Tinklalapio logotipas
Grįžti

Finansuotas projektas „STEM gebėjimų stiprinimas“
event 2016-09-20 domain Ugdymo plėtotės centras

Finansuotas projektas „STEM gebėjimų stiprinimas“
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P">Finansuotas Ugdymo plėtotės centro projektas „STEM gebėjimų stiprinimas“</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Švietimo mainų paramos fondas 2016 m. liepos 18 d. patvirtino 2016 m. finansuojamų „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektų konkurso rezultatus. Finansavimas skirtas ir Ugdymo plėtotės centro projektui „STEM gebėjimų stiprinimas“ (ang. „STEM capacity building“). Projektas finansuotas dvejiems metams (projekto įgyvendinimo trukmė – 2016 m. spalio 1 d. – 2018 m. rugsėjo 30 d.). Ugdymo plėtotės centras – projekto koordinatorius, vadovaujantysis partneris. Projekto partneriai – Ispanijos, Portugalijos, Graikijos ir Olandijos švietimo institucijos.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Projektas „STEM gebėjimų stiprinimas“ orientuotas į mokytojus, kuriems rūpi STEM ugdymas, inovatyvūs ugdymo metodai ir jų įgyvendinimas, kurie siekia sudominti mokinius gamtos technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslais.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Projekto tikslas – suburti mokytojus, sėkmingai vykdančius darnų STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) ugdymą, pagrįstą vertybėmis ir idėjų skatinimu. Stiprinti STEM integraciją į švietimą, prisidėti prie atsakingos, gebančios mokslo žinias taikyti pažangos ir visuomenės gerovės didinimui. Projekto uždaviniai:</p> <ul class="ms-rteFontFace-1"> <li><p class="ms-rteElement-P">stiprinti mokytojų gebėjimus organizuoti STEM ugdymą, kuris grindžiamas mokinių vertybių ugdymu, kompleksinių dalykų integracija ir į besimokančiuosius orientuotu požiūriu;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">4–6 modulių kvalifikacijos tobulinimo programą pedagogams;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">nuotolinio mokymosi kursus MOOC platformoje.</p></li> </ul> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyks jau šių metų lapkričio mėnesį.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Projektas finansuojamas „Erasmus+“ programos lėšomis.</p> </div>