Tinklalapio logotipas
Grįžti

Mokinių mokymosi pažangos skatinimas naudojant IKT prancūzų kalbos pamokose
event 2016-12-04 domain Lietuvos prancūzų kalbos mokytoų ir dėstytojų asociacija label_outline Aktualijos

Mokinių mokymosi pažangos skatinimas naudojant IKT prancūzų kalbos pamokose

Didėjanti mokslo reikšmė, sparčiai augantis informacijos srautas bei užmezgami nauji dalykiniai ir kultūriniai ryšiai su užsienio šalimis – tai tik keli faktoriai, kurie sąlygoja kompetentingo moksleivio rengimą, kurio viena iš svarbiausių dalių yra praktinis gebėjimas komunikuoti keliomis užsienio kalbomis.

Mokyklos kaip institucijos uždavinys – perteikti žinias jaunajai kartai. Todėl mokyklai svarbu ne tik išsaugoti tradicijas, bet ir būti labai naujoviškai. Kaip naujovės ateina į mūsų švietimo sistemą? Dažniausiai mokytojų darbo dėka. Taigi, labai svarbu tampa mokytojų kompetencijos kėlimas. Mokslininkų nuomone, užsienio kalbos mokytojo kompetencija yra ne tik kalbos gramatinių formų, leksikos mokymas, tačiau ir IKT naudojimas pamokose taikant tarpdalykinę integraciją.
Tačiau „Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos“ atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvoje šiuo metu dirbantys 154 prancūzų kalbos mokytojai retai naudoja IKT pamokose ir mažai žino apie tarpdalykinę integraciją. Be to, EMILE mokytojai sunkiai integruojasi į asociacijos veiklą ir bendrus projektus.
 
Šio leidinio tikslas – tobulinti asociacijos narių IKT kompetencijas ir pritaikyti jų žinias organizuojant tarpdalykinę integraciją prancūzų kalbos pamokose.
Skatinant mokinių mokymosi pažangą naudojant IKT prancūzų kalbos pamokose, svarbu sutelkti visus švietimo dalyvius bendromis ilgalaikėmis pastangomis siekti tolesnio švietimo tobulinimo. Daug dėmesio reikia skirti esa­mų ir būsimų mokytojų kompetencijai, ypač jų gebėjimui naudoti naujausias technologijas ir organizuoti tarpdalykinę integraciją prancūzų kalbos pamokose.
Šiame leidinyje norima susumuoti IKT mokymo (-si) metodikos idėjas, kurias galima panaudoti organizuojant tarpdalykinę integraciją prancūzų kalbos pamokose. Analizuodami naujausią mokymo (-si) medžiagą, pamatysite, kiek daug siūloma būdų. Leidinyje pateikti pavyzdžiai rodo galimybes, kurios atsiveria mokytojams. Nors mokomosios medžiagos pasirinkimas yra gana laisvas, tikimės, kad besitobulinantys mokytojai bei besirengiantys jais tapti, ras ką nors naudinga šiame leidinyje, kurį galima laikyti idėjų ir mokymo (-si) būdų sankaupa.
Nors pateikta informacija gali pasirodyti ne visai nauja, tačiau kartais mums visiems reikia, kad kas nors atsargiai primintų viską, ką jau žinojome.
Didžiausias išbandymas tortui yra jo valgymas…Taigi, skaitykite toliau, – pasidžiaukite savo kolegų darbu, pavaikščiokite po pasiūlytus interneto puslapius, įtraukite naujas idėjas į kasdieninį savo darbą klasėje ir… sėkmingai mokykite.
Leidinį rasite čia.