Tinklalapio logotipas
Grįžti

Europos Sąjungos švietimo tobulinimas ir modernizavimas
event 2017-01-05 domain Lyderių laikas label_outline Aktualijos

Europos Sąjungos švietimo tobulinimas ir modernizavimas

2016 m. gruodžio 7 d. Europos Komisija paskelbė Komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Švietimo tobulinimas ir modernizavimas“, kuriame pateiktos įžvalgos dėl to, kaip visiems besimokantiems asmenims užtikrinti kokybišką švietimą.

Komunikate pabrėžta strateginė švietimo svarba Europos Sąjungoje. Investicijos į švietimą – tai visuomenės investicijos į žmones, į visuomenės ateitį.

Europos Komisija (EK) pripažįsta, kad per pastaruosius metus visos Europos Sąjungos švietimo sistemose buvo padaryta pažanga, pasiekti beveik visi pagrindiniai strategijos „Europa 2020“ išsikelti tikslai, tarp jų :

• 2005–2015 m. 30 proc. sumažinta mokyklos nebaigiančių asmenų dalis. Dabar šio rodiklio ES vidurkis yra 11 proc.;

• jau beveik pasiektas strategijoje „Europa 2020“ iškeltas tikslas, kad aukštąsias mokyklas baigtų 40 proc. jaunuolių.

Tačiau naujausi EBPO PISA 2015 m. tyrimo rezultatai (paskelbti 2016 m. gruodžio 6 d.) ir tyrimų duomenys gauti rengiant Europos įgūdžių darbotvarkę (paskelbta 2016 m. birželio mėn.) rodo, kad dar liko sričių, kuriose švietimo rodikliai gurėtų būti geresni:

  • nemažai penkiolikmečių per prastai skaito, moka matematiką ir gamtos mokslus;

  • nevienodai geri rezultatai kalbant apie mokyklą baigusiųjų galimybes įsidarbinti; 

  • nevienodos galimybės visiems besimokantiems asmenims, įskaitant gyvenančius atokiose vietovėse, gauti kokybišką švietimą.

Daugiau skaitykite čia

Informacijos šaltinisEuropos Komisijos tinklalapis