Tinklalapio logotipas
Grįžti

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės Valstybės pažinimo centre
event 2016-09-30 domain Ugdymo plėtotės centras

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės Valstybės pažinimo centre

Valstybės pažinimo centre prasidėjo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės. Į šias dirbtuves Ugdymo plėtotės centras pakvietė dalyvauti 24 pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos, pradinio, dorinio ugdymo ir tikybos mokytojus. Mokytojai ne tik susipažins su Valstybės pažinimo centro ekspozicijomis, bet ir dirbdami grupėmis parengs pamokų ar mokomųjų veiklų planus, kuriais galės naudotis visi Lietuvos pedagogai ir vesti savo dalyko pamokas netradicinėje erdvėje – Valstybės pažinimo centre.

Pirmosios dirbtuvės vyko 2016 m. rugsėjo 28 d. Jose mokytojai gilinosi į tiriamosios veiklos metodikos ypatumus, į mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimo galimybes, susipažino su pilietiškumo ugdymo tikslais, uždaviniais ir metodinėmis rekomendacijomis.

Mokytojai dalykų grupėse aptarė, kaip šias temas integruos į kuriamus savo dėstomojo dalyko pamokų ar mokomųjų veiklų planus. Antrąją dirbtuvių dieną mokytojai gilinsis į savo dalyko metodiką, išsamiau susipažins su Valstybės pažinimo centro eksponuojama medžiaga, kurs ir pritaikys metodus interaktyvioms veikloms Valstybės pažinimo centre.

Trečiąją dirbtuvių dieną numatoma parengtus pamokų ar mokomųjų veiklų planus išbandyti su mokiniais ir po refleksijos savo dalyko grupėje koreguoti parengtą medžiagą.

Tikimasi, kad parengta medžiaga bus pagalba mokytojams įgyvendinant ugdymo procesą netradicinėje erdvėje ir kartu paskatinimas patiems kurti savo pamokų ar mokomųjų veiklų planus, dalyko ugdymo procesą pateikti įdomiai, patraukliai ir interaktyviai.