Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2016-07-21 domain Švietimo informacinių technologijų centras label_outline Aktualijos

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus

 2016 m. birželio - liepos mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai:

Dėl Profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kompetencijai, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Dėl Asmenų pedagoginės veiklos laikotarpio lituanistinio švietimo srityje užsienyje įskaitymo į pedagoginio darbo stažą tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Dėl Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-325 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“;

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl dienynų formų patvirtinimo“.

Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose:  Atestacija ir kvalifikacija, Egzaminai, Mokyklos veikla, Darbo santykiai, Atnaujintos bendrosios programos ir jų įgyvendinimas, Bendrieji dokumentai.

 

Jei norite prisijungti prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos spauskite šią nuorodą http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx