Tinklalapio logotipas
Grįžti

Parengtos rekomendacijos mokinių savivaldos kuratoriams
event 2016-11-14 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Parengtos rekomendacijos mokinių savivaldos kuratoriams
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span id="ms-rterangepaste-start"></span><span>Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė įsakymu patvirtino mokinių savivaldos kuratoriams skirtas rekomendacijas, kuriose apibrėžtos pagrindinės kuratorių funkcijos ir pareigos. Jos padės stiprinti mokinių savivaldą, užtikrins kuratorių veiklos tęstinumą. </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Rekomendacijos parengtos bendradarbiaujant su Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) ir Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">„Labai svarbu užtikrinti, kad mokinių savivaldų veikla būtų sisteminga ir nuosekli, kad mokiniams svarbūs klausimai būtų aptariami ir įgyvendinami. Tai skatins mokinių pilietiškumą, ugdys polinkį įsitraukti ir į kitas visuomenines veiklas, taip pat stiprins mokyklos bendruomenę. Parengtos rekomendacijos bus naudingos visiems mokinių savivaldą kuruojantiems asmenims, padės užtikrinti sėkmingą jų veiklą,“ – pažymi švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Remdamiesi šiomis rekomendacijomis mokyklose kuratoriai turėtų atlikti panašias funkcijas, vienodai suvokti savo pareigas ir atsakomybes: kuratoriai konsultuos mokinių savivaldą ir kuruos jos veiklą, užtikrins mokinių savivaldos įtraukimą į mokyklos valdymo procesus bei palaikys ryšius su mokinių tėvais, pedagogais, kitomis įstaigomis ir jų atstovais ir pan. Kuratoriai taip pat vykdys tęstinę mokinių savivaldos veiklos stebėseną ir siūlys būdus, kaip didinti jos efektyvumą.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">„Pradėję stebėti mokinių savivaldų kuratorių darbą, pastebėjome, kad jų funkcijų reglamentavimas padėtų patiems kuratoriams aiškiau suvokti savo darbo kryptis, o mokinių savivaldoms – geriau atstovauti mokiniams mokyklos lygmeniu. Džiaugiamės, kad šis dokumentas, nors ir rekomendacinio pobūdžio, yra patvirtintas. Tai didelis žingsnis gražesnio moksleivių rytojaus link,“ – sako Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) atstovė Dovilė Bikelytė.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Funkcijos, kurias aktyviausi kuratoriai atlikdavo ir anksčiau, nuo šiol bus rekomenduojamos visiems mokinių savivaldą kuruojantiems asmenims.</p> </div>