Tinklalapio logotipas
Grįžti

Finansuotas projektas „STEM gebėjimų stiprinimas“
event 2016-09-20 domain Ugdymo plėtotės centras

Finansuotas projektas „STEM gebėjimų stiprinimas“

Finansuotas Ugdymo plėtotės centro projektas „STEM gebėjimų stiprinimas“

Švietimo mainų paramos fondas 2016 m. liepos 18 d. patvirtino 2016 m. finansuojamų „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektų konkurso rezultatus. Finansavimas skirtas ir Ugdymo plėtotės centro projektui „STEM gebėjimų stiprinimas“ (ang. „STEM capacity building“). Projektas finansuotas dvejiems metams (projekto įgyvendinimo trukmė – 2016 m. spalio 1 d. – 2018 m. rugsėjo 30 d.). Ugdymo plėtotės centras – projekto koordinatorius, vadovaujantysis partneris. Projekto partneriai – Ispanijos, Portugalijos, Graikijos ir Olandijos švietimo institucijos.

Projektas „STEM gebėjimų stiprinimas“ orientuotas į mokytojus, kuriems rūpi STEM ugdymas, inovatyvūs ugdymo metodai ir jų įgyvendinimas, kurie siekia sudominti mokinius gamtos technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslais.

Projekto tikslas – suburti mokytojus, sėkmingai vykdančius darnų STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) ugdymą, pagrįstą vertybėmis ir idėjų skatinimu. Stiprinti STEM integraciją į švietimą, prisidėti prie atsakingos, gebančios mokslo žinias taikyti pažangos ir visuomenės gerovės didinimui. Projekto uždaviniai:

  • stiprinti mokytojų gebėjimus organizuoti STEM ugdymą, kuris grindžiamas mokinių vertybių ugdymu, kompleksinių dalykų integracija ir į besimokančiuosius orientuotu požiūriu;

  • 4–6 modulių kvalifikacijos tobulinimo programą pedagogams;

  • nuotolinio mokymosi kursus MOOC platformoje.

Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyks jau šių metų lapkričio mėnesį.

Projektas finansuojamas „Erasmus+“ programos lėšomis.