Tinklalapio logotipas
Grįžti

Rusų gimtosios kalbos mokytojus kviečiame susipažinti su metodinės dienos „Skaitymo ir rašymo užduočių atlikimas: mokymasis tyrinėjant“ pranešimais
event 2016-09-21 domain Ugdymo plėtotės centras

Rusų gimtosios kalbos mokytojus kviečiame susipažinti su metodinės dienos „Skaitymo ir rašymo užduočių atlikimas: mokymasis tyrinėjant“ pranešimais

Rusų gimtosios kalbos mokytojus kviečiame susipažinti su metodinės dienos „Skaitymo ir rašymo užduočių atlikimas: mokymasis tyrinėjant“ pranešimais

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, tęsdami metodinių dienų ciklą, rusų gimtosios kalbos mokytojus pakvietė į Literatūrinį Aleksandro Puškino muziejų (toliau – muziejus). Vida Povilenskienė, muziejaus specialistė, prieš renginį supažindino su muziejaus eksponatų istorija, jų unikalumu.

42 mokytojai, dirbantys mokyklose tautinės mažumos kalba, aptarė mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimo bei mokymosi tyrinėjant įgyvendinimo būdus ugdymo procese. Su metodinės dienos „Skaitymo ir rašymo užduočių atlikimas: mokymasis tyrinėjant“ dalyviais dirbo mokslininkai, mokytojai praktikai, netradicinių edukacinių erdvių kūrėjai.

Dr. Pavel Lavrinec (Pavelas Lavrinecas), Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentas, Rusų filologijos katedros vedėjas, daug dėmesio skyrė „Markučių ir Vilniaus kultūriniam gyvenimui XIX ir XX a.“. Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus aplinka pranešimui suteikė svarų kontekstą, įprasmino inovatyvumo ir kūrybiškumo sampratą.

Vida Povilenskienė ir Nadežda Petrauskienė, muziejaus direktorė, pranešime „Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus teminės erdvės edukacinių programų kontekste“ atskleidė įtraukiančiojo mokymosi galimybes, panaudojant muziejaus siūlomas / įgyvendinamas programas, virtualias ekspozicijas bei virtualias parodas.

Alevtina Gromyka, Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos mokytoja metodininkė, kartu su savo mokinėmis – Dominyka Buchovskaja ir Nadia Jarmolo (10 kl.), pristatė skaitymo ir rašymo užduočių atlikimo, taikant mokymosi tyrinėjant būdus, netradicinių edukacinių erdvių panaudojimo ugdymo procese galimybes.

Irina Tarasova, Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokytoja metodininkė, pranešime „Mokymasis tyrinėjant: kalbinio ir literatūrinio ugdymo organizavimas pagal bendrąsias programas“ pabrėžė kūrybingumą skatinančios aplinkos svarbą, pateikė edukacinių priemonių taikymo mokymosi tyrinėjant kontekste praktinių pavyzdžių. Pavyzdžiai rusų kalbos 5–6 klasių pamokose.

Danuta Szejnicka, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė, kartu su metodinės dienos dalyviais aptarė / išryškino mokymosi tyrinėjant taikymo ugdymo procese, naudojant įvairias edukacines erdves, būdus ir galimybes. Kūrybinėse laboratorijose rusų gimtosios kalbos mokytojai, dirbdami grupėmis, išgrynino skaitymo ir rašymo užduočių specifiką, jų atlikimą, taikant mokymosi tyrinėjant metodą, planavo veiklas, skirtas bendrosioms programoms įgyvendinti.

Metodinės dienos organizatoriai dėkoja Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus darbuotojams už pagalbą organizuojant metodinę dieną, Vilniaus universiteto doc. dr. Pavelui Lavrinecui, mokytojoms Alevtinai Gromykai ir Irinai Tarasovai bei Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos mokinėms už geranoriškumą, įgyvendinant renginio programą, kūrybinius sumanymus. Kūrybiškas, aktyvus metodinės dienos dalyvių ir partnerių bendradarbiavimas leidžia teigti, jog mokslinėmis įžvalgomis ir praktine veikla pagrįsti renginiai svarbūs ir reikalingi gimtųjų kalbų mokytojams, dirbantiems mokyklose tautinės mažumos kalba.

Kviečiame susipažinti su metodinės dienos „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ pranešimais:

Dr. Rita Dukynaitė. Skaitymas ir rašymas per visus dalykus. Tarptautinių tyrimų įžvalgos.

Dr. Aida Šimelionienė. Kodėl mokytis šiandien sunkiau nei vakar? 

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos patirtis.

Utenos Krašuonos progimnazijos patirtis.

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos patirtis.

VšĮ Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos patirtis.

 

Su metodinės dienos tema susiję įrašai Ugdymo plėtotės centro virtualioje edukacinėje bibliotekoje:

Dr. Zita Nauckūnaitė. Skaitymas įvairių dalykų pamokose.

Dr. Zita Nauckūnaitė. Rašybos mokymo esmė.