Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vaikus po pamokų užimantys Kaišiadorių specialistai – pusmetį be atlygio
event 2016-09-20 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Vaikus po pamokų užimantys Kaišiadorių specialistai – pusmetį be atlygio

Pusmetį dailės, muzikos ir kitų dalykų vaikus po pamokų mokantys specialistai Kaišiadoryse dirba nesulaukdami atlygio. Kaišiadorių laisvieji mokytojai, organizacijos bruzda – tuoj nebeturės už ką nuomotis patalpų, pirkti priemonių, bet neišgirsta iš savivaldybės racionalių paaiškinimų. Savivaldybės specialistai paaiškinimų sako nesulaukiantys iš neformalų švietimą reguliuojančių institucijų, o šios nukerta: Kaišiadorys yra vienintelė reikiamų dokumentų nesugebanti surinkti savivaldybė.

Vaikų užimtumo rengėjai pusmetį laikomi nežinioje
 
Nuo pernai rugsėjo švietimo ministro įsakymu įsigaliojo tvarka, kai kiekvienas moksleivis gauna neformalaus švietimo krepšelį, gali pasirinkti bet kokį būrelį, jam kompensuojama 15 eurų. Veiklų vaikams suskato siūlyti ir laisvieji mokytojai, įvairios organizacijos.
 
Idėja pasiteisino, bet Kaišiadorių savivaldybės gyventojai, užsiimantys neformaliu moksleivių švietimu, sulaukė finansinių nesklandumų: pusmetį jie iš pinigus pervesti turėjusios savivaldybės girdi tik tai, kad netikslūs vaikų sąrašai. Kitų rajonų savivaldybės su vaikams įvairius užsiėmimus siūlančiais teikėjais, pasak jų, atsiskaitė laiku.
 
„Absoliučiai visi, kurie vykdo neformalaus vaikų švietimo programas, yra negavę atsiskaitymo. Organizacijoms lengviau, nes jos dažnai naudoja ir kitas biudžeto lėšas, sunkiau laisviesiems mokytojams, individualiems paslaugos teikėjams.
 
Visuose rajonuose pinigai išmokėti, o pas mus neva negali to padaryti, sakoma, kad netikslūs sąrašai. Tempiama iki begalybės, kyla įtarimų, kad lėšos naudojamos kitur. Kiti rajonai nuo rugsėjo 5 dienos jau gauna šio pusmečio lėšas už naujas veiklas, o mes dar už praeitą nesame gavę“, – problemą įvardijo į redakciją kreipęsi neformalaus ugdymo atstovai.
 
Neformalus švietimas, pasak jų, labai svarbus rajonų vaikams, pasirenkančių įvairias veiklas po pamokų vis daugėja. „Bet užmokestis pusę metų vėluoja, ir net nežinome, kaip dirbti toliau. Mokytojai perka priemones, nuoma mums neleidžia vėluoti“, – nusivylę jautėsi su Kaišiadorių moksleiviais po pamokų dirbantys žmonės.
 
Stringa registras ar savivaldybės pareigingumas?
 
Savivaldybės tikinimu, jų specialistai daro, ką gali, – kaltas stringantis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro registras.
 
„Situacija yra žinoma, pasirodo, buvo įstrigęs duomenų bazės registras. Ir paslaugų teikėjai buvo negerai suvedę vaikų sąrašus, už tai ir užkliuvo – vis nuveža į agentūrą, vis negerai. Vakar paskutinį kartą (į Neformaliojo švietimo centrą – aut. past.) išvežė sąrašus sutikrinti iki galo, turėtų būti viskas tvarkoje. Daug savivaldybių kėlė triukšmą, kad yra užkliuvę su registrais. Nemaloni situacija, bet tikrai laikome kontrolę ir sprendžiame“, – Alfa.lt sakė Kaišiadorių savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė.
 
Pasak Švietimo skyriaus vedėjos, kol lėšos neformaliam vaikų ugdymui buvo skiriamos iš mokymo krepšelio, viskas ėjosi kuo puikiausiai. Kai jos pradėjo plaukti iš Europos struktūrinių fondų, prasidėjo nesusipratimai. Be to, ir patys užimtumo po pamokų vaikams organizatoriai laiku nepateikė grafikų, vaikų sąrašų.
 
„Dar liepos mėnesį aliarmą kėlėme, lakstėme su sąrašais, sutartis taisė. Tikiuosi, dabar jau bus gerai. Idėja kompensuoti neformalų ugdymą gera, bet blogai, kai po mokytojų streiko pinigus pradėjo skirti iš Europos struktūrinių fondų“, – prisipažino Švietimo skyriaus vedėja.
 
Ji sakė bendravusi su Neformaliojo švietimo centro atstovais ir prašiusi nurodyti savivaldybės klaidas, jei tokių buvo, bet konkrečių atsakymų nesulaukusi. Švietimo specialistė įsitikinusi, kad eksperimentas su ES struktūriniais fondais nepasiteisino, greičiausiai nuo kitų metų bus grįžta prie biudžeto asignavimų.
 
Tuo metu, Lietuvos mokinių neformaliojo centro nuomone, užmokesčio popamokinio ugdymo specialistai negauna dėl to, kad Kaišiadorių savivaldybė pati aplaidžiai žiūrėjo į dokumentų tvarkymą.
 
„Kad gautų neformaliojo ugdymo krepšelio lėšas, savivaldybė jau seniai privalėjo pateikti mums kaip projekto partneriui buhalterinius dokumentus: lėšų poreikio paraišką už kiekvieną mėnesį ir atsiskaitymo su tiekėjais pažymas bei banko išrašus. 
 
Mes raštu ir žodžiu ne kartą kreipėmės į savivaldybę, tačiau dokumentų, deja, ji nepateikia. Taigi Kaišiadorių savivaldybė – vienintelė savivaldybė, negavusi neformaliojo ugdymo krepšelio lėšų dėl savo aplaidumo“, – nuomonę išsakė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Gitana Viganauskienė.
 
Vis dėlto po Alfa.lt užklausos paaiškėjo, kad su Neformaliojo švietimo centru susitarta dėl pinigų pervedimo. Jie vaikų užimtumą organizavusius specialistus turėtų pasiekti antradienį. Kaišiadorių Švietimo skyriaus vedėja R. Arlauskienė patikslino, kad galiausiai centro atstovams tiko savivaldybės pateikti sąrašai.
 
Prognozavo finansinę duobę
 
Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino, kad lėšų skyrimo neformaliam ugdymui tvarka pasikeitusi, jos dengiamos iš ES lėšų. Šias paslaugas teikiantys laisvieji mokytojai anksčiau yra sakę abejojantys, ar ministerijai pavyks laiku sutvarkyti reikiamus dokumentus, kad europiniai pinigai sklandžiai pasiektų neformaliu vaikų švietimu užsiimančius asmenis ir organizacijas.
 
Prognozuota, kad susidarys kelių mėnesių finansinė duobė švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei pasiūlius, kad vietoje lėšų užsiėmimams po pamokų reikėtų didinti algas mokytojams, o neformaliajam vaikų švietimui skirtus pinigus kompensuoti iš Europos Sąjungos pinigų.
 
Vis dėlto idėją tiek Kaišiadorių neformalaus užimtumo, tiek savivaldybės ir ministerijos atstovai laiko sėkminga. Vaikams būreliai ir įvairios veiklos po mokslų itin reikalingi: Kaišiadorių savivaldybės švietimo skyriaus vedėja R. Arlauskienė pasakojo, kad iš pradžių norinčių nebuvo labai daug, kompensuojama buvo daugiau nei 15 eurų, o paskui lankančių atsirado tiek, kad padengiama po 12 eurų lėšų.
 
Remiantis švietimo ministro įsakymu, neformalaus vaikų švietimo lėšos skiriamos vaiko popamokinio ugdymo procesui finansuoti, už jas mokami tokią veiklą organizuojančių žmonių atlyginimai, perkamos reikiamos priemonės. Lėšų negalima naudoti pramoginių renginių, vaikų poilsio išlaidoms apmokėti, finansuoti bendrojo ugdymo mokyklų programas. Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda lėšas paslaugos teikėjui pagal vaikų, sudariusių sutartis dėl dalyvavimo neformalaus švietimo programoje, skaičių.
 
Pasibaigus kalendoriniams metams, finansavimą gavę neformalaus švietimo teikėjai per dvidešimt darbo dienų Švietimo valdymo informacinėje sistemoje pateikia ataskaitą, savivaldybė Švietimo ir mokslo ministerijai – išlaidų sąmatos ataskaitą. Iki kitų metų sausio 5 dienos savivaldybė skirtas ir nepanaudotas neformaliojo vaikų švietimo lėšas turi grąžinti į Švietimo ministerijos sąskaitą.
 
Rugilė Audenienė