr class="odd"> <td><p class="ms-rteElement-P"><a title="Parsisiųsti šį dokumentą (2016_06_15__MTA_diskusija.pdf)" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3927/2016_06_15__MTA_diskusija.pdf" target="_blank"><img alt="Parsisiųsti šį dokumentą (2016_06_15__MTA_diskusija.pdf)" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/components/com_attachments/media/icons/pdf.gif"></a><a title="Parsisiųsti šį dokumentą (2016_06_15__MTA_diskusija.pdf)" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3927/2016_06_15__MTA_diskusija.pdf" target="_blank">2016_06_15__MTA_diskusija.pdf</a></p></td> <td><p class="ms-rteElement-P"> </p></td> <td><p class="ms-rteElement-P"> </p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p class="ms-rteElement-P"><a title="Parsisiųsti šį dokumentą (Prezidentūros_grupės_pasiūlymai.pdf)" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3927/Prezident%C5%ABros_grup%C4%97s_pasi%C5%ABlymai.pdf" target="_blank"><img alt="Parsisiųsti šį dokumentą (Prezidentūros_grupės_pasiūlymai.pdf)" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/components/com_attachments/media/icons/pdf.gif"></a><a title="Parsisiųsti šį dokumentą (Prezidentūros_grupės_pasiūlymai.pdf)" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3927/Prezident%C5%ABros_grup%C4%97s_pasi%C5%ABlymai.pdf" target="_blank">Prezidentūros_grupės_pasiūlymai.pdf</a></p></td> <td><p class="ms-rteElement-P"> </p></td> <td><p class="ms-rteElement-P"> </p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p class="ms-rteElement-P"><a title="Parsisiųsti šį dokumentą (Ruškus_pranešimas_mtc2016.pdf)" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3927/Ru%C5%A1kus_prane%C5%A1imas_mtc2016.pdf" target="_blank"><img alt="Parsisiųsti šį dokumentą (Ruškus_pranešimas_mtc2016.pdf)" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/components/com_attachments/media/icons/pdf.gif"></a><a title="Parsisiųsti šį dokumentą (Ruškus_pranešimas_mtc2016.pdf)" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3927/Ru%C5%A1kus_prane%C5%A1imas_mtc2016.pdf" target="_blank">Ruškus_pranešimas_mtc2016.pdf</a></p></td> <td><p class="ms-rteElement-P"> </p></td> <td><p class="ms-rteElement-P"> </p></td> </tr> </tbody> </table></div></div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> </div>