Tinklalapio logotipas
Grįžti

Lietuvos švietimo ateitis – „mokyklos be sienų“
event 2016-11-25 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Lietuvos švietimo ateitis – „mokyklos be sienų“
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Ateities pokyčiams pasirengusias asmenybes turinčios išugdyti Lietuvos mokyklos raginamos griauti vidines sienas, o mokytojus ir mokinius paversti lygiaverčiais partneriais. Už ugdymo turinio kokybę atsakingi specialistai neabejoja: Lietuvos švietimo ateitį formuos inovatyvūs, lankstūs, naujovėms atviri ir partneriško santykio su vaikais siekiantys mokytojai.</span><div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Respublikinės švietimo inovacijų parodos „Mokykla 2016“, penktadienį prasidedančios Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, šūkis – „Mokykla be sienų“. Apie tai, kaip sėkmingai kurti gerą mokyklą, parodoje pasakos vienas įdomiausių šių metų pranešėjų – portugalas Nuno Mantas. Jo vadovaujama mokykla, siekdama didesnio tėvų įsitraukimo, įvedė 12 valandų darbo laiką, o mokiniai mokosi be knygų.</span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><b><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Geros mokyklos koncepcija – atviros gairės ateičiai </span></b></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Lietuvoje veikianti Geros mokyklos koncepcija suteikia daug erdvės permainoms šalies mokyklose. Specialistų teigimu, koncepcija nėra konkrečių veiksmų instrukcija, o atviros ir lanksčios gairės, padedančios susitarti tiek dėl mokymosi turinio, tiek dėl formų, tiek ir dėl siekiamų tikslų bei rezultatų. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>„Mokytojiškas“ mokytojas – tai blogiausia, kas šiais laikais gali nutikti. Koncepcija provokuoja keisti mokymosi turinį, lanksčiau žiūrėti į formas – tiek mokymosi, tiek atsiskaitymo. Taip pat keičiasi ir mokytojo vaidmuo. Jis tampa partneriu, padedančiu ieškoti, atrasti, tyrinėti, leidžiančiu klysti ir mokytis iš savo klaidų. Visada klausiu, ko trūksta, kad pamokose atsirastų daugiau atviro ir patirtinio mokymosi? Ar norint formuoti atvirą santykį su vaiku reikia kokių technologijų, įrangos, kompiuterių? Manau, kur kas svarbiau, o kartais ir sunkiau, tiesiog atsiverti ir nusiimti karūnas, eiti į lygiavertį santykį su vaiku“, – sako Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas Gražvydas Kazakevičius. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Pasak jo, rengiant Geros mokyklos koncepciją, buvo remiamasi kitų šalių patirtimi ir žvelgiama į ateitį, todėl joje akcentuojama asmenybės ugdymo, o ne mechaninio „kalimo“ svarba. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>„Neturėjome tikslo pasakyti, kokie turi būti mokyklą pabaigę vaikai, bet kėlėme tikslą paskatinti diskusijas ir pačiai mokyklos bendruomenei susitarti, kaip dirbsime, ką keisime, kokio mokymosi proceso norime. Koncepcijoje pateiktas idėjas mokyklos gali lengvai interpretuoti, prisitaikyti savo kontekstui ir turimoms sąlygoms. Mokykla – tai vaikų, tėvų, mokytojų, bendruomenių susitikimo vieta, kurioje svarbiausia santykis, dialogiškumas ir partnerystė“, – teigia Ugdymo plėtotės centro atstovas. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><b><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Mokykla ir šeima – ne konkurentai, o partneriai </span></b></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Prie koncepcijos rengimo prisidėjusių Lietuvos tėvų forumo atstovų teigimu, viešojoje erdvėje pasigirstantys svarstymai apie tai, kam – šeimai ar mokyklai – turėtų tekti daugiau atsakomybės už vaiko asmenybės ugdymą, skatina konkurenciją, kurios šioje srityje neturėtų būti.“ </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>„Šeima ir mokykla neturėtų konkuruoti dėl vaiko ugdymo būdų ar jo gyvenimo tikslų. Abi sistemos turėtų viena kitą papildyti, paremti ir bendradarbiauti. Vaikas, jo gerovė, yra tikslas, į kurį nukreiptos bendros pastangos“, – sako Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Darius Trečiakauskas. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Pasak jo, adekvatus ir geranoriškas abiejų pusių indėlis atveria daugiau galimybių.</span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>„Laikausi nuomonės, kad šeima vis dėlto turi daugiau svorio, nes, jei šeimoje yra problemų, tai sunkiai tikėtina, kad eidamas į pačią geriausią visomis prasmėmis mokyklą, vaikas ten galės būti įvairiapusiškai išugdytas. Bendradarbiavimas, bendro tikslo matymas duoda geriausius rezultatus“, – sako D.Trečiakauskas.</span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Jo teigimu, viena pažangiausių Geros mokyklos koncepcijos nuostatų – įvairialypis vaikų ugdymas bei mažesnė orientacija į vienadienių žinių įsisavinimą. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>„Pritariu minčiai, kad būtina persvarstyti, kokių rezultatų turėtų siekti švietimo sistema. Turi būti kuo mažiau vienadienio, trumpalaikio išmokimo, orientuoto į egzaminus, ir daugiau įvairialypio lavinimo, apimančio ir dvasinius, fizinius dalykus, ne vien žinias“, – įsitikinęs Lietuvos tėvų forumo atstovas. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><b><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Gera mokykla – gyva mokykla </span></b></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Dvi dienas truksiančios parodos vienas pagrindinių renginių – „Geros mokyklos“ forumas, skirtas plačiau susipažinti su Geros mokyklos koncepcija ir dalytis gerąja patirtimi. Pagrindiniame parodos „Mokykla 2016“ renginyje bus gvildenami pamatiniai besikeičiančios mokyklos klausimai: asmenybės ūgtis kaip ugdymo tikslas, mokyklos identitetas ir įvairovė kaip kasdienė ugdymo realija ir polilogo kultūra bei partnerystė kaip vertybinis pagrindas sėkmingai mokyklos egzistencijai. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Į šiuos klausimus mėgins atsakyti ne tik Lietuvos specialistai, bet ir užsienio svečiai. Portugalijoje veikiančios mokyklos „Boa Água“ direktorius N.Mantas dalinsis praktiniais pavyzdžiais ir patirtimi apie tai, kodėl ir kaip verta keisti nuostatas apie klasėje vykstančius ugdymo procesus. Lektoriaus įsitikinimu, mokykloje vaikai tampa laimingi ne dėl ugdymo programos „įsisavinimo“, bet tuomet, kai jų gebėjimai realiai stiprėja. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><b><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Parodoje „Mokykla 2016“ susitinka visa švietimo bendruomenė </span></b></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Svarbiausią Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginį organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir „Litexpo“. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Parodos „Mokykla 2016“ programoje numatyta daugiau nei 180 renginių ir užsiėmimų mokytojams, mokiniams ir jų tėvams: forumas „Gera mokykla“, konferencijos, Lietuvos ir užsienio lektorių pranešimai, diskusijos, debatai, susitikimai, meistriškumo pamokos ir įvairūs interaktyvūs užsiėmimai. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Čia veiks visoms amžiaus grupėms skirti „Atradimų laboratorijų“ užsiėmimai, padedantys patirti mokymosi ir atradimo džiaugsmą, įvairios kūrybinės dirbtuvės bei ugdymui skirtų inovacijų pristatymai. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Tiksliaisiais ir gamtos mokslais domėtis kvies didžiausios pasaulyje dalelių fizikos laboratorijos (CERN, angl. – European Organization for Nuclear Research) paroda bei interaktyvus „protonų futbolas“, nariuotakojų pasaulį pažinti siūlys vienintelis specializuotas nariuotakojų zoologijos sodas ,,Insektariumas”. Taip pat veiks jau tradicine tapusi mokytojų bendravimui skirta erdvė – „Mokytojų kambarys“. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Parodoje dalyvaus per 100 įmonių ir švietimo įstaigų, kurios pristatys įvairias ugdymo priemones, įrangą, naująsias technologijas, formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, paslaugas tiek mokykloms, mokytojams, tiek ir mokiniams. </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'>Paroda „Mokykla 2016“ parodų ir kongresų centre „Litexpo“ lapkričio 25–26 d. vyks kartu su paroda „Vaikų šalis“.</span></div> <p><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'></span> </p> <p><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'><span id="ms-rterangepaste-start"></span><div style="left:-99999px">Projekto partnerio turinys<br><br><a href="http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/lietuvos-svietimo-ateitis-mokyklos-be-sienu-233-716968"><img src="/naujienos/PublishingImages/Spaudos%20apzvalgos%20saltiniai/15min.jpg" alt="" style="margin:5px"></a><br><br> </div> <p> </p> <div> <br><br><br> </div> <span id="ms-rterangepaste-end"></span></span> </p> <div><span style='font-size:8pt;font-family:"tahoma", sans-serif'> </span></div> </div>