Tinklalapio logotipas
Grįžti

2016 m. spalio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji dokumentai
event 2016-10-26 domain Švietimo informacinių technologijų centras

2016 m. spalio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji dokumentai

2016 m. spalio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai:

Dėl Savivaldybių sanatorijų mokyklų (sanatorijų klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2017 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo tvirtinimo“;

Dėl Savivaldybių ligoninių mokyklų (ligoninių klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2017 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo tvirtinimo“;

Dėl Savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 2017 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo ir Savivaldybių mokyklų, turinčių specialiųjų klasių, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2017 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo tvirtinimo “;

Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo pagal savivaldybių ir valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų papildomai pateiktas paraiškas patvirtinimo“;

Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“.

Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo dokumentų bibliotekoje.