Tinklalapio logotipas
Grįžti

Metodinė priemonė „Mokinių mokymosi gerinimas: į pagalbą mokytojui“
event 2016-08-10 domain Ugdymo plėtotės centras

Metodinė priemonė „Mokinių mokymosi gerinimas: į pagalbą mokytojui“

Ugdymo plėtotės centras pristato metodinę priemonę „Mokinių mokymosi gerinimas: į pagalbą mokytojui“. Elektroniniame leidinyje pateikiamos ugdymo turinio aktualijos, aptariami brandos egzaminų rezultatai, bendrųjų programų atnaujinimo gairės, galimi sprendimai, kaip pagerinti mokinių mokymąsi, teikiant pagalbą mokytojams.

Metodinę priemonę „Mokinių mokymosi gerinimas: į pagalbą mokytojui“ sudaro šios dalys pagal dalykų grupes / temines sritis: Socialinis ir dorinis ugdymas. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymas. Etnokultūrinis ugdymas; Kalbinis ugdymas; Matematika ir informacinės technologijos; Gamtos mokslai; Technologinis ugdymas ir meninis ugdymas; Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas; Lietuvių kalba ir tautinių mažumų gimtoji kalba; Kūno kultūra; Pagalba mokytojui ir mokyklai.


Alė Vilutienė,
Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė