Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2016-10-06 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">2016 m. rugsėjo mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai: </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1179895&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1248 „Dėl Mokyklų, nurodytų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo 10.3-10.6, 14.1-14.13, 16.3, 16.4 papunkčiuose ir 18 punkte, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1178255&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1177459&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-712 „Dėl Pagrindinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1177460&amp;p_tr2=2">Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-829 „Dėl Pradinio ugdymo dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1177461&amp;p_tr2=2">Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. ĮSAK-3369 „Dėl Mokinių registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo</a>“.</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo <a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx">dokumentų bibliotekoje</a>.</span></p> <span class="ms-rteFontFace-1" id="ms-rterangepaste-end"></span> </div>