Tinklalapio logotipas
Grįžti

Švietimo ir lyderystės mokykloje simpoziumas 2017
event 2016-12-12 domain Lyderių laikas

Švietimo ir lyderystės mokykloje simpoziumas 2017
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">2017 m. rugsėjo 6–8 d. Cuge (Šveicarija) vyks Švietimo ir lyderystės mokykloje simpoziumas 2017 (angl. Education and School Leadership Symposium (SLS) 2017). Šio kas antrus metus organizuojamo švietimui ir lyderystei skirto renginio tema – <strong>„Švietimas 5.0? Mokymosi ateitis – mokyklų ateitis“ (angl. Education 5.0? The Future of Learning - the Future of Schools). </strong></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Švietimo ir lyderystės mokykloje simpoziumas – tai tarptautinė konferencija, kurios dėmesio centre – mokyklų darbo efektyvumas, mokyklų <a title="Formavimo procesas, kai plečiamas asmens žinojimas, gerinama veikla, elgesys, stiprinamos pastangos, atsižvelgiant į siekiamą idealą, naujus reikalavimus, pasiektus laimėjimus ar standartus. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/lyderysts-konferencijos/4059-vietimo-ir-lyderysts-mokykloje-simpoziumas-2017#">tobulinimas</a> ir <a title="Organizacijos valdymas. Tipinės vadybos užduotys yra: strateginis planavimas, ilgalaikių pamatinių gairių strateginėms veiklos sritims nustatymas; veiksmingų sisteminių struktūrų (planavimo ir kontrolės sistemos, organizacinė struktūra) kūrimas, diegimas ir palaikymas. Pagal klasikinę sampratą vadyba yra keturių sudedamųjų dalių – planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės – visuma. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/lyderysts-konferencijos/4059-vietimo-ir-lyderysts-mokykloje-simpoziumas-2017#">vadyba</a> mokyklose. Tai renginys, kuriame aptariami iššūkiai, su kuriais susiduria mokyklos, taip pat joms ir lyderystei jose atsiveriančios galimybės.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Simpoziumo tikslas – dalintis idėjomis, žiniomis ir patirtimi siekiant dalyvauti tobulinant mokymo(si) kokybę tvarioje visuomenėje.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Sąvoką „švietimas 4.0“ galima suprasti ir aiškinti kaip skaitmeninių technologijų pažangos ir proveržio amžiaus mokymo ir mokymosi procesus, reikalaujančius kitokios, naujoviškos mokytojo ir mokinio savimonės bei pasaulio supratimo, naujų kompetencijų ir įgūdžių.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">O koks bus „švietimas 5.0?“ Pats laikas apmąstyti ir aptarti kaitos perspektyvas, daugiau dėmesio skiriant asmenybės tobulėjimui, pagrindinėms vertybėms, įgalinimui, demokratijai ir kolektyvinei atsakomybei ir kokiomis raiškos formomis visa tai įsitvirtins tvarios visuomenės švietime?</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Renginiui skirtuose pagrindiniuose pranešimuose, simpoziumo metu vyksiančiuose seminaruose, stendų pristatymuose bus nagrinėjami mokyklų efektyvumo, mokyklų tobulinimo, vadybos mokyklose srityse kylančios problemos ir naujos galimybės. Simpoziumo pagrindinė idėja – sukviesti visus, kuriems rūpi <a title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/lyderysts-konferencijos/4059-vietimo-ir-lyderysts-mokykloje-simpoziumas-2017#">lyderystė</a> mokykloje, pasidalinti mintimis, idėjomis, turimomis žiniomis bei sukaupta patirtimi.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">2017 m. simpoziumas kviečia dalyvauti įvairių tikslinių grupių atstovus iš įvairiausių pasaulio šalių: mokyklų vadovus, jų pavaduotojus, viduriniosios grandies vadovus, mokytojus, kuriems rūpi mokyklos efektyvumas, <a title="Formavimo procesas, kai plečiamas asmens žinojimas, gerinama veikla, elgesys, stiprinamos pastangos, atsižvelgiant į siekiamą idealą, naujus reikalavimus, pasiektus laimėjimus ar standartus. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/lyderysts-konferencijos/4059-vietimo-ir-lyderysts-mokykloje-simpoziumas-2017#">tobulinimas</a>, vadybos klausimai, mokyklų lyderių asociacijų atstovus, ministerijų, švietimo srities valdžios institucijų atstovus, mokymo centrų atstovus, paramos švietimui institucijų atstovus, švietimo bendruomenių atstovus, mokyklų ir verslo partnerysčių, fondų, leidyklų atstovus, socialinės politikos ir socialinio aprūpinimo sistemos institucijų atstovus, tėvų asociacijų, su mokyklomis nesusijusių asociacijų ir organizacijų atstovus.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Praėjusiame, 2015 m. simpoziume dalyvavo 800 atstovų iš 52 pasaulio šalių.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Švietimo ir lyderystės mokykloje simpoziume 2017 bus aptarti švietimo sistemų valdymo ir vadybos, lyderystės mokykloje, tvaraus mokyklų tobulinimo, mokymo(si) aplinkos paveikumo klausimai.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Konferencija – tai galimybė pagilinti žinias, klausantis žymių švietimo ekspertų pranešimų, diskutuojant su jais ir keičiantis idėjomis šiais <strong>klausimais</strong>:</p> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P">• Koks bus dar tik kuriamo „švietimo 5.0“ poveikis švietimo valdymui ir vadybai, švietimo politikai, administravimui ir stebėsenai, švietimo praktikai? </p> <p class="ms-rteElement-P">• Koks yra nūdienos mokslinis diskursas ir kokie mokslo siekiai ateities švietimo kūrimo procese? </p> <p class="ms-rteElement-P">• Kokie ne švietimo srities suinteresuotieji subjektai ir visuomenės sektoriai galėtų padėti tobulinti švietimą?</p> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Konkretizuojant bendrai aptariamus klausimus, išryškėja konferencijos<strong> temos:</strong></p> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P">• technologijos ir skaitmeniniai procesai, </p> <p class="ms-rteElement-P">• mokykla ir visuomenė, </p> <p class="ms-rteElement-P">• iššūkiai ir pokyčiai visuomenėje ir švietime,</p> <p class="ms-rteElement-P">• mokykla ir mokymosi erdvės, • pedagogikos renesansas.</p> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Konferencijoje taip pat bus aptarti bendri, <strong>temas jungiantys klausimai</strong>:</p> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P">– įvairovė vadyboje: įvairovė kaip galimybė, heterogeniškumas ir jo svarba lyderystei mokykloje; </p> <p class="ms-rteElement-P">– sveikata: darbo sunkumai ir poveikis mokyklų darbuotojams ir vadovams, pavojai sveikatai ir atsparumo neigiamam poveikiui veiksniai, mokyklų lyderių išgalės; </p> <p class="ms-rteElement-P">– nesėkmingai dirbančios mokyklos: mokyklų kaita esant sudėtingoms aplinkybėms, radikalūs pokyčiai mokyklose švietimo įstaigų administracijos požiūriu, darbo su didžiulius sunkumus patiriančiomis mokyklomis patirtis; </p> <p class="ms-rteElement-P">– mokyklų lyderių profesionalumo didinimas: naujoviškos mokymosi priemonės profesinio tobulėjimo srityje, profesinio tobulėjimo įtaka, mokyklų vadovų kompetencijos.</p> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Pasiūlymus dėl simpoziumo temų ar diskutuotinų klausimų galima pateikti <a href="http://www.educationsymposium.net/registration/submission-of-proposal/" target="_blank">čia</a>.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">2017 m. rugsėjo 5–6 d. vyks <a href="http://www.educationsymposium.net/program/pre-conference/" target="_blank">preškonferencinis renginys</a> – tarptautinis seminaras, rugsėjo 8 d. popietę ir 9 d. vyks pokonferenciniai renginiai.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Švietimo ir lyderystės mokykloje simpoziumo 2017 darbinė kalba – anglų. Seminaras vyks tik anglų kalba. Konferencijos metu pagrindiniai pranešimai vokiečių kalba bus sinchroniškai verčiami į anglų kalbą. Paralelinės programos vyks vokiečių arba anglų kalba.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Renginio dalyviams suplanuota įdomi <a href="http://www.educationsymposium.net/program/entertainment-program/" target="_blank">kultūrinė ir socialinė veikla</a>. Parengtos įdomios apžvalginės ekskursijos, supažindinsiančios su Cugu, Alpėmis, Liucerna, Ciurichu.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Švietimo ir lyderystės mokykloje simpoziumas 2017 tęsia pastaraisiais metais prof. dr. Stefano Gerhardo Huberio (Stephan Gerhard Huber) organizuotų renginių tradiciją, – 2013, 2011 ir 2009 m. simpoziumų Cuge, 2006 m. simpoziumo Erfurte, 2004 m. simpoziumo Bamberge bei 2011, 2009 m. tarptautinių seminarų Cuge ir 2006, 2005 ir 2004 m. tarptautinių seminarų Erfurte. Nuo 2013 m. Lyderystės mokykloje simpoziumas rengiamas drauge su Šveicarijos švietimo simpoziumu (angl. Education Symposium Switzerland).</p> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P"><strong>Data ir vieta</strong></p> <p class="ms-rteElement-P">2017 m. rugsėjo 6–8 d., University of Teacher Education, Cugas, Šveicarija.</p> </div> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P"><strong>Programa</strong></p> <p class="ms-rteElement-P">Simpoziumo programą galite rasti <a href="http://www.educationsymposium.net/program/overview/#tagungsort" target="_blank">čia</a>.</p> </div> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P"><strong>Organizatoriai </strong></p> <p class="ms-rteElement-P"><a href="http://www.bildungsmanagement.net/koopibb_eng/index.htm" target="_blank">Švietimo vadybos ir ekonomikos institutas </a>(angl. Institute for the Management and Economics of Education, IBB).</p> </div> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P"><strong>Registracija ir kaina </strong></p> <p class="ms-rteElement-P">Registracijos į konferenciją sąlygas ir kainą galite rasti <a href="http://www.educationsymposium.net/registration/registration-for-the-symposium/" target="_blank">čia</a>. (Atkreipiamas dėmesys į tai, kad užsiregistravusiems <span>iki 2017 m. kovo 31 d. taikomos nuolaidos</span>.) Registruotis galite čia. </p> </div> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P"><strong>Išsamesnė informacija </strong></p> <p class="ms-rteElement-P">Daugiau informacijos galite rasti renginio tinklalapyje: <a href="http://www.educationsymposium.net/" target="_blank">http://www.educationsymposium.net/</a> .</p> </div> </div>