Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pedagogų bendruomenės asociacijos sėkmingai vykdo veiklas pagal projektus
event 2016-10-18 domain Ugdymo plėtotės centras

Pedagogų bendruomenės asociacijos sėkmingai vykdo veiklas pagal projektus
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <style> .asoc IMG.logo {float:left;margin:8px 8px 8px 0px;max-height:80px;} </style> <p class="ms-rteElement-P">Pedagogų bendruomenės asociacijos sėkmingai vykdo veiklas pagal projektus, laimėjusius finansavimą Pedagogų bendruomenės asociacijų rėmimo konkurse.</p> <div class="asoc ms-rteFontFace-1"> <div><p class="ms-rteElement-P"><a href="http://technologinisugdymas.weebly.com/"><span id="ms-rterangepaste-start"></span><span id="ms-rterangecursor-start"></span><img width="366" height="124" class="ms-rtePosition-5" src="http://technologinisugdymas.weebly.com/uploads/1/1/6/5/11651616/1393359990.png" alt="" style="height:77px;width:228px"><span id="ms-rterangecursor-end"></span></a><a href="http://technologinisugdymas.weebly.com/">Lietuvos technologijų mokytojų asociacija</a> vykdo projektą „Technologinio ugdymo turinio integralumas – pozityvios patirties sklaida bendradarbiaujant ir siekiant aukštesnės mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimo ir pažangos“. 2016 m. birželio 8–9 d. Lietuvos technologijų mokytojams vyko tęstinis pleneras Suvalkijoje. Plenero metu asociacijos nariai dalijosi gerąja patirtimi, pažino ir tyrinėjo Suvalkijos regioną bei etnokultūrinį paveldą. Bendradarbiaudami su kitų dalykų kolegomis (matematikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų, ekonomikos, etc.), technologijų mokytojai šiuo metu kuria metodinę medžiagą 5–12 klasių mokinių technologinio ugdymo tekstilės, mitybos, konstrukcinių medžiagų, elektronikos, dizaino programoms. Metodinėje medžiagoje bus aprašytas STEAM žinių taikymas, pateikta taikymo pavyzdžių, užduočių lapų, interaktyvių testų. Taip pat bus parengti inovatyvių IKT įrankių / programų, tinkamų ugdymui vertinti, įsivertinti, aprašai-instrukcijos. Visa ši medžiaga gruodžio mėnesį bus paskelbta <a href="https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga">„Ugdymo sode“</a> ir <a href="http://technologinisugdymas.weebly.com/">asociacijos svetainėje</a>.</p></div> <div><p class="ms-rteElement-P"><a href="http://www.lchma.emokykla.lt/"><img width="158" height="160" class="ms-rtePosition-2" src="http://www.lchma.emokykla.lt/images/stories/naujienos/logo%20small.jpg" alt="" style="height:138px;width:137px"></a><a href="http://www.lchma.emokykla.lt/">Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos</a> projekto „Tiriamųjų darbų aplankalas“ veiklos jau įpusėjo. 2016 m rugpjūčio 26–27 d. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje vyko dviejų dienų praktinės-kūrybinės dirbtuvės. Jose dalyvavo septyni projekto dalyviai. Dirbtuvių metu buvo aptartos dalyvių pasiūlytos praktinės veiklos, iš jų išrinktos tos, kurias patys projekto dalyviai praktiškai atliko. Susitikimo metu buvo parengti tiriamųjų darbų vertinimo kriterijai. Iki lapkričio mėnesio vyksta tiriamųjų darbų aprašų, vertinimo instrukcijų ruošimas, kurias Lietuvos chemijos mokytojams planuojama pristatyti 2016 m. lapkričio 3 d. organizuojamoje konferencijoje.</p></div> <div><p class="ms-rteElement-P"><a href="http://www.lkkma.lt/"><img width="364" height="92" class="ms-rtePosition-1" src="https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/ca2b7f0e-7fcd-4786-8740-e24606eb751a.png" alt="" style="height:66px;width:263px">Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija</a> rengia studijų knygą „Netradicinio fizinio aktyvumo renginių organizavimas mokykloje“. Nuo gegužės mėnesio buvo atlikta rašytinė ir žodinė kūno kultūros mokytojų apklausa apie jų organizuojamus netradicinius fizinio aktyvumo renginius. Gauta medžiaga buvo išanalizuota ir susisteminta. Ji kūno kultūros mokytojams bus pristatyta seminare per mokinių rudens atostogas. Galutinis projekto rezultatas – iš parengtos medžiagos sumaketuota studijų knyga „Netradicinio fizinio aktyvumo renginių organizavimas mokykloje“, kuri bus įdėta į <a href="http://www.lkkma.lt/">asociacijos svetainę</a>.</p></div> <div><p class="ms-rteElement-P"><a href="http://professeurs.lt/"><img class="ms-rtePosition-1" src="http://www.salut.lm.lt/actualites_files/image002.jpg" alt="">Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija</a>, vykdydama projektą „Asociacijos narių profesinių kompetencijų tobulinimas, taikant IKT ir tarpdalykinę integraciją“, šiuo metu renka medžiagą apie mokytojų gerąją patirtį, taikant IKT pamokose, kuri bus išleista elektroniniu leidiniu „Mokinių mokymosi pažangos skatinimas, naudojant IKT prancūzų kalbos pamokose“ ir bus pristatyta konferencijoje, kuri vyks 2016 m. lapkričio 11–12 d. Kaune, Lietuvos sveikatos mokslų universitete.</p></div> <div> <p> <img width="306" height="255" class="ms-rtePosition-2" src="https://sodas.ugdome.lt//bylos/GENERAL/ca7ebd3c-d816-49c7-8af1-aa171ff65cd2.jpg" alt="" style="height:156px;width:188px">Lietuvos muzikos mokytojų asociacija ruošiasi konferencijai-seminarui „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiški mokiniai“. Ji vyks 2016 m. lapkričio 11–12 d. Klaipėdos universiteto Menų akademijos koncertų salėje. Šiuo metu asociacija kviečia visus muzikos mokytojus, studentus, muzikus dalintis muzikinio ugdymo inovacijomis ir kūrybiškos veiklos pavyzdžiais. Įdomių pranešimų, įkvepiančių idėjų, aktyvaus mokymo metodų veiklos apibendrinimų, kūrybinių atradimų pristatymo laukia praktikų sekcijos. Pageidaujantys jose skaityti pranešimus gali registruotis adresu <a href="mailto:grazina.ribokaite@ku.lt">grazina.ribokaite@ku.lt</a> iki 2016 m. lapkričio 1 d. Plačiau apie konferenciją kvietime. Po renginio bus parengtas metodinis leidinys, jo elektroninė versija publikuota asociacijos svetainėje.</p> <p class="ms-rteElement-P"><img src="http://www.upc.smm.lt/images/mimetypes/pdf.png" alt=""><a title="Kvietimas-2016-11-11-12.pdf, 286.82 kB, 2016-10-18 14:42:45" href="http://www.upc.smm.lt/naujienos/asoc/veiklos/Kvietimas-2016-11-11-12.pdf">Kvietimas į konferenciją-seminarą „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiški mokiniai“</a> <span title="Atnaujinta">2016-10-18</span></p> <p> <a href="http://www.lakmaonline.lt/"><img width="719" height="310" class="ms-rtePosition-1" src="https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t31.0-8/s720x720/467132_353490771370143_1920377718_o.jpg" alt="" style="height:116px;width:270px">Lietuvos anglų kalbos mokytojų</a> asociacijos (LAKMA) projekto „Pilietiškumo ir tarpkultūriškumo ugdymas anglų kalbos pamokose (5–6 kl.)“ veiklos prasidėjo 2016 m. birželio mėn. vadovų darbo grupės susitikimu, kuriame buvo generuojamos mokomųjų veiklų kūrimo idėjos ir aptarti siektini rezultatai. 2016 m. rugpjūčio mėnesį vykusiame išplėstinės darbo grupės narių susitikime susitarta iki spalio vidurio paruošti ir išbandyti užduotis. Parengtos užduotys bus moderuojamos darbo grupėje LAKMA asamblėjos metu 2016 m. spalio 21 d., lapkričio mėn. numatyta išleisti „Pilietiškumo ir tarpkultūriškumo ugdymui anglų kalbos pamokose skirtą veiklų sąvadą ir užduočių banką (5–6 kl.)“ ir organizuoti seminarą – sklaidos renginį 5–6 kl. mokytojams.</p> </div> <div><p class="ms-rteElement-P"><a href="http://www.lspa.lt/"><img width="314" height="90" class="ms-rtePosition-2" src="http://www.lspa.lt/wp-content/themes/lspa/images/lspa_logo_new.png" alt="" style="height:68px;width:239px">Lietuvos socialinių pedagogų asociacija</a> vykdo projektą „Socialinis žemėlapis“. Šiuo metu asociacijos nariai mokosi kurti institucijos socialinį žemėlapį, naudodami IKT programą „Arcgis“. Institucijos socialinis žemėlapis reikalingas veiksmingam socialinio pedagogo darbui, ypač komunikacijai su mokyklos ir vietos bendruomene. 2016 m. lapkričio mėnesį vyks institucijos socialinių žemėlapių pristatymas mokyklų bendruomenėms.</p></div> </div> </div>