Tinklalapio logotipas
Grįžti

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu atnaujintos Vidurinio ugdymo bendrosios dorinio ugdymo programos
event 2016-09-01 domain Ugdymo plėtotės centras label_outline Aktualijos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu atnaujintos Vidurinio ugdymo bendrosios dorinio ugdymo programos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu atnaujintos Vidurinio ugdymo bendrosios dorinio ugdymo programos

2016 m. rugpjūčio 31 d. priimtas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. V-734).

Pakeistas dorinio ugdymo srities tikslas ir bendrieji uždaviniai, dalyko struktūra. Dorinio ugdymo sritis papildyta šiais programos moduliais: „Bioetika ir ekologinė etika“, „Etiketas ir kultūrų įvairovė“, „Meilė ir šeima“. Pakeisti punktai dėl informacinių technologijų, dorinio ir meninio ugdymo sąsajų. Pakeista dalyko paskirtis mokant Evangelikų liuteronų ir Evangelikų reformatų tikybos pagal Vidurinio ugdymo programą.

Įsakymas įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.

Oficialus teisės akto tekstas bei atnaujinta Vidurinio ugdymo dorinio modulių programa skelbiama Teisės aktų registre:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6310dac06f4e11e6a014b8463e530a88