Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame konkurse „MANO ŽODYNAS“!
event 2016-10-08 domain Lituanistų sambūris

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame konkurse „MANO ŽODYNAS“!

Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinys ir Bendrinės kalbos tyrimų centras kviečia dalyvauti jau trečią kartą organizuojamame nacionaliniame konkurse „Mano žodynas“. Kas dvejus metus vykstantis konkursas siekia suburti jaunus ir vyresnius gimtojo žodžio puoselėtojus ir mylėtojus. Išgirsti, užrašyti ir į savo žodyną sudėlioti įvairiausius žodžius: senus, retus, nykstančius ar jau išnykusius ir naujai išgirstus, jūsų pačių ar kieno nors kito sukurtus ar pasiskolintus. Svarbiausia, kad jūsų parašytas ir konkursui atsiųstas žodynas būtų originalus, neperkeltas iš interneto ar kitų šaltinių.

Kiekvieną sykį konkurso rengėjai bendradarbiauja su kuria nors Lietuvos savivaldy­be. 2012 m. konkursas buvo skirtas pirmojo lietuvių kalbos žodyno sudarytojui Kons­tantinui Sirvydui ir rengtas drauge su Anykščių rajono savivaldybe. 2014 m. minėjome Kazimiero Būgos (1879–1924) „Lietuvių kalbos žodyno“ pirmojo sąsiuvinio 90-metį ir konkursą organizavome kartu su Zarasų rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Šiais metais norime prisiminti ir pagerbti primirštus žodynus ir žodynininkus. Nemažai kultūros veikėjų išaugino Joniškio žemė. Čia gimė tautosakininkas, knygnešys, visuo­menės veikėjas Matas Slančiauskas, 1903 m. jis išleido žodynėlį, kuriame buvo surašyti keli šimtai žymių vardų ir tarptautinių žodžių su lietuviškais atitikmenimis. Kalbos tyrėjams ypač vertingi jo sukaupti gausūs vakarų aukštaičių šiauliškių šiaurinės dalies tarminės leksikos pavyzdžiai. Žagarėje kaip kalbininkas brendo ir Chackelis Lemche­nas, per ilgus savo profesinės veiklos metus parengęs ne vieną rusų–lietuvių kalbų žo­dyną, išvertęs (su kitais) ir redagavęs „Tarptautinių žodžių žodyną“, redagavęs ne vieną terminų žodyną. Taigi šiemet Lietuvių kalbos institutas konkursą „Mano žodynas“ nusprendė organizuoti kartu su Joniškio rajono savivaldybe ir Žagarės regioniniu par­ku. Žagarėje gruodžio 1–2 d. ir bus apdovanojami konkurso nugalėtojai.

Jūsų parašytų žodynų laukiame iki 2016 m. lapkričio 14 d. Darbus galima atnešti į Lietuvių kalbos institutą arba siųsti paštu tokiu adresu:

Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinys
Konkursui „Mano žodynas“
P. Vileišio g. 5
LT–10308 Vilnius.

Primename, kad vienas konkurso dalyvis gali pateikti vieną darbą. Jūsų para­šytus žodynus vertins komisija, sudaryta iš Lietuvių kalbos instituto leksikografų, terminologų ir dialektologų. Taigi laukiame vienakalbių aiškinamųjų įvairių tipų lie­tuvių kalbos žodynų: bendrinės kalbos, tarminių, specialiųjų ir kitokių. Šiemet vėl bus skiriamos trys konkurso dalyvių grupės: 5–8 klasių mokiniai, 9–12 klasių mokiniai ir suaugusieji. Prizus geriausių žodynų autoriams steigia UAB „Biuro pasaulis“ ir LKI leidykla. Atskirą prizą „Biuro pasaulis“ žada skirti geriausią kanceliarinių priemonių žodynėlį parašiusiam asmeniui (įmonės vadovo Artūro Tumino teigimu, tokio žody­nėlio biurų darbuotojai jau seniai laukia).

Plačiau apie konkurso sąlygas skaitykite www.lki.lt ir feisbuko paskyroje Lituanis­tikos židinys. Išsamesnės informacijos galima teirautis ir elektroniniu paštu – mūsų adresas manozodynas@gmail.com.