Tinklalapio logotipas
Grįžti

Dešimt veiksmų, kad europiečiai turėtų geresnius įgūdžius
event 2016-06-28 domain Lyderių laikas

Dešimt veiksmų, kad europiečiai turėtų geresnius įgūdžius
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Europos Komisija priėmė naują išsamią <strong>Europos įgūdžių darbotvarkę</strong>. Ja siekiama užtikrinti, kad žmonės nuo pat ankstyvų metų įgytų įvairių įgūdžių ir būtų kuo geriau išnaudotas Europos žmogiškasis kapitalas, nes tai galiausiai padidins užimtumą, konkurencingumą ir ekonomikos augimą Europoje.</p> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Naujoje Europos įgūdžių darbotvarkėje valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai raginami tobulinti įgūdžių kokybę ir jų aktualumą darbo rinkai. Tyrimų duomenimis 70 mln. europiečių neturi tinkamų skaitymo ir rašymo įgūdžių, o dar daugiau turi prastus skaičiavimo ir skaitmeninius įgūdžius. Dėl to jiems gresia nedarbas, skurdas ir socialinė atskirtis. Kita vertus, daug europiečių, ypač kvalifikuotų jaunuolių, dirba darbą, neatitinkantį jų gabumų ir siekių. Be to, 40 proc. Europos darbdavių teigia negalintys rasti žmonių, turinčių reikiamų įgūdžių, kad būtų galima augti ir kurti inovacijas. Galiausiai, per mažai žmonių turi į verslumą orientuotą mąstyseną ir gebėjimų, kad galėtų pradėti savo verslą ir prisitaikytų prie kintančių darbo rinkos poreikių.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Todėl siekiant pagerinti žmonių galimybes gyvenime, paremti teisingą, įtraukų ir darnų augimą ir darnias visuomenes, būtina didinti įgūdžių lygį, skatinti ugdyti universaliuosius įgūdžius ir rasti būdų, kaip, be kita ko, palaikant dialogą su pramone, geriau numatyti darbo rinkos poreikius.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Kad padėtų spręsti su įgūdžiais susijusias problemas, Komisija pradės vykdyti 10 iniciatyvų. Jomis bus siekiama spręsti šias problemas, padidinti įgūdžių matomumą ir pagerinti jų pripažinimą vietos, nacionaliniu ir ES lygmenimis nuo mokyklų ir universitetų iki darbo rinkos.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Konkrečiai, Komisija pateikė pasiūlymus dėl toliau nurodytų 10 veiksmų, kurie turėtų būti įgyvendinti per ateinančius dvejus metus. Kai kurie bus pradėti įgyvendinti šiandien.</div> <ul class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <li> <strong>Įgūdžių garantija</strong>, siekiant padėti menkus įgūdžius turintiems suaugusiesiems įgyti būtiniausių raštingumo, skaičiavimo ir skaitmeninius įgūdžių ir siekti vidurinio išsalvinimo.</li> <li> <strong>Europos kvalifikacijų sandaros peržiūra</strong>, siekiant geriau suprasti kvalifikacijas ir geriau išnaudoti visus turimus įgūdžius Europos darbo rinkoje.</li> <li> <strong>Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicija</strong>, siekiant sutelkti valstybes nares ir švietimo, užimtumo bei pramonės sričių suinteresuotuosius subjektus, kad jie sukurtų didelį skaitmeninį talentų banką ir užtikrintų, kad individai ir darbuotojai Europoje turėtų tinkamų skaitmeninių įgūdžių.</li> <li> <strong>Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje planas</strong>, siekiant pagerinti informacijos apie įgūdžius rinkimą ir spręsti įgūdžių trūkumo konkrečiuose ekonomikos sektoriuose problemą.</li> </ul> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Vėliau šiais metais ir 2017 m. bus pradėti vykdyti šie veiksmai:</div> <ul class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <li> <strong>Trečiųjų šalių piliečių įgūdžių nustatymo šablonas</strong>, siekiant padėti anksti nustatyti ir profiliuoti prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių ir kitų migrantų įgūdžius ir gebėjimus.</li> <li> <strong>Sistemos „Europass“ peržiūra</strong>, siekiant pasiūlyti geresnes ir lengviau naudojamas priemones, kad žmonės galėtų pristatyti savo įgūdžius ir gauti naudingos tikralaikės informacijos apie įgūdžių poreikius ir tendencijas, kuri galėtų padėti jiems priimti sprendimus dėl karjeros ir mokymosi.</li> <li> <strong>Profesinis mokymas kaip prioritetinis pasirinkimas</strong>, padidinant profesinių mokyklų studentų galimybes įgyti darbu pagrįsto mokymosi patirties ir populiarinti gerus profesinių mokyklų absolventų rezultatus darbo rinkoje.</li> <li> <strong>Rekomendacijos dėl bendrųjų gebėjimų </strong>peržiūra, siekiant padėti žmonėms įgyti pagrindinių įgūdžių, reikalingų gyventi ir dirbti XXI amžiuje, ypatingą dėmesį skiriant su verslumu ir inovacijomis susijusiai mąstysenai ir įgūdžiams.</li> <li>Iniciatyva <strong>dėl absolventų karjeros stebėsenos</strong>, siekiant pagerinti informaciją apie absolventų pažangą darbo rinkoje. Pasiūlymas išsamiau išnagrinėti geriausią praktiką, kaip veiksmingai spręst<strong>i protų nutekėjimo</strong> problemą, ir keistis šios praktikos pavyzdžiais.</li> </ul> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong>Pagrindiniai faktai</strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong></strong> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Europos įgūdžių darbotvarkė buvo paskelbta 2016 m. Komisijos darbo programoje. Ji rems didesnę socialinę konvergenciją ir padės įgyvendinti Europos Komisijos pirmą politinį prioritetą „<a href="http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_en" target="_blank">Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis</a>“, spręsdama šias tris neatidėliotinas šiandienos ekonomikos problemas: tinkamų, darbo rinkos poreikius atitinkančių įgūdžių trūkumo, nepakankamo įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumo ir įgūdžių planavimo bei numatymo sudėtingumo.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><a href="http://ec.europa.eu/education/news/2016/0610-education-skills-factsheet_en.htm?pk_campaign=Email-June2016&amp;pk_kwd=ImgHeaderLeft" target="_blank">Europos Komisijos pranešimas</a></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong>Daugiau informacijos:</strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong></strong> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <a href="http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2020_en.htm" target="_blank">MEMO </a><br><a href="http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?langId=en&amp;mode=advancedSubmit&amp;advSearchKey=SkillsAgendaFactsheets" target="_blank">Informacijos suvestinė. Įgūdžiai ES</a><br><a href="http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?langId=en&amp;mode=advancedSubmit&amp;advSearchKey=SkillsAgendaFactsheets" target="_blank">Konkrečių šalių informacijos suvestinės </a><br><a href="http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15617&amp;langId=en" target="_blank">Informacijos suvestinė. Skaitmeniniai įgūdžiai </a><br><a href="http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15620&amp;langId=en" target="_blank">Informacijos suvestinė. Žaliojoje ekonomikoje reikalingi įgūdžiai </a><br><a href="http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15619&amp;langId=en" target="_blank">Informacijos suvestinė. Investavimas į įgūdžius </a><br><a href="http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15618&amp;langId=en" target="_blank">Informacijos suvestinė. Įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitiktis sektorių lygmeniu </a><br><a href="http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15616&amp;langId=en" target="_blank">Informacijos suvestinė. Įgūdžiai ir migrantai </a><br><a href="http://ec.europa.eu/education/news/2016/0610-education-skills-factsheet_en.htm" target="_blank">Užimtumo ir kultūros GD svetainės naujienos. Informacijos apie švietimą ir įgūdžius suvestinė </a><br><a href="http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&amp;catId=89&amp;newsId=2556&amp;furtherNews=yes" target="_blank">Užimtumo GD svetainės naujienos</a><br><a href="http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15621&amp;langId=en" target="_blank">Komunikatas „Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį kapitalą, įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą“ </a><br><a href="http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en" target="_blank">„Cedefop“ 2016 m. įgūdžių prognozė / įgūdžių panorama</a><br><a href="http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I120831" target="_blank">Archyvinė medžiaga apie Naują įgūdžių darbotvarkę </a><br><a href="https://twitter.com/search?f=tweets&amp;vertical=default&amp;q=%23EUSkillsAgenda%20&amp;src=typd" target="_blank">#EUSkillsAgenda </a> </div> <span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1" id="ms-rterangepaste-end"></span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </p> </div>