Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame apie naujus teisės aktus ir naują lietuvių kalbos vadovėlį
event 2016-11-21 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame apie naujus teisės aktus ir naują lietuvių kalbos vadovėlį
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><strong>​</strong><span lang="LT"><strong>2016 m. lapkričio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai: </strong></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span lang="LT">„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1185826&amp;p_tr2=2">Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 1, 2, 19, 23, 43, 46, 47, 49, 56, 58, 59 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23-1, 23-2 straipsniais įstatymas</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span lang="LT">„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1188467&amp;p_tr2=2">Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span lang="LT">„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1188468&amp;p_tr2=2">Dėl Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span lang="LT">„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1189549&amp;p_tr2=2">Dėl 2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo</a></span></span><span lang="LT">“.</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span lang="LT">Nuorodas į prieš tai minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo <a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx">dokumentų bibliotekoje</a>.</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span lang="LT"><span id="ms-rterangepaste-start"></span><strong>Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie vadovėlius</strong><span lang="LT"><strong> </strong><span id="ms-rterangepaste-end"></span><span id="ms-rterangecursor-end"></span></span></span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT"><img class="ms-rtePosition-1" src="/naujienos/PublishingImages/logotipai/VDB_gandras.png" alt=""></span><span lang="LT">Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie šį naują vadovėlį: </span><span lang="LT">Irena Smetonienė. Lietuvių kalba. <a href="http://vadoveliai.emokykla.lt/Naujausivadov%C4%97liai/tabid/71/ctl/Preview/mid/440/TextbookId/10634/returntabid/86/Default.aspx"><span>Vadovėlis 5 klasei</span></a></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT"> </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT"></span><span lang="LT"></span> </p> </div>