Tinklalapio logotipas
Grįžti

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra skelbia bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo išorės vertintojų atranką
event 2016-09-13 domain Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra label_outline Aktualijos

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra skelbia bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo išorės vertintojų atranką

Vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-1113 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklių patvirtinimo“,  6, 7 ir 8 punktais, kandidatai į išorės vertintojus turi atitikti šiuos reikalavimus:

Bendrieji reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija;

 • ne mažesnė kaip 3 metų pedagoginio arba/ir vadybinio darbo patirtis švietimo sistemoje;

 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, el. paštas).

Specialieji reikalavimai:

 • išmanyti švietimą reglamentuojančius teisės aktus;

 • mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, būti aktyviu komandos nariu ir pasitikėti kitais asmenimis;

 • gebėti greitai ir veiksmingai organizuoti savo ir kitų darbą;

 • gebėti priimti objektyvius sprendimus, išlaikant pusiausvyrą tarp emocionalumo ir racionalumo.

Privalumai:

 • dviejų ir daugiau mokomųjų dalykų pedagogo kvalifikacija;

 • gamtos ir tiksliųjų mokslų, užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbų, meninio ugdymo dalykų pedagogo kvalifikacija;

 • pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacija;

 • priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija;

 • vairuotojo pažymėjimas.

Atrinktiems kandidatams į išorės vertintojus Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra siūlo:

 • teorinius ir praktinius mokymus apie bendrojo ugdymo mokyklų vertinimą ir įsivertinimą;

 • dalyvavimą mokyklų veiklos kokybės išoriniuose vertinimuose.

Pretendentai iki 2016 m. spalio 17 d. elektroniniu paštu (adresas – birute.rutkauskiene@nmva.smm.lt)  ir  paprastu paštu (adresas – Birutė Rutkauskienė, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Geležinio Vilko g. 12,  LT- 03163, Vilnius) turi pateikti:

 • motyvuotą prašymą;

 • gyvenimo aprašymą (CV);

 • stebėtos pamokos analizę bei jos vertinimą (2 psl.).

Telefonas pasiteirauti  (8 5) 277 9023.