Tinklalapio logotipas
Grįžti

Ministerija bendradarbiauja su savivaldybėmis kurdama kokybiškai veikiančią įtraukiojo ugdymo sistemą
event 2016-12-09 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Ministerija bendradarbiauja su savivaldybėmis kurdama kokybiškai veikiančią įtraukiojo ugdymo sistemą

Valstybės kontrolei paskelbus išvadas apie įtraukiojo ugdymo kokybę ir prieinamumą neįgalumą ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, Švietimo ir mokslo ministerija jas analizuoja.

Švietimo ir mokslo ministerija subūrė tarpinstitucinę darbo grupę iš Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų, kuri parengė priemonių planą dėl specialiojo ugdymo veiklos kokybės gerinimo.

Plėtojama kompleksiškai teikiamos pagalbos prieinamumo ir kokybės vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – 21 metų) ir jų tėvams sistema. Siūloma tobulinti didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo ir švietimo pagalbos finansavimą. Be to, stiprinti savivaldybių, ugdymo įstaigos vadovų, direktorių pavaduotojų ugdymui bei mokytojų kompetencijas plėtojant įtraukųjį ugdymą. Tam bus telkiamos  ir biudžeto,  ir  ES struktūrinių ir investicinių projektų lėšos.  

Reaguodama į Valstybės kontrolės audito išvadas, ministerija paaiškina, kad pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo prieinamumu rūpinasi savivaldybė, kurios teritorijoje jie gyvena. Savivaldybė, įvertinusi žmogiškuosius, finansinius, materialinius išteklius, turi pritaikyti mokyklos aplinką, teikti psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, aprūpinti ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis mokykloje bei specialiosiomis mokymo priemonėmis ir kt. ​