Tinklalapio logotipas
Grįžti

Įvyko seminaras „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“
event 2017-01-10 domain Ugdymo plėtotės centras

Įvyko seminaras „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“

Sausio 5 d. Ugdymo plėtotės centre vyko kvalifikacijos tobulinimo programos „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ seminaro antroji dalis. Pirmoji seminaro dalis vyko 2016 m. lapkričio 2–4 d. Kvalifikacijos tobulinimo seminare buvo kviečiami dalyvauti 20 Lietuvos mokytojų, kurių darbai surinko daugiausia balų Ugdymo plėtotės centro organizuotame geimifikacijos, problemų sprendimo bendradarbiaujant, STEAM (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų, matematikos) temomis ugdomosios veiklos gerosios patirties konkurse (plačiau apie konkurso rezultatus čia).

Keturių dienų seminare „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ buvo nagrinėjamos duomenimis grįsto ugdymo tobulinimo, STEAM ugdymo aktualijų, žaidimais grįsto mokymo ir problemų sprendimo bendradarbiaujant temos. Seminare buvo derinamas teorinis ir praktinis darbas. Mokytojai išklausė lektorių – Alytaus Putinų gimnazijos ir Ugdymo plėtotės centro atstovų – pranešimų, aktyviai įsitraukė į jų organizuojamas praktines veiklas. Dalyviai savarankiškai ir grupėmis pristatė bei aptarė gerosios patirties konkursui pateiktus darbus, susipažino ir išbandė per 20 skirtingų informacinių komunikacinių technologijų (IKT) įrankių bei programų, skirtų mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo bendradarbiaujant gebėjimams ugdyti, vertinti ir įsivertinti (pvz., „Plickers“, „Kahoot“ ir kt.), virtualios realybės, 4D mokymosi objektus.

Į sausio 5 d. seminarą atvykę mokytojai pasidžiaugė, kad po pirmosios seminaro dalies sugrįžę į mokyklas jie savo pamokose jau ėmė taikyti kai kuriuos įrankius, vėliau juos pristatė mokyklos kolegoms, o kai kurie spėjo išgirstomis naujovėmis pasidalyti ir su savo rajono mokytojais. Apibendrindami programos rezultatus, mokytojai pripažino, kad jie sustiprino savo teigiamą požiūrį į integruoto, patirtimi grįsto ugdymo ir technologijų taikymo ugdyme svarbą.

Gerosios patirties konkursui pateikti ir pripažinti tinkamas skelbti darbai iki šių metų vasario bus paskelbti „Ugdymo sode“, metodinės medžiagos kataloge „Integruojamas turinys“ skiltyje „Geroji integruoto ugdymo patirtis“.

40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programa parengta bendradarbiaujant Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Bulgarijos ir Italijos švietimo institucijoms. Ji yra 2015–2017 m. Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo „Erasmus+“ KA 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (Innovative Teacher – Motivated Student: Collaborative Problem Solving) intelektinis produktas (plačiau apie projektą čia).

Programa skirta STEAM dalykų mokytojams, siekiantiems ugdymo kokybės, besidomintiems inovatyviais ugdymo metodais, IKT taikymo ugdyme galimybėmis, mokymusi bendradarbiaujant. Artimiausiu metu bus skelbiama apie galimybę visiems norintiems Lietuvos mokytojams registruotis į seminarus „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“.

Sekite naujienas apie numatomus kvalifikacijos tobulinimo renginius Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje „Ugdymo sodas“!