Tinklalapio logotipas
Grįžti

„Euridyce“ ataskaita „Mokytojų ir mokyklų vadovų atlyginimai bei išmokos Europoje 2015–2016 m.“
event 2016-11-11 domain Lyderių laikas

„Euridyce“ ataskaita „Mokytojų ir mokyklų vadovų atlyginimai bei išmokos Europoje 2015–2016 m.“

2015–2016 m. mokytojų atlyginimai padidėjo 24 šalyse ir regionuose, o 16 šalių ir regionų išliko maždaug tokie patys. Per pastaruosius septynerius metus realūs teisės aktais nustatyti mažiausi atlyginimai padidėjo arba išliko nepakitę daugelyje Europos šalių, nors kai kuriose iš jų jie vis dar nesiekia 2009 m. lygio.

Darbo užmokestis yra svarbus elementas, suteikiantis mokytojo profesijai patrauklumo.

Ataskaitoje „Mokytojų ir mokyklų vadovų atlyginimai bei išmokos Europoje 2015–2016 m.“ pateikta lyginamoji mažiausių ir didžiausių teisės aktais nustatytų priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo mokytojų ir mokyklų vadovų, dirbančių valstybinėse mokyklose, atlyginimų apžvalga.

Ataskaita apima 40 Europos šalių ir regionų. Joje taip pat nagrinėjami bazinių mokytojų atlyginimų pokyčiai per pastaruosius metus bei perkamosios galios raida nuo 2009 m.

Ataskaitoje taip pat apžvelgiami faktiniai atlyginimai, atlyginimų progresija ir galimos išmokos kiekvienoje šalyje bei pateikiama išsami informacija ir nacionaliniai duomenys visais šiais klausimais.

Visą ataskaitą „Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances“ anglų kalba galite skaityti čia.