Tinklalapio logotipas
Grįžti

Rukloje aptartos pabėgėlių vaikų mokymo problemos
event 2016-12-22 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Rukloje aptartos pabėgėlių vaikų mokymo problemos
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p style="background:white;margin:0px;line-height:normal"><span style='margin:0px;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'>Gruodžio 20 dieną Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciame centre įvyko seminaras, per kurį mokyklos vadovai, mokytojai, vaikų darželio, kuriame ugdomi pabėgėlių vaikai, auklėtojai pasidalino savo patirtimi ir problemomis.</span></p> <p style="background:white;margin:0px 0px 11px;line-height:normal"><span style='margin:0px;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'><font color="#576170">Seminare dalyvavęs Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis informavo, kad bus rengiamas priemonių planas, kaip Lietuvos mokyklose mokyti ir integruoti skirtingų kultūrų vaikus. Dėl to šios mokyklos, ilgai ir nuosekliai dirbančios su pabėgėlių vaikais, patirtis labai vertinga.</font></span></p> <p style="background:white;margin:0px 0px 11px;line-height:normal"><span style='margin:0px;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'><font color="#576170">„Lietuva įsipareigojo priimti nustatytą skaičių karo pabėgėlių, o mes, mokykla, tą įsipareigojimą stengiamės kuo geriau vykdyti, kol 2018 kovą atvyks paskutiniai pabėgėliai“, – sakė Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Darius Mockus.  </font></span></p> <p style="background:white;margin:0px 0px 11px;line-height:normal"><span style='margin:0px;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'><font color="#576170">Šiuo metu mokykloje mokomi 48 pabėgėlių vaikai iš Sirijos, Irako, Azerbaidžano ir kitų šalių. 2016–2017 mokslo metais atvyko 28 vaikai.  </font></span></p> <p style="background:white;margin:0px 0px 11px;line-height:normal"><span style='margin:0px;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'><font color="#576170">Didelė problema – susikalbėjimas. Daugelis vaikų ir paauglių nemoka angliškai, kalba tik savo gimtąja kalba. Beatričė Bernotienė lietuvių kalbos pabėgėlių vaikus moko jau 18 metų ir per tą laiką išbandė įvairiausias metodikas. Gyvai kalbai mokytis labai praverčia įvairūs žaidimai. Pvz., su mokiniais vaizduotėje „gamina“ tradicinius patiekalus, tarkime, plovą ar šurvą, ir taip mokosi, kaip pavadinti įvairų maistą. O kai buvo sniego, su mokiniais nulipdė besmegenį ir tokiu būdu mokėsi kūno dalių pavadinimų. Prieš pat Kalėdas mokiniai jau sugebėjo parašyti laiškus Kalėdų Seniui. Beje, darželyje buvo ir toks atvejis, kai auklėtojos kalbėjosi su vaiku angliškai, tačiau atėję tėvai paprašė jų kalbėtis tik lietuviškai...     </font></span></p> <p style="background:white;margin:0px 0px 11px;line-height:normal"><span style='margin:0px;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'><font color="#576170">Pasak mokyklos direktoriaus D. Mockaus, buvo bandyta prisikviesti studentų arabistų, kad jie centre atliktų praktiką, tačiau tokių neatsirado. Didelė pagalba centrui būtų nors vieną dieną per savaitę ateinantis vertėjas, mokantis arabiškai. Per seminarą pasiūlyta kreiptis į ES savanorius, kurie užsiregistruoja tarptautinėse jaunimo programose.</font></span></p> <p style="background:white;margin:0px 0px 11px;line-height:normal"><span style='margin:0px;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'><font color="#576170">Mokyklos vadovai išsakė pageidavimą, kad apie atrinktus pabėgėlius ir kiek tose grupėse bus <span class="ms-rteFontSize-1">ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikų, norėtų sužinoti iš anksto. Tada mokykla galėtų geriau pasiruošti priimti šiuos vaikus. </span></font></span></p> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span><p style="background:white;margin:0px 0px 11px;line-height:normal"><span style='margin:0px;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'><font color="#576170"><span class="ms-rteFontSize-1">Kita didelė problema, mokant pabėgėlių vaikus, – jų jaučiami karo, didelės psichologinės traumos padariniai</span>, nesaugumas, taip pat laikinumas, nežinia dėl rytdienos – pabėgėlių priėmimo centre šeimos turi teisę būti tik 3 mėn., toliau išskirstomos po savivaldybes. Be to, atvyksta ir tokių, jau paauglių, ypač iš Sirijos, kurie niekad nėra lankę mokyklos. Pasitaiko problemų ir dėl maisto, tinkamos aprangos mokykloje.             </font></span></p> <p style="background:white;margin:0px 0px 11px;line-height:normal"><span style='margin:0px;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'><font color="#576170">Seminare dalyvavusi Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė Irma Čižienė pabrėžė, kad visų pirma vaikams turi būti sukuriama saugi aplinka. Kol jie nepasijus saugūs, tol nenorės mokytis nei matematikos, nei kalbos, nei kitų dalykų. Mokyklos sprendimas – užmegzti kontaktą per neformalųjį švietimą – svarbus ir sveikintinas pavyzdys.  </font></span></p> <p style="background:white;margin:0px 0px 11px;line-height:normal"><span style='margin:0px;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'><font color="#576170">Mokykloje-daugiafunkciame centre yra dvi išlyginamosios klasės, kuriose vaikai mokomi lietuvių kalbos, šiose klasėse dirba trys mokytojai. Mokyklai taip pat pagelbėja dvi psichologės, logopedė, socialinė pedagogė ir kiti specialistai. Pabėgėlių vaikams skiriamas didesnis mokinio krepšelis.</font></span></p> <p style="background:white;margin:0px 0px 11px;line-height:normal"><span style='margin:0px;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'><font color="#576170">Vaikai ir paaugliai mokosi lietuvių kalbos, jiems rengiami muzikos, keramikos, sporto ir kitokie užsiėmimai – būtent per neformalųjį švietimą karo traumuoti vaikai lengviau atsiskleidžia ir tampa imlesni lietuvių kalbos mokymuisi.        </font></span></p> <p style="background:white;margin:0px 0px 11px;line-height:normal"><span style='margin:0px;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'><font color="#576170">Kai po 3 mėn. mokiniai išvyksta, mokykla parengia pasiekimų aprašus, kuriuose taip pat atsispindi ir vaikų savijauta, socializacija, kaip jie lankė pamokas. Tokį aprašą gauna mokykla, į kurią vaikas užsiregistruoja jau palikęs centrą.</font></span></p> <p style="background:white;margin:0px 0px 11px;line-height:normal"><span style='margin:0px;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'><font color="#576170">Mokytojai pasakoja visiškai jokių problemų neturintys su ukrainiečių vaikais: jie labai motyvuoti, noriai mokosi lietuvių kalbos, pavyzdingai lanko pamokas ir atlieka visas užduotis, dalyvauja neformaliojo švietimo užsiėmimuose.</font></span></p> <p style="margin:0px 0px 11px"><span style='margin:0px;line-height:107%;font-family:"tahoma",sans-serif;font-size:8pt'><font color="#000000">Seminarą Rukloje organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. </font></span></p>    ​</div>