Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2016-09-12 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <span class="ms-rteFontFace-1" id="ms-rterangepaste-start"></span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> 2016 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai: </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1175346&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1175624&amp;p_tr2=2">Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1175852&amp;p_tr2=2">Dėl Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programų) meninio ugdymo dalies patvirtinimo</a>“;</span></span> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1175436&amp;p_tr2=2">Dėl Švietimo ir mokslo ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1176430&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo</a>“.</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo <a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx">dokumentų bibliotekoje</a>.</span></p> <span class="ms-rteFontFace-1" id="ms-rterangepaste-end"></span> </div>