Tinklalapio logotipas
Grįžti

Mokslo monografija „Lyderystė autonomiškoje mokykloje“
event 2016-10-05 domain Lyderių laikas

Mokslo monografija „Lyderystė autonomiškoje mokykloje“
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <div>Didžiuojamės „Lyderių laiko“ bendruomenės narių darbais!</div> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <p class="ms-rteElement-P">Tarytum dovana<span class="ms-rteFontFace-1"></span> šiais metais vėl minimos Tarptautinės mokytojų dienos proga akis džiugina naujai išleista Jolantos Urbanovič ir Jolantos Navickaitės monografija „<a title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/kiti-darbai/4003-mokslo-monografija-lyderyst-autonomikoje-mokykloje#">Lyderystė</a> autonomiškoje mokykloje“.</p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <p class="ms-rteElement-P">Šią mokslo monografiją paskatino rašyti abiejų jos autorių sukauptos mokslinės įžvalgos apie mokyklų valdymą ir įgyta praktinė patirtis. Prieš beveik dešimtmetį pradėti vykdyti moksliniai darbai leido formuluoti prielaidą, kad, diegiant duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo valdymo kultūrą, mokykloms turėtų būti suteikta daugiau autonomijos priimti įvairius sprendimus, o pats sprendimų procesas turi remtis ne tik stipria mokyklų vadovų <a title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/kiti-darbai/4003-mokslo-monografija-lyderyst-autonomikoje-mokykloje#">lyderystė</a>, bet ir sudaryti sąlygas kitų bendruomenės narių raiškai.</p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <p class="ms-rteElement-P">Tačiau kyla klausimas, kiek Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos iš tiesų yra autonomiškos spręsti atskirus mokyklos valdymo klausimus ir kiek jos yra pasirengusios prisiimti siūlomą autonomiją, kokie yra esminiai mokyklų vadovų lyderystės bruožai ir kiek stipri lyderystės raiška mokyklose, kaip kasdieninėje mokyklos veikloje yra įgyvendinami autonomiško valdymo principai ir kokį vaidmenį šiame procese vaidina mokyklų vadovų ir kitų bendruomenės narių <a title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/kiti-darbai/4003-mokslo-monografija-lyderyst-autonomikoje-mokykloje#">lyderystė</a>.</p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <p class="ms-rteElement-P">Šioje monografijoje skaitytojų dėmesiui yra pateikiama apibendrinta atsakymų iš šiuos klausimus paieška ir jos rezultatai.</p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <p class="ms-rteElement-P">Mokslo monografija parengta ir išleista įgyvendinant projektą „<a title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/kiti-darbai/4003-mokslo-monografija-lyderyst-autonomikoje-mokykloje#">Lyderystė</a> autonomiškoje mokykloje“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP–077/2014).</p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <p class="ms-rteElement-P">Monografiją „<a title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/kiti-darbai/4003-mokslo-monografija-lyderyst-autonomikoje-mokykloje#">Lyderystė</a> autonomiškoje mokykloje“ greitu laiku bus galima rasti Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje, taip pat ji pasirodys šalies knygynuose.</p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <p></p> <p class="ms-rteElement-P"><img width="150" height="150" alt="Jolanta Urbanovic" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/Straipsniailietuviukalba/Jolanta_Urbanovic.jpg" border="1">Jolanta Urbanovič – socialinių mokslų (<a title="Organizacijos valdymas. Tipinės vadybos užduotys yra: strateginis planavimas, ilgalaikių pamatinių gairių strateginėms veiklos sritims nustatymas; veiksmingų sisteminių struktūrų (planavimo ir kontrolės sistemos, organizacinė struktūra) kūrimas, diegimas ir palaikymas. Pagal klasikinę sampratą vadyba yra keturių sudedamųjų dalių – planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės – visuma. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/kiti-darbai/4003-mokslo-monografija-lyderyst-autonomikoje-mokykloje#">vadyba</a> ir administravimas) daktarė, Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docentė, Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos vadovė, Lenkijos akreditavimo komisijos studijų programų vertinimo ekspertė. Mokslinių interesų sritys: viešasis administravimas, švietimo politika ir <a title="Organizacijos valdymas. Tipinės vadybos užduotys yra: strateginis planavimas, ilgalaikių pamatinių gairių strateginėms veiklos sritims nustatymas; veiksmingų sisteminių struktūrų (planavimo ir kontrolės sistemos, organizacinė struktūra) kūrimas, diegimas ir palaikymas. Pagal klasikinę sampratą vadyba yra keturių sudedamųjų dalių – planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės – visuma. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/kiti-darbai/4003-mokslo-monografija-lyderyst-autonomikoje-mokykloje#">vadyba</a>. Doc. dr. Jolanta Urbanovič – vienos iš įgyvendinant projektą „Lyderių laiką" dirbusios tyrėjų – teisininkų, švietimo ir ekonomikos sričių ekspertų – grupės, nuolat analizavusios situaciją, teikusios pasiūlymus, rengusios įvairias rekomendacijas ir pasiūlymus teisės aktams, tyrėja. Galutinis rezultatas – parengti teisės aktų projektai. (Plačiau apie šias veiklas galite skaityti <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/dokumentai/projekto/3632-projekto-lyderi-laikas-2-teisinink-ir-ekspert-grups-parengti-teiss-akt-projektai" target="_blank">čia</a>.) </p> <p class="ms-rteElement-P">Jūsų dėmesiui – dr. Jolantos Urbanovič parengta teisės akto parengta rekomendacija „<a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/1%201%201%20veikla%20%20_7%20TA_mokyklu%20vadovu%20%20%20.pdf" target="_blank">Mokyklų vadovų tapsmo ir karjeros sistemos kūrimas</a>“ ir „<a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/1%201%201%20veikla%20%20_5%20TA_profesines%20pagalbos%20teikimo%20%20%20.pdf" target="_blank">Profesinės pagalbos teikimo, mokyklų bei kitų švietimo įstaigų bendradarbiavimo dėl organizacinio tobulinimosi organizavimas bei finansavimas</a>“. </p> <p class="ms-rteElement-P">Taip pat dr. Jolanta Urbanovič buvo pakviesta <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/renginiai/rengini-mediaga/2931-viena-diena-knygai-projektas-lyderi-laikas-2-pristat-tris-iverstas-ir-ileistas-knygas-skaidrs-garso-raai" target="_blank">švietimo bendruomenei pristatyti </a>įgyvendinant projektą „Lyderių laikas“ išverstą ir išleistą knygą <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/knygos/ac-biblioteka/2477-shlomo-sharan-ivy-geok-chin-tan-mokykl-darbo-organizavimas-siekiant-utikrinti-veiksming-mokymsi-" target="_blank">Shlomo Sharan, Ivy Geok Chin Tan „Mokyklų darbo organizavimas, siekiant užtikrinti veiksmingą mokymąsi“</a>.</p> <p></p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <p></p> <p class="ms-rteElement-P"><img width="150" height="150" alt="Jolanta 150x150-002" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/Lyderiu_istorijos/Jolanta_150x150-002.JPG" border="1">Jolanta Navickaitė – socialinių mokslų (edukologija) daktarė, Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė, Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos mokslo darbuotoja, švietimo konsultantė. Mokslinių interesų sritys: švietimo politikos analizė, švietimo <a title="Organizacijos valdymas. Tipinės vadybos užduotys yra: strateginis planavimas, ilgalaikių pamatinių gairių strateginėms veiklos sritims nustatymas; veiksmingų sisteminių struktūrų (planavimo ir kontrolės sistemos, organizacinė struktūra) kūrimas, diegimas ir palaikymas. Pagal klasikinę sampratą vadyba yra keturių sudedamųjų dalių – planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės – visuma. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/kiti-darbai/4003-mokslo-monografija-lyderyst-autonomikoje-mokykloje#">vadyba</a> ir <a title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/kiti-darbai/4003-mokslo-monografija-lyderyst-autonomikoje-mokykloje#">lyderystė</a>, organizaciniai pokyčiai. </p> <p class="ms-rteElement-P">Dr. Jolanta Navickaitė – viena iš projekto „Lyderių laikas“ rengėjų komandos narių, projekto „Lyderių laikas 2“ išleistų švietimo problemos analizių „<a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/1947-vietimo-problemos-analiz-lyderysts-kompetencija-kam-kodl-kaip" target="_blank">Lyderystės kompetencija: Kam? Kodėl? Kaip?</a>“ ir „<a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/2968-vietimo-problemos-analiz-steigjo-dalyvavimas-mokyklos-lyderystje" target="_blank">Steigėjo dalyvavimas mokyklos lyderystėje</a>“ autorė.</p> <p></p> <p class="ms-rteElement-P"> <span id="ms-rterangepaste-end"></span></p> </div>