Tinklalapio logotipas
Grįžti

Švietimo portale EMokykla skelbiame informaciją apie vadovėlius ir teisės aktus
event 2016-09-01 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Švietimo portale EMokykla skelbiame informaciją apie vadovėlius ir teisės aktus
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><strong>Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie vadovėlius:</strong></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Genovaitė Kynė, Tomas Ubartas, Simonas Šabanovas, Lina Barauskienė. <a href="http://vadoveliai.emokykla.lt/Naujausivadov%C4%97liai/tabid/71/ctl/Preview/mid/440/TextbookId/10621/returntabid/86/Default.aspx">Geografija VII kl. (serija „Atrask“)</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Elena Palubinskienė, Giedrė Čepaitienė. <a href="http://vadoveliai.emokykla.lt/Naujausivadov%C4%97liai/tabid/71/ctl/Preview/mid/440/TextbookId/10622/returntabid/86/Default.aspx">Lietuvių kalba VII kl. 1-oji knyga</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Audronė Razmantienė, Vida Marcišauskaitė, Jurgita Petrauskaitė, Asta Leskauskaitė. <a href="http://vadoveliai.emokykla.lt/Naujausivadov%C4%97liai/tabid/71/ctl/Preview/mid/440/TextbookId/10623/returntabid/86/Default.aspx">Lietuvių kalba IX kl. 1-oji knyga</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><em><strong>Švietimo portalo </strong></em><a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx"><em><strong>dokumentų bibliotekoje</strong></em></a><strong> paskelbti </strong><strong>nauji teisės aktai: </strong></p> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1174872&amp;p_tr2=2">Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1175116&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-485 „Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1175109&amp;p_tr2=2">Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1248 „Dėl Mokyklų, nurodytų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo 10.3-10.6, 14.1-14.13, 16.3, 16.4 papunkčiuose ir 18 punkte, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1174397&amp;p_tr2=2">Dėl mokyklinių autobusų perdavimo savivaldybių nuosavybėn</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1171131&amp;p_tr2=2">Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1174865&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“.</span></span></p> </div> </div>