Tinklalapio logotipas
Grįžti

Prasideda medijų ir informacinio raštingumo ugdymo mokymų vadovų grupės atranka
event 2016-09-27 domain Ugdymo plėtotės centras

Prasideda medijų ir informacinio raštingumo ugdymo mokymų vadovų grupės atranka

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas (II etapas)“ mokymų vadovų grupės atrankoje.

Ugdymo plėtotės centras įgyvendina projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas (II etapas)“. Jo tikslas – užtikrinti ilgalaikę ir tvarią medijų ir informacijos raštingumo ugdymo Lietuvos mokyklose sklaidą, remiantis geraisiais Šiaurės šalių pavyzdžiais. Siekiant šio tikslo, ketinama parengti ekspertų-mokymų vadovų grupę, kuri skirtinguose Lietuvos regionuose vestų 10 mokymų mokytojams pagal MIR skirtą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos modulį.

Ketiname atrinkti 12 asmenų grupę, kurioje 6 lektoriai turėtų dėstytojo patirties ir 6 lektoriai – praktinio darbo mokykloje patirties.

Šie asmenys bus pakviesti dalyvauti 4 dienų trukmės mokymuose, vedamuose eksperto iš Švedijos Goran Andersson. Taip pat atrinkti asmenys patys ves 2 dienų trukmės mokymus mokytojams, padės jiems rengti MIR integravimo pamokų planus.

Į mokymų vadovų komandą ieškome žmonių, kurie:

  • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  • turi ne mažesnę kaip trejų metų dėstytojo darbo patirtį aukštojoje mokykloje arba darbo mokslinėje tiriamojoje veikloje patirtį, arba ne mažesnę kaip trejų metų praktinio darbo patirtį mokykloje, mokant bent vieno iš šių dalykų: istorijos, pilietiškumo pagrindų, lietuvių kalbos, etikos.

  • gali dalyvauti mokymuose, vyksiančiuose 2016 m. spalio 25–28 d. Mokymai skirti patobulinti kompetencijas, reikalingas sėkmingiau dirbti su mokytojais, pasirengti tolesnėms veikloms. Mokymų dalyvių maitinimo ir apgyvendinimo išlaidos padengiamos projekto lėšomis; kelionės išlaidos – pačių dalyvių indėlis. Mokymai vyks anglų kalba be vertimo, todėl geros anglų kalbos žinios yra būtina sąlyga.

  • galės vesti bent vienus 2 dienų trukmės mokymus Lietuvos mokytojams (mokymai turės įvykti lapkričio mėn. – gruodžio mėn. pradžioje) ir juos konsultuoti, teikti grįžtamąjį ryšį apie jų rengiamus pamokų planus. Dėl mokymų vedimo bus sudaromos paslaugų sutartys.

Pasibaigus visiems seminarams, grupės nariai bus kviečiami dalyvauti 1 dienos trukmės įvertinimo susitikime.

Atrenkant mokymų vadovus, bus atsižvelgiama į šiuos atrankos kriterijus:

  1. MIR ugdymo patirtis;

  2. MIR kompetencijų tobulinimas;

  3. MIR sampratos detalizavimas;

  4. dalyvių motyvacija.

Norinčiuosius prašome užpildyti šią anketą ir atsiųsti elektroniniu paštu regina.zukiene@upc.smm.lt iki 2016 m. spalio 6 d. 17 val. Apie atrankos rezultatus pranešime el. paštu iki 2016 m. spalio 14 d.

Jei kils klausimų, prašome kreiptis į Reginą Žukienę (el. paštu regina.zukiene@upc.smm.lt, telefonu (8 5) 277 2840).

Šis projektas įgyvendinamas, remiantis 2014 m. liepos – 2015 m. gruodžio mėnesiais Ugdymo plėtotės centro įgyvendinto projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ rezultatais. Vykdyto projekto rezultatai ir medžiaga pateikiami „Ugdymo sodo“ MIR skiltyje.

Projektą inicijavo Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, remia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Dalyvių anketa 2016-09-27