Tinklalapio logotipas
Grįžti

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra skelbia bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo išorės vertintojų atranką
event 2016-09-13 domain Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra skelbia bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo išorės vertintojų atranką
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-1113 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklių patvirtinimo“,  6, 7 ir 8 punktais, kandidatai į išorės vertintojus turi atitikti šiuos reikalavimus:</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>Bendrieji reikalavimai:</span></p> <ul class="ms-rteFontFace-1"> <li><p class="ms-rteElement-P">aukštasis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">ne mažesnė kaip 3 metų pedagoginio arba/ir vadybinio darbo patirtis švietimo sistemoje;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, el. paštas).</p></li> </ul> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>Specialieji reikalavimai:</span></p> <ul class="ms-rteFontFace-1"> <li><p class="ms-rteElement-P">išmanyti švietimą reglamentuojančius teisės aktus;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, būti aktyviu komandos nariu ir pasitikėti kitais asmenimis;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">gebėti greitai ir veiksmingai organizuoti savo ir kitų darbą;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">gebėti priimti objektyvius sprendimus, išlaikant pusiausvyrą tarp emocionalumo ir racionalumo.</p></li> </ul> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>Privalumai:</span></p> <ul class="ms-rteFontFace-1"> <li><p class="ms-rteElement-P">dviejų ir daugiau mokomųjų dalykų pedagogo kvalifikacija;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">gamtos ir tiksliųjų mokslų, užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbų, meninio ugdymo dalykų pedagogo kvalifikacija;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacija;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">vairuotojo pažymėjimas.</p></li> </ul> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Atrinktiems kandidatams į išorės vertintojus Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra siūlo:</p> <ul class="ms-rteFontFace-1"> <li><p class="ms-rteElement-P">teorinius ir praktinius mokymus apie bendrojo ugdymo mokyklų vertinimą ir įsivertinimą;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">dalyvavimą mokyklų veiklos kokybės išoriniuose vertinimuose.</p></li> </ul> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Pretendentai iki 2016 m. spalio 17 d. elektroniniu paštu (adresas – <a href="mailto:birute.%20rutkauskiene@nmva.smm.lt">birute.rutkauskiene@nmva.smm.lt</a>)  ir  paprastu paštu (adresas – Birutė Rutkauskienė, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Geležinio Vilko g. 12,  LT- 03163, Vilnius) turi pateikti:</p> <ul class="ms-rteFontFace-1"> <li><p class="ms-rteElement-P">motyvuotą prašymą;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">gyvenimo aprašymą (CV);</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">stebėtos pamokos analizę bei jos vertinimą (2 psl.).</p></li> </ul> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Telefonas pasiteirauti  (8 5) 277 9023. </p> </div>