Tinklalapio logotipas
Grįžti

MRU LAB vyko pirmasis mokslinis – praktinis seminaras švietimo bendruomenei Lyderystė autonomiškoje mokykloje: Kodėl? Kiek? Kaip?
event 2016-08-08 domain Lyderių laikas

MRU LAB vyko pirmasis mokslinis – praktinis seminaras švietimo bendruomenei Lyderystė autonomiškoje mokykloje: Kodėl? Kiek? Kaip?
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">2016 m. birželio 29 d. Mykolo Romerio universiteto Mokymosi visą gyvenimą laboratorija pirmą kartą sukvietė Lietuvos mokslininkus, švietimo politikos formuotojus ir švietimo praktikus į mokslinį – praktinį seminarą <em><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/3923-mokslinis-praktinis-seminaras-lyderyst-autonomikoje-mokykloje-kodl-kiek-kaip" target="_blank">Lyderystė autonomiškoje mokykloje: Kodėl? Kiek? Kaip?</a></em> Renginiu siekta pristatyti švietimo bendruomenei Lietuvos mokslininkų vykdomų tyrimų mokyklų valdymo srityje rezultatus, pasidalyti aktualiomis teorinėmis įžvalgomis bei gerosios praktikos pavyzdžiais.</p> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Tardamas sveikinimo žodį Mykolo Romerio universiteto rektorius <strong>dr.</strong> <strong>Algirdas Monkevičius</strong> pasidžiaugė, kad nors ir beprasidedant vasarai diskusijos apie mokyklų valdymo kaitą ir lyderystę sulaukia gausaus būrio dalyvių iš įvairių Lietuvos švietimo ir mokslo institucijų. Rektorius pabrėžė, kad tik įvairiaus lygmens švietimo institucijų būrimasis į tinklines strukrūras bei iš to atsirandantis bendradarbiavimas sukuria dideles galimybes mokytis vieniems iš kitų, dalytis savo patirtimi, kartu spręsti kylančias problemas ir palinkėjo, kad švietimo bendruomenės susitikimai Mykolo Romerio universiteto laboratorijose taptų tradiciniais.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <br>Renginį pradėjo <strong>Ričardas Ališauskas</strong> ir <strong>dr.</strong> <strong>Rita Dukynaitė</strong> (Švietimo ir mokslo ministerija) pranešimu <em><a title="Organizacijos valdymas. Tipinės vadybos užduotys yra: strateginis planavimas, ilgalaikių pamatinių gairių strateginėms veiklos sritims nustatymas; veiksmingų sisteminių struktūrų (planavimo ir kontrolės sistemos, organizacinė struktūra) kūrimas, diegimas ir palaikymas. Pagal klasikinę sampratą vadyba yra keturių sudedamųjų dalių – planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės – visuma. " class="glossarylink" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/rengini-mediaga/3954-mru-lab-vyko-pirmasis-mokslinis-praktinis-seminaras-vietimo-bendruomenei-lyderyst-autonomikoje-mokykloje-kodl-kiek-kaip#">Vadyba</a> tinklinėje visuomenėje</em>, kurio metu klausytojams buvo primintos dabartinių vadybos tendencijų ištakos, kviečiant ieškoti atsakymų, ar tai ką mes laikome naujomis idėjomis nėra tik gerai pamirštos senos tiesos. Pranešėjai taip pat pristatė kaip besikeičiantis švietimo <a title="Savitas organizacinių sprendimų būdas sutelkti organizacijos pastangas tikslui pasiekti. " class="glossarylink" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/rengini-mediaga/3954-mru-lab-vyko-pirmasis-mokslinis-praktinis-seminaras-vietimo-bendruomenei-lyderyst-autonomikoje-mokykloje-kodl-kiek-kaip#">valdymo modelis</a> keičia organizacijos strukrūrą ir akcentavo, kad šiuo metu sparčiai besiplėtojantys socialiniai, technologiniai ir organizaciniai tinklai yra neišvengiami, jie keičia keičia mūsų įpročius, bendravimą, darbo stilių ir pobūdį, keičia organizacijų struktūras ir elgseną. Organizacijoms ir net visuomenės struktūrai tampant vis labiau tinkline, aktualėja lyderystės praktikų ieškojimai.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><img width="540" height="359" alt="Lyderyste autonomiskoje mokykloje 3" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/Renginiai/Lyderyste_autonomiskoje_mokykloje_3.jpg" style="border-top:#000000 1px solid;border-right:#000000 1px solid;border-bottom:#000000 1px solid;float:left;margin:5px;border-left:#000000 1px solid"></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong>Dr.</strong> <strong>Jolanta Urbanovič</strong> (Mykolo Romerio universitetas) pranešime <em>Mokyklų autonomiško valdymo principai: sūpuoklės tarp biurokratijos ir demokratijos</em> toliau plėtojo švietimo valdymo modelių kaitą ir jų daromą įtaką mokyklų autonomiškumui bei lyderystės raiškai jose, formulavo probleminius klausimus, kokias tendencijas – centralizacijos ar decentralizacijos – reikėtų rinktis švietimo valdyme, kurios iš mokyklos veiklos sričių galėtų / turėtų būti centralizuotos / decentralizuotos, kada ir kaip reikėtų siekti dermės tarp švietimo valdymo centralizavimo ir decentralizavimo, koks požiūris į besimokantyjį – kaip į klientą ar į partnerį, ir koks mokyklos vadovas – administratorius ar <a title="Atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę. " class="glossarylink" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/rengini-mediaga/3954-mru-lab-vyko-pirmasis-mokslinis-praktinis-seminaras-vietimo-bendruomenei-lyderyst-autonomikoje-mokykloje-kodl-kiek-kaip#">lyderis</a>, padeda siekti švietimo kokybės. Dr. J. Urbanovič taip pat pristatė ir atlikto tyrimo rezultatus, kurie atskleidė Lietuvoje dominuojantį švietimo valdymo modelį.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><img width="540" height="358" alt="Lyderyste autonomiskoje mokykloje 4" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/Renginiai/Lyderyste_autonomiskoje_mokykloje_4.jpg" style="border-top:#000000 1px solid;border-right:#000000 1px solid;border-bottom:#000000 1px solid;float:left;margin:5px;border-left:#000000 1px solid"></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Kiti du renginio pranešimai buvo skirti aptarti Lietuvos švietimo sistemoje vyraujančias lyderystės tendencijas. <strong>Dr. Jūratė Valuckienė</strong> ir <strong>Sigitas Balčiūnas</strong> (Šiaulių universitetas) pranešime <em>Lyderystės mokymuisi raiška Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose: projekto Lyderių laikas longitudinio tyrimo III etapo rezultatai</em> pristatė lyderystės mokymuisi raiškos modelį bei atlikto tyrimo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir atskirose savivaldybėse rezultatus. Pranešėjai atskleidė, kad mokyklos vadovo <a title="Galingų ir lygių sąlygų sukūrimas mokiniams, specialistams ir visai sistemai, kurioje lyderiai atkakliai ir viešai koncentruoja savo ir kitų dėmesį į mokymą ir mokymąsi. Carl Glickman supratimu, kiekvieno lyderio uždavinys yra siekti mokinių mokymosi ir visokeriopai jį skatinti. Kadangi lyderiai ne visada gali daryti tiesioginę įtaką individualaus mokinio mokymuisi, šios įtakos jie gali siekti stengdamiesi gerinti pedagogų darbo kokybę ir skatinti profesinį tobulėjimą. Sąmoningi ir kryptingi vadovo veiksmai, kuriais siekiama didinti pedagogų įtaką mokinių mokymuisi, ir yra lyderystė mokymuisi, kurią dar galima vadinti lyderyste vardan mokymosi. " class="glossarylink" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/rengini-mediaga/3954-mru-lab-vyko-pirmasis-mokslinis-praktinis-seminaras-vietimo-bendruomenei-lyderyst-autonomikoje-mokykloje-kodl-kiek-kaip#">lyderystė mokymuisi</a> daro teigiamą įtaką mokinių mokymosi pasiekimams. <strong>Dr. Jolanta Navickaitė</strong> (Mykolo Romerio universitetas) pranešime <em><a title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. " class="glossarylink" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/rengini-mediaga/3954-mru-lab-vyko-pirmasis-mokslinis-praktinis-seminaras-vietimo-bendruomenei-lyderyst-autonomikoje-mokykloje-kodl-kiek-kaip#">Lyderystė</a> mokyklose ir jos įveiklinimas kuriant savarankišką mokyklą</em> pristatė atlikto tyrimo rezultatus, leidžiančius teigti, kad Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų vadovai yra transformaciniai lyderiai, t. y. mokyklų vadovai yra vizionieriai, suteikiantys galių veikti kitiems ir besistengiantys dalytis savo lyderyste su kitais bendruomenės nariais. Nors, stipri mokyklos vadovo <a title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. " class="glossarylink" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/rengini-mediaga/3954-mru-lab-vyko-pirmasis-mokslinis-praktinis-seminaras-vietimo-bendruomenei-lyderyst-autonomikoje-mokykloje-kodl-kiek-kaip#">lyderystė</a> sudaro sąlygas kitų mokyklos bendruomenės narių lyderystės raiškai, tačiau pasidalytoji <a title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. " class="glossarylink" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/rengini-mediaga/3954-mru-lab-vyko-pirmasis-mokslinis-praktinis-seminaras-vietimo-bendruomenei-lyderyst-autonomikoje-mokykloje-kodl-kiek-kaip#">lyderystė</a> mokyklose dar nėra plačiai paplitusi.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <br>Renginį baigė <strong>Edita Usonienė</strong> (Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla) pranešimu <em>Kaip duomenys, susitarimai ir bendradarbiavimas padeda veikti savarankiškai?</em>, kuriame atskleidė mokyklos bendruomenės žengtus žingsnius, kuriais pavyko mokykloje sukurti bendradarbiavimo kultūrą, grįstą dalijimusi informacija, grįžtamuoju ryšiu, įrodymais grįstų kolegialių sprendimų priėmimu, kuri daro teigiamą įtaką mokinių mokymuisi.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Renginį apibendrindama dr. Jolanta Navickaitė pasidžiaugė, kad kvietimas dalytis sukauptomis žiniomis, patirtimis ir įžvalgomis sulaukė tokio didelio mokslininkų, švietimo politikos formuotojų ir švietimo praktikų dėmesio. Tai tik įrodo, kad švietimo profesionalų diskusijos profesionalams yra vis dar tebeaktualios.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><img width="540" height="358" alt="Lyderyste autonomiskoje mokykloje 6" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/Renginiai/Lyderyste_autonomiskoje_mokykloje_6.jpg" style="border-top:#000000 1px solid;border-right:#000000 1px solid;border-bottom:#000000 1px solid;float:left;margin:5px;border-left:#000000 1px solid"></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Renginys organizuotas įgyvendinant Mykolo Romerio universiteto Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos mokslininkų vykdomą proje<em>ktą <a title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. " class="glossarylink" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/rengini-mediaga/3954-mru-lab-vyko-pirmasis-mokslinis-praktinis-seminaras-vietimo-bendruomenei-lyderyst-autonomikoje-mokykloje-kodl-kiek-kaip#">Lyderystė</a> autonomiškoje mokykloje</em> (projekto vadovė – dr. J. Urbanovič, projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP–077/2014).</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong>Apžvalgą parengė dr. Jolanta Navickaitė</strong> (Mykolo Romerio universitetas).</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong>Jūsų dėmesiui – seminare skaityti pranešimai</strong> (prisegta žemiau).</div> <div class="attachmentsContainer ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><div class="attachmentsList"><table> <caption>Atsisiųsti dokumentą:</caption> <tbody> <tr class="odd"> <td class="at_filename"> <a title="Parsisiųsti šį dokumentą (Kaip duomenys padeda veikti savarankiškai.pdf)" class="at_icon" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3954/Kaip%20duomenys%20padeda%20veikti%20savaranki%C5%A1kai.pdf" target="_blank"><img alt="Parsisiųsti šį dokumentą (Kaip duomenys padeda veikti savarankiškai.pdf)" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/components/com_attachments/media/icons/pdf.gif"></a><a title="Parsisiųsti šį dokumentą (Kaip duomenys padeda veikti savarankiškai.pdf)" class="at_url" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3954/Kaip%20duomenys%20padeda%20veikti%20savaranki%C5%A1kai.pdf" target="_blank">Kaip duomenys padeda veikti savarankiškai.pdf</a> </td> <td class="at_description">[ ]</td> <td class="at_file_size">1147 Kb</td> </tr> <tr class="even"> <td class="at_filename"> <a title="Parsisiųsti šį dokumentą (LL_tyrimo_rezultatai_JV.ppt)" class="at_icon" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3954/LL_tyrimo_rezultatai_JV.ppt" target="_blank"><img alt="Parsisiųsti šį dokumentą (LL_tyrimo_rezultatai_JV.ppt)" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/components/com_attachments/media/icons/ppt.gif"></a><a title="Parsisiųsti šį dokumentą (LL_tyrimo_rezultatai_JV.ppt)" class="at_url" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3954/LL_tyrimo_rezultatai_JV.ppt" target="_blank">LL_tyrimo_rezultatai_JV.ppt</a> </td> <td class="at_description">[ ]</td> <td class="at_file_size">1589 Kb</td> </tr> <tr class="odd"> <td class="at_filename"> <a title="Parsisiųsti šį dokumentą (Lyderyste mokykloje_Navickaite.pdf)" class="at_icon" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3954/Lyderyste%20mokykloje_Navickaite.pdf" target="_blank"><img alt="Parsisiųsti šį dokumentą (Lyderyste mokykloje_Navickaite.pdf)" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/components/com_attachments/media/icons/pdf.gif"></a><a title="Parsisiųsti šį dokumentą (Lyderyste mokykloje_Navickaite.pdf)" class="at_url" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3954/Lyderyste%20mokykloje_Navickaite.pdf" target="_blank">Lyderyste mokykloje_Navickaite.pdf</a> </td> <td class="at_description">[ ]</td> <td class="at_file_size">6065 Kb</td> </tr> <tr class="even"> <td class="at_filename"> <a title="Parsisiųsti šį dokumentą (Vadyba tinklinėje visuomenėje 2016-06-29 (padalomoji).pdf)" class="at_icon" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3954/Vadyba%20tinklin%C4%97je%20visuomen%C4%97je%202016-06-29%20(padalomoji).pdf" target="_blank"><img alt="Parsisiųsti šį dokumentą (Vadyba tinklinėje visuomenėje 2016-06-29 (padalomoji).pdf)" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/components/com_attachments/media/icons/pdf.gif"></a><a title="Parsisiųsti šį dokumentą (Vadyba tinklinėje visuomenėje 2016-06-29 (padalomoji).pdf)" class="at_url" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/3954/Vadyba%20tinklin%C4%97je%20visuomen%C4%97je%202016-06-29%20(padalomoji).pdf" target="_blank">Vadyba tinklinėje visuomenėje 2016-06-29 (padalomoji).pdf</a> </td> <td class="at_description">[ ]</td> <td class="at_file_size">1106 Kb</td> </tr> </tbody> </table></div></div> <span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1" id="ms-rterangepaste-end"></span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </p> </div>