Tinklalapio logotipas
Grįžti

Elvyda Martišauskienė. Mokytojų ugdymas versus rengimas
event 2016-10-11 domain Lyderių laikas

Elvyda Martišauskienė. Mokytojų ugdymas versus rengimas

2016 m. Lietuvos edukologijos universiteto leidinio „Pedagogika“ Nr. 2 buvo publikuotas Dr. Habil. Elvydos Martišauskienės straipsnis „Mokytojų ugdymas versus rengimas“, kuriame analizuojamas mokytojo profesijos išskirtinumas, kuris siejamas su esmine pedagogo funkcija – mokinio asmenybės ugdymu.

Aptariama šios kategorijos (ugdymo) sampratų raida Lietuvoje, lyginama su kitų šalių semantiniais atitikmenimis, ryškinamos šiuolaikinės problemos, ypač kai silpsta šeimos ugdomoji galia. Jas (problemas) didina priimtas Europos švietimo sistemų tezauras, eliminuojantis pagrindines ugdymo funkcijas. Jos svarbios, nes apibrėžia mokytojo vietą ugdymo procese bei padeda suprasti, kodėl ir ugdytojai turėtų būti ugdomi, o ne tik rengiami.

Kiekviena karta ateina su savo iššūkiais dabarčiai, o ypač ateičiai, todėl jie visada daugiau ar mažiau siejami su jaunuomenės ugdymu. Ši karta ne išimtis, tik jos daliai teko ypač sudėtingas laikotarpis, kai labai greitai keičiasi ne tik mokslinė, bet ir politinė, demografinė situacija, kai šalia realios atsiranda virtualioji erdvė, kai menkinami ar net griaunami šimtmečius tausoti šeimos, valstybės, tikėjimo pamatai, kai rinkos dėsniai, neretai dangstomi laisvės, demokratijos ir kitokiais vardais, smelkiasi į visas gyvenimo sferas. Tik šių reiškinių poveikis yra nevienodas: vieni daugiau reiškiasi vienose srityse, kiti kitose, vieni daugiau priimtini, kitų pasekmės sunkiai prognozuojamos. O ugdymo procesui jie daro totalinį poveikį, nes visi vienaip ar kitaip jame susilieja.

Šiai kartai reikia ne tik šių iššūkių apsuptyje gyventi, bet ir mokytis juos valdyti. Todėl mokytojų rengimas yra ypač aktualus, nes turi atitikti šiuolaikinius reikalavimus, atliepti labai įvairius, nuolat kintančius mokinių ir visuomenės poreikius, ypač kai daugėja šeimų, kurioms reikalinga edukacinė parama. Situaciją sunkina tai, kad mokytojo darbas nukreiptas į kitus žmones kaip asmenis, subjektus, visada išlaikančius vidinius slėpinius, dažniausiai vadinamus vidaus pasauliu, kuris taip pat nevienalytis, iki galo nepasiekiamas moksliniams tyrimams, todėl nesuprantamas liberaliam technokratiniam požiūriui. Tad tiek mokytojų funkcijos, tiek rengimas jas atlikti lieka ir XXI amžiaus diskusijų objektu.

Šiame straipsnyje keliama problema, kuo skiriasi mokytojų ir kitų specialistų (inžinierių, gydytojų, teisininkų ir t. t.) rengimas, kodėl jiems taikytinas kitas, ugdymo, terminas.

Visas straipsnis „Mokytojų ugdymas versus rengimas“ yra prisegtas žemiau.

ISSN 1392-0340; E-ISSN 2029-0551 Pedagogika / Pedagogy 2016, t. 122, Nr. 2, p. 17–32 / Vol. 122, No. 2, p. 17–32, 2016

Atsisiųsti dokumentą:
Parsisiųsti šį dokumentą (352-692-1-PB.pdf)352-692-1-PB.pdf [ ] 754 Kb