Tinklalapio logotipas
Grįžti

Seminaras mokyklų vadovams „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas: geros mokyklos link“
event 2016-10-19 domain Lyderių laikas

Seminaras mokyklų vadovams „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas: geros mokyklos link“
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Kiekvienai bendrojo ugdymo mokyklai nuolat besikeičiančioje aplinkoje reikalingas tiek veiklos kryptingumas, tiek reagavimas į nuolat besikeičiančios švietimo sistemos iššūkius, vadovams tikslingai pasirenkant veiklos tobulinimo prioritetus, kuriuos nusistatyti padeda ir veiklos kokybės <a title="Sprendimas apie savo paties veiklos kokybę, priimamas subjekto. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/4018-seminaras-mokykl-vadovams-mokyklos-veiklos-kokybs-sivertinimas-geros-mokyklos-link#">įsivertinimas</a>. 2015 m. atnaujinta Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistema ir jos taikymo metodinės rekomendacijos susietos su Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis, kurios aktualios mokyklai, orientuojančiai savo veiklą į pažangą ir nuolatinį ugdymo proceso tobulinimą.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><strong><span id="ms-rterangecursor-start"></span>Seminaro tikslas<span id="ms-rterangecursor-end"></span></strong> – suteikti žinių apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikos pokyčius bei ugdyti klausytojų gebėjimus apmąstyti veiklos kokybės įsivertinimo paskirtį, analizuoti jo naudas ir sunkumus, veiklos kokybės įsivertinimo reikšmę vadybinių sprendimų priėmimo procesuose.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><strong>Seminaro turinys:</strong></p> <ul class="ms-rteFontFace-1"> <li><p class="ms-rteElement-P">Seminaro uždavinių ir programos pristatymas, dalyvių patirties ir lūkesčių identifikavimas.</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo teorinis pagrindas: veiklos kokybės vertinimo strategijos ir metodologija.</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">Geros mokyklos koncepcija kaip kokybės siekiančių mokyklų veiklos orientyras.</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">Atnaujintas Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo <a title="Iš anksto parengta paprasta daikto, reiškinio ar veiklos schema, naudojama kaip pavyzdys, pagal kurį atliekami darbai, rengiami dokumentai, projektai. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/4018-seminaras-mokykl-vadovams-mokyklos-veiklos-kokybs-sivertinimas-geros-mokyklos-link#">modelis</a> ir rodiklių sistema.</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos: kokybinio įsivertinimo link.</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo instrumentų atranka ir taikymo galimybės: rodiklių sistemos ir IQES online Lietuva klausimynų atitiktys.</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">Originalių vertinimo tyrimo instrumentų poreikis ir kūrimo galimybės: kūrybiškas kokybinių duomenų rinkimas .</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">Individualaus ir bendro mokymosi refleksija, būsimų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procedūrų planavimas.</p></li> </ul> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><strong>Seminaro nauda</strong>: įgysite žinių apie atnaujintą Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistemą; atlikę užduotis gebėsite inovatyviai planuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procedūras; išmoksite optimaliai parinkti vertinimo tyrimo instrumentus bei įsivertinimo rezultatus panaudoti įstaigos veiklos tobulinimui.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Lektorė: Dr. Jūratė Valuckienė yra atnaujintos Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistemos ir metodinių rekomendacijų (2015) kūrėja. Programos autorė dalyvavo kuriant ir išbandant Bendrojo ugdymo mokyklos išorinio vertinimo metodiką, yra Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo instrumentų koncepcijos ir instrumentų (2010) rengėja, nacionalinių tyrimų: „Mokyklų vadovų ir mokytojų nuomonė bei nuostatos apie vidaus audito paskirtį ir organizavimą“ (2008); ,„Mokyklos bendruomenės narių nuomonės apie mokyklos veiklą matavimo metodikos ir instrumentų atnaujinimas” (2009); ŠMPF tyrimo ERASMUS+ programos KA1 veiksmo poveikis ir rezultatų tvarumas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose (2016) tyrimo vadovė; projekto „Lyderių laikas“ ilgalaikio švietimo lyderystės raiškos kaitos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose trečiojo etapo (2015) tyrėjų grupių narė ir vadovė, projekto „Lyderių laikas 2“ išleisto leidinio <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/knygos/ac-biblioteka/3630-lyderyst-mokymuisi-teorija-ir-praktika-mokyklos-kaitai" target="_blank">„Lyderystė mokymuisi: teorija ir praktika mokyklos kaitai“</a> viena iš autorių.</p> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P"><strong>Data ir vieta</strong></p> <p class="ms-rteElement-P">2016 m. gruodžio 8 d. 12.00–16.40 val., Mokyklų tobulinimo centras, Vilniaus g. 39, Vilnius, LT-01119 Lietuva.</p> </div> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P"><strong>Registracija ir kaina </strong></p> <p class="ms-rteElement-P">Patvirtinti dalyvavimą renginyje galima tik <a href="http://mtc.lt/lt/renginiai/renginyssmulkiau/364/-/mokyklos-veiklos-kokybes-isivertinimas-geros-mokyklos-link" target="_blank">prisijungus prie svetainės</a>. (Prisijungimo lentelė yra viršuje, dešinėje svetainės pusėje).</p> <p class="ms-rteElement-P">Neturintys prisijungimo prie MTC svetainės registruojasi <a href="http://mtc.lt/lt/registruotis/registers" target="_blank">ČIA</a>. </p> <p class="ms-rteElement-P">Seminaro kaina dalyviui - 45 € (apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba pavedimu). Apmokėti galima po seminaro. </p> <p class="ms-rteElement-P">Seminaro dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.</p> </div> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P"><strong>Išsamesnė informacija</strong></p> <p class="ms-rteElement-P">Daugiau infomacijos galite rasti: <a href="http://mtc.lt/lt/renginiai/renginyssmulkiau/364/-/mokyklos-veiklos-kokybes-isivertinimas-geros-mokyklos-linkos-kokybes-isivertinimas-geros-mokyklos-link" target="_blank">http://mtc.lt/lt/renginiai/renginyssmulkiau/364/-/mokyklos-veiklos-kokybes-isivertinimas-geros-mokyklos-link</a></p> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="http://mtc.lt/lt/" target="_blank">MTC</a> inf.</p> </div>