Tinklalapio logotipas
Grįžti

Europos Sąjungos švietimo tobulinimas ir modernizavimas
event 2017-01-05 domain Lyderių laikas

Europos Sąjungos švietimo tobulinimas ir modernizavimas
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span id="ms-rterangepaste-start"></span><strong>2016 m. gruodžio 7 d. Europos Komisija paskelbė Komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Švietimo </strong><a title="Formavimo procesas, kai plečiamas asmens žinojimas, gerinama veikla, elgesys, stiprinamos pastangos, atsižvelgiant į siekiamą idealą, naujus reikalavimus, pasiektus laimėjimus ar standartus. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/4082-europos-sjungos-vietimo-tobulinimas-ir-modernizavimas#"><strong>tobulinimas</strong></a><strong> ir modernizavimas“, </strong>kuriame pateiktos įžvalgos dėl to, kaip visiems besimokantiems asmenims užtikrinti kokybišką švietimą. </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Komunikate pabrėžta strateginė švietimo svarba Europos Sąjungoje. Investicijos į švietimą – tai visuomenės investicijos į žmones, į visuomenės ateitį.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Europos Komisija (EK) pripažįsta, kad per pastaruosius metus visos Europos Sąjungos švietimo sistemose buvo padaryta pažanga, pasiekti beveik visi pagrindiniai strategijos „Europa 2020“ išsikelti tikslai, tarp jų :</p> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P">• 2005–2015 m. 30 proc. sumažinta mokyklos nebaigiančių asmenų dalis. Dabar šio rodiklio ES vidurkis yra 11 proc.; </p> <p class="ms-rteElement-P">• jau beveik pasiektas strategijoje „Europa 2020“ iškeltas tikslas, kad aukštąsias mokyklas baigtų 40 proc. jaunuolių.</p> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Tačiau naujausi <a href="http://www.oecd.org/pisa/" target="_blank">EBPO PISA 2015 m. tyrimo </a>rezultatai (paskelbti 2016 m. gruodžio 6 d.) ir tyrimų duomenys gauti rengiant <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/naujienos/3930-deimt-veiksm-kad-europieiai-turt-geresnius-gdius" target="_blank">Europos įgūdžių darbotvarkę</a> (paskelbta 2016 m. birželio mėn.) rodo, kad dar liko sričių, kuriose švietimo rodikliai gurėtų būti geresni:</p> <ul class="ms-rteFontFace-1"> <li><p class="ms-rteElement-P">nemažai penkiolikmečių per prastai skaito, moka matematiką ir gamtos mokslus;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">nevienodai geri rezultatai kalbant apie mokyklą baigusiųjų galimybes įsidarbinti; </p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">nevienodos galimybės visiems besimokantiems asmenims, įskaitant gyvenančius atokiose vietovėse, gauti kokybišką švietimą.</p></li> </ul> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Daugiau skaitykite <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/4082-europos-sjungos-vietimo-tobulinimas-ir-modernizavimas">čia</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span id="ms-rterangepaste-start"></span><strong>Informacijos šaltinis</strong> – <a href="http://ec.europa.eu/education/news/20161202-communication-improving-modernising-education-for-all_lt" target="_blank"><font color="#0269b3">Europos Komisijos tinklalapis</font></a></p> </div>