Tinklalapio logotipas
Grįžti

Mokslo monografija „Lyderystė autonomiškoje mokykloje“
event 2016-10-05 domain Lyderių laikas

Mokslo monografija „Lyderystė autonomiškoje mokykloje“
Didžiuojamės „Lyderių laiko“ bendruomenės narių darbais!

Tarytum dovana šiais metais vėl minimos Tarptautinės mokytojų dienos proga akis džiugina naujai išleista Jolantos Urbanovič ir Jolantos Navickaitės monografija „Lyderystė autonomiškoje mokykloje“.

Šią mokslo monografiją paskatino rašyti abiejų jos autorių sukauptos mokslinės įžvalgos apie mokyklų valdymą ir įgyta praktinė patirtis. Prieš beveik dešimtmetį pradėti vykdyti moksliniai darbai leido formuluoti prielaidą, kad, diegiant duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo valdymo kultūrą, mokykloms turėtų būti suteikta daugiau autonomijos priimti įvairius sprendimus, o pats sprendimų procesas turi remtis ne tik stipria mokyklų vadovų lyderystė, bet ir sudaryti sąlygas kitų bendruomenės narių raiškai.

Tačiau kyla klausimas, kiek Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos iš tiesų yra autonomiškos spręsti atskirus mokyklos valdymo klausimus ir kiek jos yra pasirengusios prisiimti siūlomą autonomiją, kokie yra esminiai mokyklų vadovų lyderystės bruožai ir kiek stipri lyderystės raiška mokyklose, kaip kasdieninėje mokyklos veikloje yra įgyvendinami autonomiško valdymo principai ir kokį vaidmenį šiame procese vaidina mokyklų vadovų ir kitų bendruomenės narių lyderystė.

Šioje monografijoje skaitytojų dėmesiui yra pateikiama apibendrinta atsakymų iš šiuos klausimus paieška ir jos rezultatai.

Mokslo monografija parengta ir išleista įgyvendinant projektą „Lyderystė autonomiškoje mokykloje“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP–077/2014).

Monografiją „Lyderystė autonomiškoje mokykloje“ greitu laiku bus galima rasti Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje, taip pat ji pasirodys šalies knygynuose.

Jolanta UrbanovicJolanta Urbanovič – socialinių mokslų (vadyba ir administravimas) daktarė, Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docentė, Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos vadovė, Lenkijos akreditavimo komisijos studijų programų vertinimo ekspertė. Mokslinių interesų sritys: viešasis administravimas, švietimo politika ir vadyba. Doc. dr. Jolanta Urbanovič – vienos iš įgyvendinant projektą „Lyderių laiką" dirbusios tyrėjų – teisininkų, švietimo ir ekonomikos sričių ekspertų – grupės, nuolat analizavusios situaciją, teikusios pasiūlymus, rengusios įvairias rekomendacijas ir pasiūlymus teisės aktams, tyrėja. Galutinis rezultatas – parengti teisės aktų projektai. (Plačiau apie šias veiklas galite skaityti čia.)

Jūsų dėmesiui – dr. Jolantos Urbanovič parengta teisės akto parengta rekomendacija „Mokyklų vadovų tapsmo ir karjeros sistemos kūrimas“ ir „Profesinės pagalbos teikimo, mokyklų bei kitų švietimo įstaigų bendradarbiavimo dėl organizacinio tobulinimosi organizavimas bei finansavimas“.

Taip pat dr. Jolanta Urbanovič buvo pakviesta švietimo bendruomenei pristatyti įgyvendinant projektą „Lyderių laikas“ išverstą ir išleistą knygą Shlomo Sharan, Ivy Geok Chin Tan „Mokyklų darbo organizavimas, siekiant užtikrinti veiksmingą mokymąsi“.

Jolanta 150x150-002Jolanta Navickaitė – socialinių mokslų (edukologija) daktarė, Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė, Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos mokslo darbuotoja, švietimo konsultantė. Mokslinių interesų sritys: švietimo politikos analizė, švietimo vadyba ir lyderystė, organizaciniai pokyčiai.

Dr. Jolanta Navickaitė – viena iš projekto „Lyderių laikas“ rengėjų komandos narių, projekto „Lyderių laikas 2“ išleistų švietimo problemos analizių „Lyderystės kompetencija: Kam? Kodėl? Kaip?“ ir „Steigėjo dalyvavimas mokyklos lyderystėje“ autorė.